X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Районна рада учнівського самоврядування

Завантажити презентацію

Районна рада учнівського самоврядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Районна рада учнівського самоврядування Рахівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 2011 року

Слайд 2

Масштаб викликів XXI століття зумовлює потребу в особистості, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але і прогрес нації. Проблема виховання такої особистості — це проблема підготовки людини, що відповідає вимогам XXI століття. Чим більше таких людей у суспільстві, тим життєздатнішою є держава. Важливу роль у підготовці таких людей відіграє учнівське самоврядування. Учнівське самоврядування – це добровільне об’єднання учнів, спосіб, принцип організації життя учнівського колективу, який реалізується в залученні учнів до планування, організації, контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільно - корисної діяльності за допомогою педагогічного колективу. Учнівське самоврядування містить значний життєтворчий потенціал. Водночас він ще не до кінця розкритий.

Слайд 3

1.1. Мета і завдання учнівського самоврядування Метою учнівського самоврядування є формування і розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості. Завдання учнівського самоврядування: 1. Пошук нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями. 2. Привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час. 3. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору. 4. Утвердження здорового способу життя. 5. Формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку. 6. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

Слайд 4

1.2. Нормативно-правове забезпечення організації учнівського самоврядування 1. Наш районний РБДЮТ регламентує свою діяльність на підставі нормативно правових документів. 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1959 р. 3. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 р.; ратифікована в Україні 21.02.1990 р. 4. Підсумковий документ Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002 р., Нью-Йорк). 5. Конституція України. 6. Закон України від 21.06.2001 р. № 2558-Ш «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». 7. Закон України від 01.12.1998 р. № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації». 8. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-Ш «Про охорону дитинства». 9. Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту». 10. Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики». 11. Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 467 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями». 12. Розпорядження Президента України від 22.03.2001 р. № 67 «Про організацію проведення в Україні у 2001 році Міжнародного року волонтерів». 13. Закон України «Про Національну програму підтримки молоді на 2003-2008 рр.». 14. Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III «Про позашкільну освіту». 15. Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006— 2016 роки» (затверджено розпорядженням КМУ від 22.04.2006 р. № 229-р). 16. Статут

Слайд 5

1.3. Головні функції учнівського самоврядування: соціалізуюча функція - яка полягає у здобутті учнями соціального досвіду, конструктивної соціальної дії, спрямованої на розв'язання власних проблем, проблем однолітків, школи, громади, суспільства; комунікативна — у ході діяльності в органах учнівського самоврядування учень отримує можливість спілкуватися з іншими людьми, обмінюватися досвідом; захисна — забезпечення дотримання та захисту прав дітей та молоді, представлення їх інтересів у різноманітних структурах навчального закладу; організаторська — забезпечення змістовної діяльності органів учнівського самоврядування, залучення дітей та молоді до участі в самоврядуванні; превентивна — переконання дітей і молоді у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно здоров'я та способу життя, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі; прогностична — учень отримує можливість для обґрунтованого визначення сфери діяльності в системі учнівського самоврядування, прогнозування на основі досліджень динаміки розвитку учнівського самоврядування, прогнозування подій, які мають відбутися; корекційно-компенсаторна — учнівське самоврядування забезпечує підвищення ролі самооцінки в регуляції поведінки; пізнавально-пошукова — полягає в пізнанні учнем у процесі самоврядної діяльності себе, свого внутрішнього світу, своїх однолітків тощо; виховна — учнівське самоврядування сприяє розвитку активної, творчої особистості, якій притаманні цілеспрямованість, відповідальність, ініціативність.

Слайд 6

1.4. Органи учнівського самоврядування доцільно поділяти на: законодавчі (референдум, зліт, збори, рада, конференція та ін.) — обирають систему самоврядування та її органи; приймають програми життєдіяльності та закони колективного життя, дають оцінку роботі колективу, розглядають питання членства в колективі та інші найважливіші проблеми життя дитячого колективу; виконавчі (уряд, міністерства, президія, бюро, комітет, комісія, сектор, штаб, пост, команда, рада справи, ініціативна група та ін.) — відповідають за реалізацію прийнятих програм та проектів, є школою громадянської активності, ініціативи, творчості; гласності (прес-центр, радіоцентр, агентство, телестудія, центр громадської думки тощо) — інформують про стан вирішення проблем життєдіяльності колективу і його первинних груп, окремих членів; висвітлюють успіхи й недоліки у роботі різних структур учнівського самоврядування; стимулюють і корегують роботу дитячого колективу; органи правозахисту (конфліктні групи, комісія рівних, соціологічний центр, коло друзів та ін.) — допомагають у вирішенні конфліктних ситуацій, стабілізують стосунки в колективі, забезпечують мажорний лад у життєдіяльності органів учнівського самоврядування.

Слайд 7

2.1. Організаційно-функціональна модель учнівського самоврядування Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчостІ

Слайд 8

2.2. Основними сферами діяльності районного органу учнівського самоврядування є такі:

Слайд 9

1. Навчальна діяльність: допомога невстигаючим учням, консультування з різних предметів; організація додаткових занять силами учнів; організація роботи предметних гуртків силами учнів; організація силами учнів занять з проблем маркетингу, менеджменту, психології спілкування, лідерства; проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів, предметних тижнів; узгодження з педагогами та адміністрацією району спірних питань щодо атестації учнів з різних предметів.

Слайд 10

2. Управлінська діяльність: • ініціювання створення районного органу учнівського самоврядування, розробка положень про їх діяльність; • організація та проведення виборів до органів районного учнівського самоврядування; • організація роботи органів районного учнівського самоврядування, координація їх діяльності; • залучення лідерів учнівських громад до обговорення проблем учнівської спільноти та шляхів їх вирішення, винесення їх на розгляд районного керівництва; • залучення учнів до участі в розробці плану роботи районного учнівського самоврядування ; організація участі лідерів шкіл у засіданнях педагогічної ради, де розглядаються питання їх життєдіяльності; • участь в розробці правил та норм поведінки учнів у навчальному закладі, контроль за їх виконанням тощо.

Слайд 11

3. Діяльність з організації дозвілля: • планування, організація та проведення тематичних вечорів, свят, розважальних заходів; • організація змагань команд КВК, конкурсів; • організація зустрічей з цікавими людьми: художниками, письменниками, композиторами краю тощо; • організація підготовки менеджерів програм дозвілля, проведення конкурсів програм дозвілля.

Слайд 12

4. Діяльність у сфері соціально-правового захисту: • проведення тренінгів, конференцій, конкурсів з вивчення Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини, Конституції України; • інформування учнів про їхні права і обов'язки та необхідність їх дотримання; • протидія насильству в сім’Ї; • створення та організація діяльності учнівської соціальної служби; • організація співпраці з соціальними службами для молоді; • випуск інформаційних матеріалів з проблем прав та обов'язків учнів; • створення служби «Делегати дитячих прав» (вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в дитячому середовищі; захист прав дітей); • організація участі дітей та молоді в благодійних акціях (районного та всеукраїнського масштабів).

Слайд 13

5. Профорієнтаційна діяльність: • створення та організація клубів за інтересами; • створення банку даних про навчальні заклади області, професії, які необхідні регіону; • проведення тренінгів, конкурсів «Світ професій»; • організація участі учнівської молоді у виставках «Освіта та кар'єра».

Слайд 14

Слайд 15

7. Екологічна діяльність: • ініціювання створення екологічних загонів та активна участь у їх роботі; • участь в огляді екологічних бригад; • підготовка і проведення акцій та кампаній, спрямованих на дослідження та охорону навколишнього середовища; • робота з озеленення навчального закладу, його території, району чи села; • організація прибирання території навчального закладу, села; • проведення екологічних експедицій з метою вивчення природного середовища; • організація акцій, кампаній з метою пропаганди дбайливого ставлення до природи; • організація співпраці з громадськими організаціями екологічного спрямування.

Слайд 16

8. Спортивна діяльність: • організація спортивних секцій для молодших школярів; • організація змагань між класами з різних видів спорту та проведення спортивних свят, олімпіад тощо; • організація зустрічей з відомими спортсменами регіону; • сприяння організації спортивних секцій для молодших школярів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне