X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантажити презентацію

РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лариса Лук’янова, д.п.н., професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД НАПН України РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Слайд 2

Ідея освіти впродовж життя не нова Перші паростки цієї концепції можна знайти у працях Платона, Конфуція, Сократа, Аристотеля, Сенеки й інших видатних мислителів

Слайд 3

«Чому саме зараз проблема освіти дорослої людини набула такої актуальності»?

Слайд 4

. Факти Соціальні прогнози міжнародних організацій За даними світової статистики, загальна кількість дорослих, які навчаються, починає перевищувати сумарну кількість учнів в інституціях шкільної освіти у ХХІ ст. освіта дорослих відіграватиме важливу роль у контексті забезпечення сталого й збалансованого прогресу особистості, суспільства

Слайд 5

Результати соціологічних досліджень У процесі економічних і соціальних перетворень, значна кількість дорослого населення втратила відчуття стабільності, віри у власні сили й можливості, що забезпечують успішність життєдіяльності. За таких умов саме освіта має відіграти ключову роль у відновленні стабільності, динамічного розвитку суспільства, його громадянської, професійної й побутової культури.

Слайд 6

людина в усі періоди її життя здатна набувати нові знання розширювати світогляд, поглиблювати досвід за потреби оволодівати новими і суміжними професіями Результати психологічних досліджень мотивації, рівня підготовленості, прагнення навчатися, підвищувати свій професійний рівень, а відтак вимагає різних підходів й принципів у реалізації цілей навчання. Ефективність навчання дорослих залежить Дослідження з психології дорослих

Слайд 7

Швидкоплинність змін сучасного суспільства вимагають формування особистості Здатної до сприйняття змін Усвідомлення суспільних перетворень Сприйняття змін як суспільної норми функціонування й розвиток якої має свою змістову специфіку, зумовлену особливостями контингенту, інноваційними підходами, сукупністю завдань. Важливим чинником, що сприяє розв’язанню цієї проблеми є: ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Слайд 8

Філософсько-педагогічна ідея освіти дорослих . Дотримання принципів освітньої політики, спрямованої на створення умов для навчання протягом життя Забезпечення взаємозв’язку і наступності різних ланок освіти По-друге По-третє По-перше

Слайд 9

Освіта дорослих ВНЗ Зростання обсягів інформації Період напіврозпаду компет-сті Головне завдання ВНЗ – підготовка фахівця, здатного вчитися протягом життя Не можуть забезпечити випускників знаннями для всієї подальшої проф. діяльності, для розв’язання актуальних ситуацій сьогодення. Відбувається кожні 10-15 років, Вимагає оновлення набутих знань, згідно з вимогами до професійної компетентності

Слайд 10

Освіта впродовж життя

Слайд 11

Освіта дорослих Мета Результат Зміст цілісний розвиток особистості протягом життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації суспільстві; розвиток її здатностей і можливостей, самоудосконалення особистість, яка розвивається, підготовлена до універсальної діяльності, має сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатна самостійно планувати і реалізовувати цілі. орієнтований на випереджувальний розвиток суспільства, професійної кар’єри, особистісних навичок і якостей, інших сфер соціальної практики

Слайд 12

М.Ноулз освіта дорослих Вузьке процес навчання Широке організовані дії щодо навчання дорослих, які здійснюється багатьма закладами з метою досягнення специфічних цілей Сукупне об’єднує процеси й дії в ідею, яка реалізується в соціальній практиці.

Слайд 13

Функції освіти впродовж життя: Соціальна - використання соціального досвіду й залучення до розв’язання сучасних проблем суспільства. Регулятивна - регулювання відносин у швидкозмінному зовнішньому середовищі. Інформаційна - доступ до необхідної інформації, її пошук, відбір, систематизація, відтворення, використання. Компенсаторна - компенсування недоліків попередніх рівнів освіти й забезпечення балансу власної компетентності і сучасних вимог до професії. Розвивальна - оволодіння новими методами, способами дій.

Слайд 14

Освіта дорослих В умовах глобалізації економіки освіта як фактор виробництва набуває особливого значення, стає потребою індивіда, оскільки знання та інтелект забезпечують:

Слайд 15

Узагальнене значення освіти впродовж життя для особистості випливає із сутності освіти дорослих, яку ми розглядаємо як пролонгований процес (особистості, громадянина, індивідуальності, фахівця), що відбувається неперервно протягом усього життя.

Слайд 16

Форми освіти дорослих, визнані ЮНЕСКО структуровані програми, які формально не визнаються національними системами – відбувається будь у якому місці й необов’язково закінчується отриманням диплому (відвідування клубів, гуртків, лекторіїв, секцій у спеціальних освітніх установах, включає звичайну систему професійної освіти та різноманітні курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, отримання загальновизнаний диплом або свідоцтво неорганізоване набуття інформації, яке не має цілеспрямованого характеру, через самоосвіту, відвід ування бібліотек, театрів, музеїв, навіть спілкування в соціумі Освіта впродовж життя

Слайд 17

Таблиця Участь дорослих у формальній і неформальній освіті у різних країнах у 2007 р. (%) Джерело: Eurostat 2009, cyt. za Global report on adult learning and education, UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg 2009, op. cit., s. 62.

Слайд 18

Групи країн за кількістю дорослих, які навчаються

Слайд 19

Освіта дорослих в Україні

Слайд 20

Особливості освіти дорослих в Україні

Слайд 21

Висновок

Слайд 22

T. Aleksander ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Слайд 23

СИМФЕРОПОЛЬ Інженерно-педагогічний університет

Слайд 24

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне