X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль мотивації у навчанні іноземної мови

Завантажити презентацію

Роль мотивації у навчанні іноземної мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закінчила ЧДНПУ ім. Т.Г.Шевченка у 1970 році Працює в СЗНЗ № 2 з 1970 року Відмінник освіти України

Слайд 2

Протягом звітного періоду викладала: 1. Практику англійської мови 2. Практичну граматику англійської мови 3. Літературу Англії 4. Країнознавство

Слайд 3

Роль мотивації у навчанні іноземної мови Where there is a will there is a way Де хотіння – там і уміння Де руки й охота – там спора робота

Слайд 4

Друковані роботи: The Wonderful World of Cicely Mary Barker. English #37,October, 2008. 2. Europe & School.

Слайд 5

Мотив-це спонукальна причина дій і вчинків людини Мотивація – це спонукання, яке є причиною активності особистості і визначає її прагнення. Якість навчання і його результат залежать від мотивів і потреб учнів, його мотивації. Тому мотивація є “запускным механізмом” (И.А.Зимняя)

Слайд 6

Мотивація – це частина суб’єктивного світу учня. Вона визначається його особистими спонуканнями і уявленнями, усвідомленими потребами. Звідси всі труднощі виклику, розвитку та коригування мотивації з боку вчителя.

Слайд 7

Що відбувається коли починає згасати мотивація: * зникає зустрічна активність; * слабне воля, спрямована на оволодіння іноземною мовою; * знижується успішність, яка негативно впливає на мотивацію; * виникає невдоволеність станом викладання іноземних мов; * виникає бажання “відсидітися” на уроці, або прогуляти його.

Слайд 8

Причини демотивації: відсутність відчутного, реального, етапного та кінцевого успіху; необхідність долати труднощі; загальний низький рівень розвитку дітей; ставлення батьків до школи; ставлення деяких батьків до дітей; зміна цілей та моральних орієнтирів; падіння престижу школи.

Слайд 9

Мотивація – це найважливіша пружина процесу оволодіння іноземною мовою, що забезпечує його результативність Мета вчителя – створити стійку, постійну мотивацію, що буде гарантувати прогрес в оволодінні іноземною мовою

Слайд 10

Л.М.Толстой писав: "Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять с силами ученика, … тем легче будет учиться ученик".

Слайд 11

Мотиваційна сфера учня різноманітна та має складну структуру Зовнішня мотивація – соціальні мотиви Внутрішня мотивація – це характер діяльності по суті Зовнішня / дистантна мотивація виконує стратегічну роль, націлює на досягнення кінцевого результату навчання. Внутрішня мотивація виконує тактичну роль, вона “підігрівається” процесом оволодіння іноземною мовою, тому її називають процесуальною.

Слайд 12

Зовнішня мотивація має два різновиди: широка соціальна мотивація вузько особистісна мотивація Широка соціальна мотивація учня пов’язана з вимогами навчальних планів, програм, школи, вчителя, батьків тощо. Вузько особистісна мотивація визначає ставлення до засвоєнню іноземних мов як способу самоутвердження.

Слайд 13

Внутрішня мотивація - пов’язана з особистими інтересами, переконаннями, намірами, ідеалами, пристрастями. Основні різновиди внутрішньої мотивації: комунікативна лінгвопізнавальна інструментальна

Слайд 14

Комунікативний різновид внутрішньої мотивації можна назвати головним, тому що комунікативність - це перша та природна потреба тих, хто вивчає іноземну мову.

Слайд 15

Для виникнення мотивації потрібно: ознайомити учнів з завданнями уроку; Ян Амос Коменський писав: ” Потрібно, щоб усі учні вже з самого початку чітко бачили мету й прагнули досягти її “. мета уроку повинна імпонувати дітям, відкривати перед ними мовленнєву перспективу; учні повинні прийняти мету і зміст уроку; зміст уроку має бути особистісно зорієнтованим.

Слайд 16

Цього можна досягнути шляхом посилення особистісної орієнтації; використанням на уроках актуальних подій; залученням пізнавального матеріалу; актуалізацією міжпредметних зв’язків. А.Н.Леонтьєв вважав, що “…чтобы не формально усвоить материал, нужно не “отбыть” обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося”.

Слайд 17

Що підтримує комунікативну мотивацію особистісна орієнтація викладання; події актуального життя; пізнавальний характер матеріалу, так звана “содержательная коммуникация”; рівновага між новою і відомою інформацією; актуалізації між предметних зв’язків “ Всякое знание превращать в деяние”; раціональне поєднання різних форм роботи; застосування проектної методики; організація уроку.

Слайд 18

Якою повинна бути організація уроку Вирішення мовленнєвих завдань, що є його комунікативною вершиною. Адекватне використання колективних форм роботи Створення позитивного клімату на уроці. Підтримка пізнавального інтересу. Реалізація в процесі навчання потреби в інтелектуальній діяльності. Креативність, що впливає на імунітет і покращує здоров’я.

Слайд 19

Основні вимоги до сучасного уроку Зміст матеріалу повинен бути зв’язаний з життям, методи навчання мають відповідати рівню найновіших досягнень методики. Важливо, щоб матеріал був особистісно орієнтованим. Створення проблемних ситуацій, використання ігор, рольових ігор, проектної методики. Поєднання слова і наочності, використання сучасних засобів ТЗН. Обов’язкове поєднання навчання з вихованням. Формування пізнавальних потреб учнів, підвищення емоціональності викладання.. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Послідовність в навчанні. Створення “ситуації успіху”, контроль якості. Не перевантажувати учнів домашніми завданнями.

Слайд 20

Лінгвопізнавальна мотивація полягає в позитивному ставленні учнів до мовного матеріалу. 1) скорочення часу між роботою над ним і його вживанням в мові; 2) створення мовленнєвої перспективи; 3) орієнтація на одну тему. : Шляхи її формування 1) опосередкований, через комунікативну мотивацію 2) безпосередній, шляхом стимулювання пошукової дослідницької діяльності учнів. Викликає інтерес до мовного “будівельного матеріалу”

Слайд 21

Робота над мовою повинна мати пошуковий, дослідницький характер під час якої учні дізнаються, що: лексика пов’язана з матеріальним і соціальним життям Green-Card лексика впливає на формування суспільної свідомості людини зміни в житті відбиваються в «словах-свидетелях эпохи» Computer, CD-Player мовна догадка мотивує лінгвістичний пошук Ігрові форми роботи над лексикою, дух змагання, азарт активізують сприйняття і запам’ятовування.

Слайд 22

Для розвитку самостійної діяльності учнів треба знати: 1) мету кожної вправи, кінцевий результат, чим це завдання збагатить їх досвід; 2) як виконувати завдання; 3) прийоми раціональної роботи; 4) проектна методика відіграє важливу роль в самостійній діяльності учнів. Інструментальна мотивація - це мотивація, що випливає з позитивного ставлення учнів до певних видів роботи. Зростає роль самостійної роботи учнів.

Слайд 23

відбувається навчання мові; повідомляються відомості про країну, свята, звичаї, традиції, спосіб життя. Лінгвокраїнознавство – опора для підтримки мотивації, тому що:

Слайд 24

Джерелом мотивації є певна потреба. Джерела мотивації: 1. Усвідомлення і прийняття учнем соціальної необхідності вивчення іноземної мови. 2. Формування в учнів особистісних потреб вивчення іноземної мови. а) Потреба самовираження. б) Джерело одержання додаткової інформації. 3. Задоволення від самого процесу навчання. а) Радість досягнення результатів. “Навчання втрачає виховну цінність, якщо воно не забезпечує реальних успіхів.” В. Сухомлинський. Потрібна “ситуація успіху”, учень не повинен стояти на місці. б) Потреба в інтелектуальній діяльності. 4. Роль вчителя.

Слайд 25

Ефективність уроку багато в чому залежить від психологічної самоорганізації вчителя. Правильна самоорганізація вчителя означає: Позитивне ставлення до дітей узагалі, відчуття задоволення від майбутнього спілкування з ними. Психологічна готовність учителя працювати з дітьми певного віку (емпатія). Психологічна готовність учителя спілкуватися і співпрацювати з конкретним класом. Психологічна націленість учителя на мету уроку, готовність до емоційної дії, зацікавленість у досягненні поставлених цілей, упевненість в собі та учнях. Формування позитивної установки на урок у результаті розумно запланованої мети та мотиваційної діяльності Що і навіщо ми будемо вивчати на цьому уроці? Самоцінність даного матеріалу Пов’язування матеріалу з очевидними явищами життя або навпаки – з таємницями буття природи, суспільства, людини.

Слайд 26

Перераховані види і підвиди мотивації являють собою потенціал. Завдання вчителя пробудити сили, що тонізують навчання, перетворити їх на реальну рушійну силу процесу навчання, тобто створити засобами даного предмету засади для виникнення відповідних мотивів.

Слайд 27

Плануйте довгостроково, на перспективу. 2. Шукайте взаємовигідного партнера для навчання. 3. Визначте, як те, що ви робите, можна використати у повсякденному житті, у майбутній професійній діяльності. 4. Плануйте час занять (дні тижня, конкретний час). 5. Визначте чітко цілі й задачі навчання. 6. Поділіть матеріал на частини й починайте із засвоєння змісту середньої складності, потім переходьте до складних і, нарешті, легких. 7. Доповнюйте вивчене своїми примітками, малюнками, схемами. 8. Нагородіть себе приємними словами за виконане завдання. 9. Обговоріть те, що вас зацікавило, з товаришем або вчителем. 10. Щоб знання були міцними, повторюйте, виконуйте вправи.

Слайд 28

Thank you for making learning not a job but a joy. Thank you for making me feel valuable. Thank you for helping me to discover what I do best and do it even better. Thank you for taking away the fear of things I couldn’t understand – and persuading me that I understood them after all. Thank you for being someone I can always trust and turn to when life gets difficult. You never make us feel you are just stuffing us with facts. Instead you go with us on voyages of discovery.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне