X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ 1-4 КЛАСІВ З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Завантажити презентацію

СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ 1-4 КЛАСІВ З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система роботи вчителів 1-4 класів з формування мовленнєвої компетенції Презентацію підготувала керівник методоб'єднання вчителів початкових класів Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №62 Фролова Олена Павлівна

Слайд 2

Мовлення є засобом пізнання, спілкування, впливу, планування, оскільки воно дає змогу робити узагальнення різноманітних фактів і явищ. Сухомлинський писав: “Слово – найважливіший інструмент, який нічим не замінити; школа повинна бути царством мудрого і красивого, правдивого і чуйного, сильного й ласкавого, доброго й мудрого слова”.

Слайд 3

Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової загальної освіти, який розробляється відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб молодшого шкільного віку .

Слайд 4

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають структурі предметних компетентностей

Слайд 5

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ "МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ" Мета освітньої галузі – розвиток молодшого школяра як мовної особистості, формування його комунікативної і читацької компетентностей. Комунікативна компетентність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших предметів початкової загальної освіти. Літературний компонент Мовний компонент

Слайд 6

Слайд 7

УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (МОВА НАВЧАННЯ) Мета мовного компонента освітньої галузі полягає у засвоєнні доступного і достатнього кола знань з мови навчання як засобу мовленнєвого розвитку молодших школярів.

Слайд 8

УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (МОВА НАВЧАННЯ) діяльнісна мовленнєва соціокультурна мовна

Слайд 9

Види мовленнєвої діяльності Вимоги до навчальних досягнень учнів 1. Аудіювання (слухання і розуміння мовних одиниць) Уміти слухати і розуміти текст, визначати основну думку 2. Говоріння (діалогічне і монологічне усне мовлення) Будувати діалоги, переказувати тексти, створювати власні висловлювання 3. Читання (вголос і мовчки) Читати тексти правильно і усвідомлено 4. Письмо (письмові зв’язні висловлювання) Будувати письмові перекази і твори

Слайд 10

Слайд 11

УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (МОВА НАВЧАННЯ) Головні завдання початкового етапу навчання мови: формування в учнів мотивації вивчення мови; гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання і письма;

Слайд 12

формування комунікативних умінь; опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання;

Слайд 13

формування уміння вчитися;

Слайд 14

соціально-культурний розвиток особистості.

Слайд 15

Напрямки роботи вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів;

Слайд 16

уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; удосконалення граматичного ладу мовлення учнів;

Слайд 17

оволодіння нормами літературного мовлення; засвоєння найважливіших етичних правил спілкування; послідовно і логічно викладати думки.

Слайд 18

Принципи роботи 1. Від простого до складного - послідовність 2. Індивідуальний підхід до кожного учня 3. Диференціація 4. Систематичність 5 Надання необхідних умов для спілкування

Слайд 19

6.Надання умов для розвитку творчої особистості

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Творчі завдання в системі роботи над реченням Діалогічне мовлення (відповіді на запитання вчителя,та один одного,за малюнком, за описаною ситуацією, за прослуханим твором, за самостійно прочитаним текстом) Монологічне мовлення ( складання речень в яких про щось розповідається, запитується, є спонукання до дії, виражається захоплення. Доповнення, поширення та перебудова речень,відновлення змісту деформованих речень.) Аудіювання (визначення меж речень та їх змістового значення, добір слів,що римуються, добір правильного твердження, правильний висновок з вивченого, прослуханого,з системи вправ)

Слайд 25

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Мовна розминка а) Гра « Пригадайте, друзі, вмить, як хтось так шумить»: Вітер полем швидко мчить – у у у! В лісі так сова кричить – угу- угу- угу! В гаю віття шелестить - ш ш ш ш! Вовченя мале ричить – р р р р! Віхола гуде у полі – ву ву ву!

Слайд 32

Слайд 33

б) Вчимося малювати словами: Червоногрудий (снігур), сіренький (горобчик), білосніжний (килим) пухкі шапки (на соснах і ялинах), завиває віхола (мов вовк), сніжинки кружляють (мов танцюють вальс), про щось шепоче очерет (мов розказує казку зими).   в) Прочитайте анаграми: Інсг ан опялх, діл ан ічкарх, ховіла єгуля.

Слайд 34

Граматична арифметика ГРА-А+УВІЗ-ВІЗ+ДЕНЬ=…грудень У кожному горизонтальному ряді закреслити однакові букви. Наприклад: РАМІАКМ КУІРНРЧУАЄ ЗОИКМОУК ПХОЧРИХНАРЄ

Слайд 35

Слайд 36

Гра «Додай свої слова» Закружилися сніжинки, Як веселі … ( пушинки, комашинки), Наче зграї білих мух, Як м’який холодний … (пух). Все навколо ніби в … ( казці, блискавках, самоцвітах) Може, то й для мене зокрема, Білі-білі рушники на вітах У саду розвішала зима?

Слайд 37

Скласти вірш Ой, як снігу намело! Стало (яким?) … все село. (Яка? ) … стежка, ( яка? ) … річка. (Яка?) … хата і смерічка. (Яка?) … хата, (які?) … коні, Тільки носики (які?) … .

Слайд 38

Слайд 39

Упорядкування деформованих текстів --------------------------------------------- Тоненький льодок вкрив маленькі озерця. Скінчилося полювання на водяну дичину. Альоша зліпив сніговий колобок. Сірі хмари нависли над землею. Дерева з хвоїнками замість листя називаються хвойними. Починають спускатись на землю перші кошлаті сніжинки. Вони тихенько сідають на зелені мохи і гілля дерев. Випала пороша. Різкий вітер жене його по замерзлій землі.

Слайд 40

Упорядкуйте речення, щоб вийшов зв’язний текст. Пронумеруйте речення (олівцем). Лисиці заховались у глибокі нори. Снігові хуртовини лякають диких тварин. Прийшла холодна зима. Сірі хмари пливуть над землею. Сиплеться на землю пухкий сніг. У лісі панує тиша. Різкий вітер жене його по замерзлій землі. Ведмежі сім’ї вкладаються спати в барліг. . Давно відлетіли у вирій птахи.

Слайд 41

Зимова казка 3. На майданчику стояв Сніговичок і весело посміхався. 1 .Звечора випав пухкий білий сніг. 4. До Сніговичка прилетіли горобчики і синички. 8. Враз до нього прискакала білочка. 2. Виглянуло зимове ранкове сонце. 5. Вони почепили йому намисто із горобини. 6. Сюди прискакали зайчата, щоб подивитись на Сніговичка. 7. Вони принесли йому теплі валянки, шарф, рукавички і шапку. 9. Вона подарувала Сніговичку торбинку з горішками. 10. Навіть зимовому вітрику сподобався Сніговичок!

Слайд 42

Слайд 43

Допиши казку Звідки прилетіла сніжинка На мою долоньку впала сніжинка зірочка. Я злякався, що вона розтане, і обережно підняв її пуховою рукавичкою. - Дякую тобі, - несподівано промовила сніжинка. - Ти вмієш говорити? – здивувався я. – Розкажи, звідки ти прилетіла! - Добре, - посміхнулася сніжинка. – Слухай…

Слайд 44

На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.

Слайд 45

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу з молодшими школярами Уроки з використанням ІКТ

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Система роботи з молодшими школярами в процесі роботи над вирішенням проблеми розвитку зв’язного мовлення

Слайд 49

Досягнення учнів 2 місце 3 місце 2010-2011 н.р. Ткач Катерина (4-Б клас) Успішний учень І І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика Результативність роботи 2013-2014 н.р. Кошова Олександра(3-А клас) Долженков Герман (4-А клас)

Слайд 50

Слайд 51

Що сприяє успіху роботи над проблемою: постійне розширення кругозору;

Слайд 52

вивчення додаткової літератури;

Слайд 53

вивчення педагогічного досвіду колег

Слайд 54

Успіхів і натхнення у роботі!

Слайд 55

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне