X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про академічний рейтинг студентів НУБіП України

Завантажити презентацію

Про академічний рейтинг студентів НУБіП України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Доповідач: Директор ННЦ виховної роботи та соціального розвитку, к.е.н., доц. Черкашин Дмитро Костянтинович

Слайд 2

Слайд 3

Формування академічного рейтингу відбувається шляхом особистого занесення студентом даних про свої здобутки до відповідної електронної бази, яку старости академічних груп отримують в деканатах факультетів або завантажують з http://vk.com/nncvrsr. Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 4

Електронна база даних

Слайд 5

Студенти зобов’язані занести інформацію про свої здобутки до електронної бази, а староста академічної групи узагальнити та передати її для первинної перевірки достовірності контролерам першого рівня до 1 травня поточного навчального року. Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 6

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки Блок 1. Навчальна робота I. Оцінюється рівень опанування загальноосвітніх та спеціальних навчальних предметів та дисциплін 525 Бали розділів 1.1, 1.2 та 1.3 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 525 (коефіцієнт 1) 1.1. Середній бал навчальної успішності студента 1 5.0 400 Бальний еквівалент середнього балу, отриманого за поточний контрольний період розраховується за формулою: Х=(Y-3)*200, де Y- середній бал отриманий за результатами сесії. 2 3.0 0 1.2. Рівень знання іноземної мови 1. Відмінно 75 Документ для підтвердження (додаток № 7) 2. Добре 50 3. Задовільно 25 1.3 Результати проміжної атестації, % 1 Атестація з усіх предметів 50 2 1 не атестація 25 3 2 не атестації 0 4 3 не атестації -25 5 4 і більше не атестації -50

Слайд 7

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки Блок 2. Наукова робота II. Оцінується участь в науковій діяльності університету 700 Бали розділів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 700 (коефіцієнт 0,6) 2.1. Участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу 1 Членство у студентських наукових гуртках 35 Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного наукового гуртка (наукового клубу) за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 8) 2 Членство в студентському науковому клубі 35 3 Голова ради наукового клубу 70 4 Секретар наукового клубу 60 5 Голова секції наукового клубу 50 2.2 Участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та конкурсах 1 Участь у конференціях, олімпіадах ННІ 100 40 балів за виступ на конференції, але не більше 80 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 100 б. Диплом 2 ступеня - 75 б. Диплом 3 ступеня - 50 б. Документ для підтвердження (додаток № 9) 2 Участь у загально університетських конференціях, олімпіадах 125 50 балів за виступ на конференції, але не більше 100 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 125 б. Диплом 2 ступеня - 100 б. Диплом 3 ступеня - 75 б. Документ для підтвердження (додаток № 9) 3 Участь у наукових конкурсах 150 60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 150 б. Диплом 2 ступеня - 125 б. Диплом 3 ступеня - 100 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)

Слайд 8

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 4 Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, що проходять на території України 150 60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 150 б. Диплом 2 ступеня - 125 б. Диплом 3 ступеня - 100 б. Документ для підтвердження (додаток № 9) 5 Участь у міжнародних конференціях, що проходять за межами території України 300 100 балів за виступ на конференції, але не більше 200 балів на рік. Диплом 1 ступеня - 300 б. Диплом 2 ступеня - 275 б. Диплом 3 ступеня - 250 б. Документ для підтвердження (додаток № 9) 8 Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за галузями наук 400 150 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 300 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 400 б. Диплом 2 ступеня - 375 б. Диплом 3 ступеня - 350 б. Документ для підтвердження (додаток № 9) 2.3. Опублікування наукових матеріалів 1 Публікація тез, матеріалів доповідей 90 30 балів за одну публікацію, але не більше 90 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10) 2 Публікація статей 150 50 балів за одну публікацію, але не більше 150 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10) 3 Публікація тез, матеріалів доповідей у фахових та міжнародних виданнях 200 100 балів за одну публікацію, але не більше 200 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10) 4 Публікація статей у фахових та міжнародних виданнях 250 125 балів за одну публікацію, але не більше 250 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10) 5 Отримання патентів на винахід (корисну модель) 400 200 балів за одну патент, але не більше 400 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10)

Слайд 9

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 2.4. Участь у виставках, форумах, фестивалях 1 Вузівських 50 25 балів за участь, але не більше 50 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11) 2 Всеукраїнського рівня 60 30 балів за участь, але не більше 60 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11) 3 Міжнародного рівня 80 40 балів участь, але не більше 80 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11) Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших громадських об’єднаннях університету (громадська робота) III. Оцінується рівень громадської активності студентів 500 Бали розділів 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500 (коефіцієнт 0,85) 3.1. Участь у діяльності студентської організації (далі СО) 1 Голова СО університету 400 Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12) 2 Заступники голови СО університету 300 3 Секретар СО 175 4 Керівники відділів СО університету, керівники клубів за інтересами 250 5 Голови СО на факультеті 250 6 Заступник голови СО на факультеті, керівники відділів СО на факультеті 200 7 Секретар СО факультету 150

Слайд 10

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 3.2. Участь у діяльності об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків (далі ОКСРГ) 1 Голова ОКСРГ 275 Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12) 2 Секретар ОКСРГ 175 3 Заступник голови ОКСРГ, голови комісій ОКСРГ 250 4 Голови студентських рад гуртожитків 250 5 Заступники голів студентських рад гуртожитків, голови комісій студентських рад гуртожитків 200 6 Секретар студентської ради гуртожитку 150 7 Старости поверхів (блоків) 175 3.3 Участь у діяльності профспілкового комітету студентів та аспірантів (далі Профком) 1 Голова профбюро на факультеті 200 Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12) 2 Голова профбюро в академічній групі 50

Слайд 11

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 3.4. Виконання функції старости академічної групи 1 Старости академічних груп 200 Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12) 2 Фізорги академічних груп 50 3.5. Участь у діяльності громадського формування з підтримки громадського порядку і захисту державного кордону 1 Членство в громадському формуванні «Університетська варта» 100 Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12) 3.6. Волонтерська діяльність 1 Організація та участь у волонтерському заході на рівні університету 100 50 балів за один захід, але не більше 100 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 13) 2 Організація та участь у волонтерському заході на рівні держави 150 75 балів за один захід, але не більше 150 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 13) 3 Участь в акції «День донора в НУБіП України» 100 50 балів за одну здачу крові, але не більше 100 балів за рік. Документ для підтвердження (Довідка щодо надання донорам пільг)

Слайд 12

Блок 4. Культурно-масова робота IV. Оцінюється участь в творчих колективах університету на культурно-масових заходах 700 Бали розділів 4.1 та 4.2 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 700 (коефіцієнт 0,6) 4.1. Участь у колективах художньої самодіяльності загально університетського рівня 1 Вокально-інструментальний ансамбль «Отава», Естрадна студія «Сім сходинок» 50 Бали нараховуються при умові участі не менше як у 40-ка засіданнях чи репетиціях за начальний рік. Бали нараховуються при наявності протоколів засідань гуртків або затвердженого графіку репетицій та явочних листів присутніх на репетиціях. 2 Вокальна студія 50 3 Гурток любителів театру «Мельпомена» 50 4 Гурток музична вітальня «Золота ліра» 50 5 Художня студія «Голосіївська палітра», «Декоративна флористика» 50 6 Студентський театр «Березіль» 50 7 Збірна команда КВН 50 8 Народний ансамбль пісні і танцю «Колос» 50 9 Академічний хор 50 10 Танцювальний гурт «Дівоче сузір’я» 50 11 Ансамбль бального танцю «Чарівність» 50 12 Вокальний гурт «Октава», квінтет «Амеро» 50 13 Прес-студія «Ідеал» 50 № п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки

Слайд 13

4.2. Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо 1 Організація та участь в мистецьких заходах на рівні гуртожитку 75 25 балів за кожен захід, але не більше 75 балів за навчальний рік. 2 Організація та участь в мистецьких заходах на рівні факультету 75 3 Організація та участь в мистецьких заходах на рівні університету 300 50 балів за кожен захід, але не більше 200 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 300 б. Диплом 2 ступеня – 275 б. Диплом 3 ступеня – 250 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами) 4 Представлення університету на рівні Голосіївського району м. Києва та Київської області 350 60 балів за кожен захід, але не більше 300 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 350 б. Диплом 2 ступеня – 325 б. Диплом 3 ступеня – 300 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами) 5 Представлення університету на міжвузівському, державному та міжнародному рівні 400 70 балів за кожен захід, але не більше 350 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 400 б. Диплом 2 ступеня – 375 б. Диплом 3 ступеня – 350 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами) № п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки

Слайд 14

V. Оцінюється участь в спортивно-масових заходах та рівень зайняття фізкультурою і спортом 700 Бали розділів 5.1, 5.2 та 5.3 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 700 (коефіцієнт 0,6) 5.1. Членство в спортивно-оздоровчих секціях 1 Університету 35 Підтверджується відповідним чином оформленими довідками кафедри фізичного виховання 5.2. Членство у збірних командах 1 Університету 50 Підтверджується відповідним чином оформленими заявками 2 м. Києва та Київської області 100 3 України 200 5.3. Участь у спортивних заходах на рівні: 1 Першості збірних команд гуртожитків 150 50 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 100 балів за рік Диплом 1 ступеня – 150 б. Диплом 2 ступеня – 125 б. Диплом 3 ступеня – 100 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) 2 Першості університету (в складі збірної факультету) 200 70 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 140 балів за рік Диплом 1 ступеня – 200 б. Диплом 2 ступеня – 175 б. Диплом 3 ступеня – 150 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) № п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки Блок 5. Спортивно-масова робота

Слайд 15

3 Першості університету (в складі збірної інституту) 250 90 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 180 балів за рік Диплом 1 ступеня – 250 б. Диплом 2 ступеня – 225 б. Диплом 3 ступеня – 200 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) 4 Першості Голосіївського району, м. Києва та Київської області (в складі збірної команди університету) 300 100 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 200 балів за рік Диплом 1 ступеня – 300 б. Диплом 2 ступеня – 275 б. Диплом 3 ступеня – 250 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) 5 Першості України (в складі збірної команди університету) 350 150 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 300 балів за рік Диплом 1 ступеня – 350 б. Диплом 2 ступеня – 325 б. Диплом 3 ступеня – 300 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) 6 Міжнародні змагання за межами України, чемпіонати, кубки Європи та Світу (в складі збірної команди України) 400 175 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 350 балів за рік Диплом 1 ступеня – 400 б. Диплом 2 ступеня – 375 б. Диплом 3 ступеня – 350 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) № п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 5.4. Присвоєння спортивного звання 1 КМС 200 Підтверджуються відповідними документами установленого зразка 2 МС 300 3 МСМК 400

Слайд 16

Блок 6. Соціальна активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках університету VI. Оцінюється рівень громадської позиції в житті гуртожитку та схильність до порушення правил внутрішнього розпорядку Бали отримані за участь у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків та прилеглої до них території мають покривати стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку 6.1. Стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку 1 Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження -100 Витяг з протоколу засідання студентської ради, пояснювальна записка правопорушника 2 Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді догани -150 Копія наказу по факультету про оголошення догани 3 Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді не поселення в гуртожиток з наступного навчального року -200 Витяг з протоколу засідання постійнодіючої комісії з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку 4 Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді розірвання договору найму на проживання -300 5 Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень керівництва факультету, інституту, університету -300 6 Свідоме розміщення недостовірної інформації щодо отриманих балів -1000 № п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки

Слайд 17

№ п/п Критерій оцінки Кількість балів Примітки 6.2. Рівень активності студента-мешканця гуртожитку у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків, студентського містечка, території Голосіївського району 1 Допомога в облаштуванні гуртожитку та прилеглої території 100 25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів за рік 2 Допомога в організації проведення факультетських або загально вузівських заходів 100 25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів за рік 3 Участь у благоустрої території студентського містечка та Голосіївського району 150 50 балів за участь в одному заході, але не більше 150 балів за рік

Слайд 18

Старости академічних груп, наставники академічних груп (всі блоки) Методисти деканатів (блок 1) Керівники наукових гуртків та клубів (блок 2) Керівники відділів (секторів) студентських рад гуртожитків та студентських організацій факультетів (блок 3, 4, 5, 6) Керівники творчих колективів (гуртків) кафедри культурології (блок 4) Тренери відповідних збірних команд по видам спорту (блок 5) Контроль І рівня

Слайд 19

Підсумкова таблиця обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету, ________________ спеціальності, _______ курсу, _______ групи (первинний контроль) № п/п П.І.Б. Блоки студента Навчальна робота Наукова робота Студентське самоврядування Культурно-масова робота Спортивно-масова робота Проживання в гуртожитку Всього (за формулою) 1 2 3 … 30

Слайд 20

Погоджено: Наставник академічної групи № ____________ підпис _____________________ ПІБ Староста академічної групи № ____________ підпис _____________________ ПІБ Методист _____________факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ Керівник наукового гуртка_____________________ Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг ____________ підпис _____________________ ПІБ Викладач кафедри фізичного виховання_____________________ Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг ____________ підпис _____________________ ПІБ Викладач кафедри культурології_____________________ Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг ____________ підпис _____________________ ПІБ Представник студентської ради гуртожитку № ____________ підпис _____________________ ПІБ Представник Студентської організації____________факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ

Слайд 21

Після закінчення первинного контролю і приведення у відповідність наведених студентами балів, старости академічних груп залишають у підсумковій таблиці лише тих студентів, які набрали сумарно по всім блокам більше 500 балів і передають для вторинного контролю до 20 травня поточного навчального року (прикладаючи підсумкові таблиці затверджені контролерами першого рівня). Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 22

Заступники деканів факультетів (всі блоки) Голова студентської організації факультету (блок 3) Завідувач кафедри культурології (блок 4) Завідувач кафедри фізичного виховання (блок 5) Голова студентської ради гуртожитку (блок 6) Завідувач гуртожитку (блок 6) Начальник відділу виховної роботи та студентських справ (блок 3,4,5,6) Контроль ІІ рівня

Слайд 23

Підсумкова таблиця обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету, ________________ спеціальності,_____ курсу, _______ групи (вторинний контроль) № п/п П.І.Б. Блоки студента Навчальна робота Наукова робота Студентське самоврядування Культурно-масова робота Спортивно-масова робота Проживання в гуртожитку Всього (за формулою) 1 2 3 … 15

Слайд 24

Погоджено: Заступник декана ______________________факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ Начальник відділу виховної роботи та студентських справ ____________ підпис М. Любінський Завідувач кафедри фізичного виховання ____________ підпис С. Вербицький Завідувач кафедри культурології ____________ підпис І. Майданюк Завідувач гуртожитку №__ ____________ підпис _____________________ ПІБ Голова Студентської організації ______________________факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ Голова студентської ради гуртожитку № ____________ підпис _____________________ ПІБ

Слайд 25

Після закінчення вторинного контролю і приведення у відповідність наведених студентами балів, старости академічних груп залишають у підсумковій таблиці лише тих студентів, які набрали сумарно по всім блокам більше 1000 балів і передають для остаточного контролю до 25 травня поточного навчального року (прикладаючи таблиці затверджені контролерами першого та другого рівнів). Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 26

Остаточний контроль здійснюється головою Студентської організації університету, деканами факультетів, директором ННЦ виховної роботи та соціального розвитку до 28 травня поточного навчального року. Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 27

Підсумкова таблиця обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету, ________________ спеціальності, ______ курсу, _______ групи (остаточний контроль) № п/п П.І.Б. Блоки студента Навчальна робота Наукова робота Студентське самоврядування Культурно-масова робота Спортивно-масова робота Проживання в гуртожитку Всього (за формулою) 1 2 3 … 15

Слайд 28

Погоджено: Директор ННЦ виховної роботи та соціального розвитку ____________ підпис Д. Черкашин Декан _________________________ факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ Голова Студентської організації ____________ підпис О. Кухар

Слайд 29

Після проходження всіх рівнів контролю Студентські Рейтингові Комісії факультетів готують узагальнену виписку з академічного рейтингу і подають на затвердження Директору ННЦ виховної роботи та соціального розвитку до 3 червня поточного року. Студент має право, до 1 вересня поточного року, подати до деканату факультету бали для доповнення свого академічного рейтингу. Інформація подається у вигляді відповідних довідок. Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 30

Виписка з академічного рейтингу на студентів _______________ факультету, ________________ спеціальності, ______ курсу, _______ групи № п/п П.І.Б. Блоки студента Навчальна робота Наукова робота Студентське самоврядування Культурно-масова робота Спортивно-масова робота Проживання в гуртожитку Всього (за формулою) 1 2 3 … 30

Слайд 31

Погоджено: Декан______________________ факультету ____________ підпис ___________________ ПІБ Голова Студентської організації ________________________ факультету ____________ підпис _____________________ ПІБ Наставник академічної групи №__ ____________ підпис _____________________ ПІБ

Слайд 32

Особисту відповідальність за достовірність інформації, що міститься у виписці з рейтингу несе голова Комісії. У разі виникнення спірних питань щодо відповідності наявних балів реальним навчальним, науковим, громадським та іншим видам досягнень, студент зобов’язаний подати відповідні довідки, що підтверджують той чи інший вид досягнень. Порядок формування академічного рейтингу

Слайд 33

Довідка видана____________________________________________________________ (П.І.Б.) студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи про те, що він (вона) дійсно брав(ла) участь у волонтерському заході Примітки: 1 університету, держави Довідку підписує відповідний керівник структурного підрозділу в залежності від рівня заходу. № п/п Назва волонтерського заходу Рівень волонтерського заходу1 Дата заходу Сума балів згідно академічного рейтингу студентів Заступник декана_________________факультету ____________ підпис ___________________________ ПІБ Голова Студентської організації ____________ підпис О. Кухар

Слайд 34

Загальна кількість балів розраховуєтья за формулою: (бали за навчальну роботу*1)+ (бали за наукову роботу* 0,6)+ (бали за громадську роботу* 0,85)+ (бали за культурно-масову діяльність* 0,6) + (бали за спортивно-масову діяльність* 0,6) + (–) (бали за соціальну активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках університету). Підсумки

Слайд 35

Сума балів, надає студентам наступні права та можливості: 500 і більше балів – пріоритетне поселення в гуртожитки університету; 900 і більше балів – отримання заохочень університетського рівня (премії, надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури, надання переваг при відправленні на навчання або стажування у зарубіжних вузах, рекомендації при влаштуванні на роботу тощо); 1200 і більше балів – заохочення обласного та міського рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменні стипендії тощо); 1700 і більше – заохочення державного рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменну стипендію). Витяги з затверджених рейтингів в обов’язковому порядку подаються до відділу виховної роботи та студентських справ при підготовці проектів наказів: на поселення; на преміювання та інші види заохочень. Система заохочення та стимулювання студентів

Слайд 36

Переможці в номінаціях: 1. Кращий студент – науковець НУБіП України (три ступені) 2. Кращий студент – спортсмен НУБіП України (три ступені) 3. Кращий студент – учасник художньої самодіяльності НУБіП України (три ступені) 4. Кращий студент НУБіП України – студент, який отримав максимальну кількість балів (три ступені) Нагородження переможців в номінаціях

Слайд 37

Мотивоване студентство – запорука ефективного розвитку університету!

Слайд 38

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне