X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Реформа системи технічного регулювання України: Що, навіщо, як?

Завантажити презентацію

Реформа системи технічного регулювання України: Що, навіщо, як?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Реформа системи технічного регулювання України: Що, навіщо, як? Дмитро Луценко Експерт з юридичних питань dmytro_l@yahoo.com Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 2

Місце України у провідних економічних рейтингах: Легкість ведення бізнесу 2013 (Всесвітній банк) – 137 із 185 Індекс економічної свободи 2013 (Heritage Foundation) – 161 із 177 (категорія пригнічених економік) Індекс глобальної конкурентоспроможності 2012-13 (Світовий економічний форум) – 73 із 144 Глобальний інноваційний індекс 2009 (Бостонська консалтингова група) – 64 із 110 Глобальний інноваційний коефіцієнт 2013 (рейтинг Блумберга) – 42 із 50 Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 3

Виклики, що стоять перед Україною як членом СОТ (з 2008 р.) та перспективою створення зони вільної торгівлі з ЄС Підвищення конкуренції для українських виробників Необхідність покращення бізнес-середовища Удосконалення державного управління Одним з інструментів відповіді на ці виклики є ефективне реформування системи технічного регулювання Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 4

Складові системи технічного регулювання: Стандартизація Оцінка відповідності Акредитація органів з оцінки відповідності Метрологія Ринковий нагляд Інші регуляторні режими, передбачені для окремих видів продукції Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 5

Існуюча система та її недоліки: жорсткість регулювання – стримує інновації застарілість вимог – ускладнює розвиток та доступ до новітніх технологій непрозорість – доступ до обов’язкових нормативних документів (стандартів тощо) лише на платній основі дублювання функцій – надмірний тиск на бізнес, особливо за умов суперечливості дублюючих вимог, та розмитість відповідальності державних органів неефективність – зосередження на паперовому контролю та ігнорування того, що реально відбувається на ринку конфлікт інтересів – поєднання в одній особі регуляторних, наглядових (контрольних) та комерційних функцій, що збільшує можливості для корупції Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 6

Наслідки існуючої системи (1) Для споживачів: незахищеність перед невідповідною продукцією висока ціна товару відсутність або істотна затримка у доступі до новітніх технологічних товарів Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 7

Наслідки існуючої системи (2) Для бізнесу: непередбачуване та несприятливе середовище необхідність долати перешкоди шляхом хабарів неможливість або ускладненість виведення на ринок новітньої продукції Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 8

Наслідки існуючої системи (3) Для держави та суспільства в цілому: загальне технологічне відставання стримування економічного зростання неконкурентоспроможність підприємств та економіки в цілому надмірний вплив певних груп зосереджених інтересів та перерозподіл суспільного продукту на їхню користь Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 9

Переваги руху в бік європейської системи (1) Гнучкість – можливість забезпечення інновацій, урахування особливостей виробництва (одинічність, серійність тощо) та наявної інфраструктури виробників (можливість вибору модулів) Значний модернізаційний потенціал – застосування новітніх стандартів Зміцнення конкурентоспроможності продукції та економіки в цілому Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 10

Переваги руху в бік європейської системи (2) Визнання на міжнародному та європейському рівнях – усунення подвійних перевірок і сертифікацій, підвищення якості та надійності робіт з оцінки відповідності Оптимізація регулювання та покращення бізнес-клімату – усунення дублювання регуляторних режимів, зменшення підстав для корупції та інших грошових витрат для виробників Переваги для споживачів – покращення захисту їх права на безпечність продукції та збільшення асортименту продукції на ринку Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 11

Що вже зроблено: Прийняті Закони України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції» - в Україні запроваджено європейський механізм здійснення ринкового нагляду та режим загальної безпечності продукції Вдосконалюється діяльність НААУ – прийняті зміни до профільного закону відповідно до законодавства ЄС, НААУ здійснює заходи щодо своєї інтеграції до Європейської співпраці з акредитації (ЄА), що створює підґрунтя для взаємного визнання, посилюється роль акредитації в сфері оцінки відповідності Триває процес приведення галузевого законодавства України у відповідність до законодавства ЄС – затверджені правила підготовки технічних регламентів на основі актів законодавства ЄС, затверджені три технічні регламенти, що відповідають Директивам ЄС у сферах електромагнітної сумісності, низьковольтного обладнання та безпеки машин Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 12

Що ще має бути зроблено (законодавчий аспект): Прийняття нових законів у сферах метрології, стандартизації та оцінки відповідності, які створять підґрунтя для запровадження європейського законодавства. Законопроекти про метрологію та стандартизацію вже розроблені та перебувають на різних стадіях погодження Розроблення та прийняття змін до законодавства України щодо окремих видів продукції з метою усунення норм, що передбачають можливість дублювання регуляторних режимів перед введенням в обіг нехарчової продукції Продовження приведення українських технічних регламентів у відповідність до актів законодавства ЄС Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 13

Що ще має бути зроблено (інфраструктурний аспект): Підготовка інфраструктури оцінки відповідності до діяльності згідно з вимогами європейського законодавства, переоснащення та модернізація лабораторій та органів з оцінки відповідності Підвищення кваліфікації працівників сфери оцінки відповідності та інспекторів державного ринкового нагляду Підвищення обізнаності виробників, імпортерів та розповсюджувачів з новими правилами і вимогами та посилення конкурентоздатності виробників Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Слайд 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне