X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Удосконалення системи стратегічного управління на підприємстві автобудівної галузі

Завантажити презентацію

«Удосконалення системи стратегічного управління на підприємстві автобудівної галузі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Удосконалення системи стратегічного управління на підприємстві автобудівної галузі

Слайд 2

Основним акціонером ЗАТ «ЗАЗ» є Українська автомобільна корпорація (УкрАВТО), яка володіє 81,59 % акцій заводу Сьогодні Корпорація УкрАВТО – це крупніша в Україні компанія по виробництву, продажу автомобілей, запасных частин та комплектуючих виробів, а також по наданню автосервісних послуг. ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД На ЗАТ «ЗАЗ» налагоджен повний цикл автомобільного виробництва, що включає технології зварювання, покраски, спорядження кузова та сборки автомобіля.

Слайд 3

Об’єкт – інноваційна стратегія управління діяльністю підприємства

Слайд 4

Предмет МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАТ “ЗАЗ”

Слайд 5

Мета - на основі вивчення сутності інноваційної діяльності підприємтсва ВАТ “Мотор Січ”, знайти підходи, принципи й методи до вдосконалення інноваційної стратегії управління підприємством для забезпечення конкурентоспроможності

Слайд 6

Завдання вивчити методологічні основи розробки інноваційної стратегії управління підприємством; провести аналіз організації інноваційної діяльності на ВАТ “Мотор Січ”; розробити напрямки вдосконалення інноваційної стратегії управління підприємством ВАТ «Мотор Січ»;

Слайд 7

Місце виробника на ринку автомобілей

Слайд 8

Слайд 9

Основними відмінностями компанії ЗАТ «ЗАЗ» від конкурентів, що дозволяють створювати конкурентні переваги є: наявність розгалуженої мережі торговельних представництв з єдиною технологією продажів і поправкою на регіон у стратегічного інвестора; конкурентоспроможні ціни; асортимент краще, ніж у інших; наявність товару на складі; якість товару - вище, ніж у інших; компетенція персоналу - вище, ніж у інших; вирішення проблемних питань (брак, недопоставки) – швидше, ніж у інших.

Слайд 10

Слайд 11

Для вирішення ситуації, що склалися в країні підприємство обирає наступні еталонні стратегії розвитку бізнесу: Стратегію скорочення – стратегію скорочення витрат; Стратегію концентрованого бізнесу, яка охопляє стратегію посилення позиції на ринку, стратегію розвитку ринку та стратегію розвитку продукту.

Слайд 12

Реінжиніринг бізнес-процесів − це аналіз і докорінне перепроектування існуючих бізнес-процесів з метою вдосконалення роботи організації в цілому, впровадження найбільш прогресивних методик управління організацією, у результаті чого перерозподіляється і мінімізується використання різних ресурсів, підвищується якість обслуговування працівників, спрощується організаційна структура підприємства, суттєво зростає ефективність діяльності організації

Слайд 13

Корпоративная культура ЗАТ «ЗАЗ» – така, що в ній переважають риси бюрократичної організаційної культури. Основні риси якої виражені лінійно-функціональною (бюрократичною) організаційною структурою управління, заснованої на механістичному підході до проектування організацій, автократичному доброзичливому стилі управління вищого керівництва, жорсткою формалізацією правил і процедур у прийнятті управлінських рішень.

Слайд 14

Процес реструктуризації підприємства - це переведення компанії з існуючого положення в бажане при наявності таких умов: розвиток бачення та стратегії; створення необхідної (бажаної) бізнес-культури; інтегрування та покращення ведення бізнесу (реінжиніринг); розвиток технологічних рішень.

Слайд 15

Для проведення реінжинірингу запропоновано використовувати такі основні бізнес-процеси: навчання керівників і фахівців; відстеження конкурентів; розробка нових продуктів, машин; вибір і сертифікація постачальників; сервісне обслуговування проданих автомашин; робота з управління якістю продукції; узгодження виробничого дизайну; моніторинг потреб покупців автомобілів; підвищення знань постачальників; вибір і сертифікація дилерів; визначення вимог для нових продуктів; реклама товарів; моніторинг покупців (скарг дилерів); маркетинг і просування компанії.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Показники рівнів психологічної готовності до втілення проекту реструктуризації можливо узагальнити наступним чином: ступінь усвідомлення структурних компонентів реструктуризації; адекватне ставлення до реінжинірингу; ступінь усвідомлення своєї нової ролі й свого місця у нових бізнес-процесах, здатність враховувати колективні інтереси, здатність самостійно приймати рішення й долати труднощі; зовнішня культура поведінки та інші.

Слайд 19

Таким чином, запропоновані заходи по вдосконаленню корпоративної культури та організаційної структури сприяли підвищенню конкурентоздатності і переведенню підприємства на новий більш якісний рівень.

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне