X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДСУМКИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за 2013 рік

Завантажити презентацію

ПІДСУМКИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за 2013 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ПІДСУМКИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за 2013 рік Доповідь проректора з наукової роботи Гайдачука О.В. 19 лютого 2014 р.

Слайд 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Загальна характеристика університету Кількість студентів – 9379 з них денної форми – 6926 Кількість аспірантів – 214 з них денної форми – 162 Кількість докторантів – 8 аспірантів - іноземців - 15 Кількість науково – педагогічних працівників – 828 Кількість штатних співробітників НДЧ – 289 (309) Два наукових об'єкти – аеродинамічний комплекс на базі надзвукової труби Т-6 і НДІ проблем фізичного моделювання – мають статус Національного надбання України

Слайд 3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Основні пріоритетні напрями наукової діяльності В галузі фундаментальних досліджень: механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити; механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій; аеротермогазодинаміка енергетичних установок ЛА і КА та їх підсистем; удосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків; розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз. В галузі прикладних досліджень: методологічні проблеми використання інформаційних технологій для створення сучасних зразків пілотованої і безпілотної аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем; розробка математичних моделей і інформаційно-телекомунікаційних технологій для розв’язання складних міждисциплінарних задач різної природи; розробка енергоефективних технологічних процесів виготовлення виробів аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем; розробка і вдосконалення технологій, що сприяють збереженню і поліпшенню навколишнього середовища. забезпечують техногенну безпеку; моделювання механізмів економічних, філософських і соціально-психологічних трансформацій у суспільстві.

Слайд 4

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукові і науково-педагогічні кадри Чисельність науково-педагогічних кадрів визначається кількістю студентів Чисельність наукових кадрів (штатних працівників НДЧ) визначається обсягом фінансування НДР 2010 2011 2012 2013 Штатні працівники НДЧ, всього 375 357 328 289 З них аспіранти і студенти 91 86 60 55 Докторів наук 5 5 5 4 Кандидатів наук 42 47 44 39

Слайд 5

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кількість тем Обсяги фінансування

Слайд 6

Співвідношення планових і фактичних обсягів фінансування у 2013 році НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Обсяги фінансування Не профінансовано робіт на суму 4331,7 тис. грн. (замовниками – державними організаціями), в тому числі і виконані у повному обсязі. Кредиторська заборгованість ХАІ на 01.01.2014 тільки по науково-дослідній частині становить 633624,94 грн.

Слайд 7

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Атестація наукових кадрів В університеті функціонує 4 докторські спеціалізовані вчені ради, які проводять захист за 12 спеціальностями: Д64.062.01: 05.13.03 – Системи і процеси керування; 05.13.06 – Інформаційні технології; 05.13.22 – Управління проектами і програмами. Д64.062.02: 05.05.03 – Двигуни і енергетичні установки; 05.07.01 – Аеродинаміка і газодинаміка літальних апаратів; 05.07.06 – Наземні комплекси, стартове обладнання. Д64.062.04: 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла; 05.03.07 – Процеси фізико- технічної обробки; 05.07.02 – Проектування, виробництво і випробування літальних апаратів. Д64.062.07: 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження; 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. У 2013 році проведено перереєстрацію однієї ради на новий термін 2010 2011 2012 2013 Кількість захищених дисертацій, усього 35 61 49 45 Кандидатських / докторських 32/3 52/9 44/5 38/7 Працівниками ХАІ канд. / докт. 25/2 42/5 35/3 29/3 Випуск з аспірантури 56 62 62 63 в т.ч. із захистом дисертації 16 17 14 12

Слайд 8

Дослідження за 16 фундаментальними темами розпочато у 2012 р. Тому положення Наказу №293 від 16.03.2012 р. щодо співвідношення фундаментальних / прикладних тем як 30 / 70 відсотків забезпечити на 1 січня 2014 р. було неможливо НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Результати фундаментальних досліджень за закінченими у 2013 році темами

Слайд 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Синтез радіотехнічних та оптичних систем забезпечення безпеки польотів та руху суднопотоків у повітряному просторі і акваторіях України, науковий керівник д-р техн. наук, професор Ілюшко В.М. Термін виконання 2011-2013 рр., обсяг фінансування 900 тис. грн. Наукові результати: розроблено фізико-математичні моделі радіолокаційних сигналів і зображень просторово-розподілених об'єктів, що створюють завади радіотехнічним системам інформаційної підтримки керування руху; математичні моделі зображень просторово-протяжних радіолокаційних об’єктів (повітряних і морських суден); методи придушення завад від морської та земної поверхні та виявлення об’єктів, визначення їх координат за умов амплітудних, далекомірних і кутових шумів; методи виявлення та векторизації інформативних фрагментів зображень, що надходять з різних джерел для комплексування обробки мультирадарної, супутникової та навігаційної інформації в автоматизованих радіотехнічних системах. Розроблено принципи побудови, структуру та алгоритми функціонування автоматичної радіотехнічної системи радіокерування рухом повітряних та морських суден.

Слайд 10

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукова новизна: вперше запропоновано метод виявлення об’єктів з невідомими властивостями на тлі земної та морської поверхні з довільними статистичними характеристиками за радіолокаційними даними за умов суттєвої апріорної невизначеності, що дозволяє виявляти об’єкти радіолокаційного спостереження (літаки, судна) та малорозмірні об’єкти, що становлять загрозу безпеці польотів та мореплавства. Вперше запропоновано метод виявлення інформативних фрагментів радіолокаційних та оптичних зображень для їх суміщення при комплексуванні мультірадарної, супутникової та навігаційної інформації в автоматизованих радіотехнічних системах інформаційної підтримки керування руху. Уперше розроблено та апробовано алгоритми виміру координат просторово - протяжних радіолокаційних об’єктів в умовах невизначеності координатної прив’язки, що зумовлена „блуканням” статистичного центру віддзеркалення через складність геометричного профілю об’єктів радіолокаційного спостереження. Подальший розвиток отримала теорія автоматичного керування рухомими об’єктами - синтезовано алгоритми оптимального радіокерування просторово-розподіленими об’єктами за умов впливу зовнішніх збурюючих факторів. Мікрофацетна модель поверхні, що підстилає Метод моделювання відбитих радіолокаційних сигналів Експериментальна перевірка адекватності розроблених моделей и методів

Слайд 11

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Значимість: запропоновано нові методи опису та моделювання просторово - протяжних об’єктів (літаків, морських суден, берегової лінії, тощо) для комплексування радіолокаційної, супутникової та навігаційної інформації в геоінформаційних системах, що використовуються для інформаційної підтримки керування руху. Методи, що запропоновано, відрізняє від відомих аналогів можливість їх практичного використання у системах реального часу. Практичне застосування: отримані результати створюють методологічну основу для проектування радіотехнічних систем інформаційної підтримки, що забезпечують необхідний рівень безпеки і точності навігації, оперативності регулювання суднопотоків за складної завадової обстановки. Результати: Подано до захисту 1 докторську і 1 кандидатську дисертації

Слайд 12

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Розробка програмно-апаратного комплексу безпілотного ЛА для вирішення задач фото- і відеоспостереження Отримані результати застосовані і апробовані при розробці радіотехнічних і навігаційних систем безпілотного літального апарату “мультиротор” Виконавці теми брали участь у наступних заходах: 2011 р. – участь у військових навчаннях «Адекватне реагування 2011» (м. Житомир) 2011 р. – випробування безпілотних систем на полігоні МО України (м. Феодосія) 2012 р. – навчання Харківської бригади Внутрішніх військ (м. Харків) 2013 р. - регіональні навчання Внутрішніх військ України (м. Донецьк, м. Судак) Виконавець теми Крета Д.Л. У складі колективу за результатами роботи одержав Премію Президента України для молодих вчених 2013 р. Виконавець теми Красовський Г.Я. у складі колективу за результатами роботи рекомендований Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки до присудження премії 2013 р.

Слайд 13

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Методологія проектування елементів та інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів авіаційних двигунів і промислових паливно-енергетичних комплексів науковий керівник д.т.н., професор Кошовий М.Д. Термін виконання 2011-2013 рр., обсяг фінансування 540 тис. грн. Наукові результати: розроблено методологію вирішення задач системної модифікації та діагностики технічного стану елементів складних технічних систем і методологію оптимального за вартісними і часовими витратами планування експериментів при дослідженні таких систем; отримано математичні моделі перехідних процесів теплообміну в однорідних багатозв’язних твердих тілах любої форми в теплопровідному газовому середовищі, миттєвого вибуху газової суміші, процесів вимірювання вологості і температури енергоносіїв. Методології і математичні моделі доведені до конкретних алгоритмів і пакетів прикладних програм, апробовані при експериментальному досліджені модельних і реальних об’єктів.

Слайд 14

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукова новизна: методологія вирішення задач системної модифікації та діагностики технічного стану елементів складних технічних систем; методологія оптимального планування експериментів при дослідженні складних технічних систем; метод температурної компенсації вимірювальних каналів ваговимірювальних систем; метод чисельного моделювання кристалічних матеріалів подійними засобами; трьохвимірні математичні моделі процесів теплообміну в однорідних багатозв’язних твердих тілах любої форми в теплопровідному газовому середовищі та миттєвого вибуху газової суміші; математична модель для компенсації сортової невизначеності при вимірюванні вологості нафтопродуктів. Моделювання розсіяння газу у приміщенні, що вентилюється. Розподіл масової концентрації водню Динаміка зміни тиску (а), температури (б), концентрації метану (в) и продуктів згоряння (г) у детонаційній трубі: 1-7 – моменти часу 30, 60, 90, 120, 150, 180 и 210 мкс; 8 – параметри вибуху при постійному об'ємі, 9 – детонаційні параметри Чепмена-Жуге

Слайд 15

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Значимість: Розроблені дослідні зразки первинних вимірювальних перетворювачів температури і вологості енергоносіїв, які підтвердили адекватність отриманих математичних моделей. Розроблені математичні моделі та методи використовуються при створенні сучасних систем діагностики турбореактивних двигунів, системи автоматизації експериментальних досліджень, систем контролю параметрів технологічних процесів, засобів вимірювання температури у ваговимірювальних системах, вимірювачах вологості нафтопродуктів. Практичне застосування: Отримані результати впроваджено на промислових підприємствах ПАТ «Авіаконтроль» (м. Харків), Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Результати: Подано до захисту 1 докторську дисертацію

Слайд 16

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Фізичні властивості кристалів типу CdZnTe з просторово впорядкованими змінами складу науковий керівник д.т.н., професор Чугай О.М. Термін виконання 2011-2013 рр., обсяг фінансування 450 тис. грн. Наукові результати: запропоновано нову модифікацію методу скануючої фотодіелектричної спектроскопії напівпровідників, що дозволяє визначати в кристалах енергетичний стан центрів акцепторної природи, енергетичні рівні яких знаходяться вище рівня Фермі. Встановлено вплив інтенсивності монохроматичного випромінювання на енергетичний спектр локалізованих станів. Запропоновано новий спосіб вимірювання питомого електроопору високоомних твердих розчинів напівпровідників, що забезпечує підвищену точність вимірювань. Встановлено, що механічні шліфування та полірування чинять значний вплив на спектральний розподіл діелектричної проникності та діелектричних втрат в кристалах ZnSe і CdZnTe. Також, викликають утворення і зникнення електрично-активних дефектів в досліджених кристалах. Показано визначальний вплив залишкових напружень і деформацій, створених локальним деформуванням, на електрофізичні властивості досліджених кристалів.

Слайд 17

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукова новизна: отримав подальший розвиток спосіб визначення фото-активних центрів в кристалічних матеріалах. Запропоновано новий спосіб вимірювання питомого електроопору високоомних твердих розчинів напівпровідників. Вплив слабкого магнітного поля на діелектричний відгук кристалів CdZnTe Вплив слабкого магнітного поля на діелектричну проникливість кристалів CdZnTe Зображення зразків у відбитому світлі та їх однорідність у проникаючому інфрачервоному випромінюванні

Слайд 18

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Значимість: запропоновані нові методики вимірювання питомого електроопору напівізолюючих кристалів і визначення фото-активних центрів дозволяють підвищити точність і технологічність вимірів, дозволяють поглибити уявлення про вплив дефектів структури та легуючих домішок на діелектричні властивості напівпровідникових сполук. Ці результати можуть бути використані в галузі напівпровідникового та оптичного приладобудування. Практичне застосування: Отримані наукові результати впроваджено у НТК “Інститут монокристалів” НАН України і підприємстві ТОВ КБ АВІА(м. Харків). Результати: Подано до захисту 1 кандидатську дисертацію

Слайд 19

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Методологія забезпечення життєздатності проектів та програм при управлінні людськими ресурсами науковий керівник к.т.н., доцент Виходець Ю.С. Термін виконання 2011-2013 рр., обсяг фінансування 360 тис. грн. Наукові результати: розроблено метод формування портфелю бізнес-моделей, запропоновано класифікації бізнес-моделей академічного підприємництва та туристичної галузі, запропоновано метод оцінки конкурентного становища підприємства для вибору конкурентної стратегії в експортній діяльності, розроблено метод відбору персоналу для мультіпроектної команди на основі формування множини варіантів можливих рішень без урахування вартості, з наступним вибором оптимального за вартістю, розроблено метод аналізу та формування тестів на основі нечітких відносин, що дозволяє автоматизувати генерацію тестів на основі матриці відносин зв'язку елементів знань і банку завдань, запропоновано обчислювальну модифікацію методу інтервального дискримінанту, що дозволяє аналітично визначати дійсні межі інтервалів значень коренів квадратного інтервального рівняння, розроблено процедуру, що дозволяє синтезувати рекурентну модель наддовгого часового ряду, в якій невизначеність, пов'язана з різним рівнем зашумленості фрагментів ряду врахована у вигляді інтервальних коефіцієнтів.

Слайд 20

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукова новизна: модифіковано метод квантово-економічного аналізу, що дозволяє уникнути некоректного опису бізнес-ідеї, яка оцінюється на життєздатність, отримала подальший розвиток класифікація «Архетипи бізнес-моделей МІТ», удосконалено методичний підхід моделювання структури експортного портфелю підприємства, який на відміну від існуючих підходів, дозволяє підвищити обґрунтованість вибору конкурентної стратегії в експортній діяльності на підставі комплексного врахування впливу чинників формування конкурентних позицій на зарубіжних ринках, вдосконалено рекурентну модель багатокомпонентних процесів, засновану на аналізі положення коренів головних компонент часового ряду, за рахунок інтервальної апроксимації частотних характеристик фрагментів часового ряду, що дозволяє аналітично описати невизначеність вихідних даних при прогнозуванні і тим самим врахувати її в результатах прогнозної діяльності Методичний комплекс планування змісту проекту з розвитку бізнесу (етапи і пакети робіт)

Слайд 21

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Значимість: створено нові знання, розвинуто методологію управління проектами та управління персоналом, при подальшому використанні результатів на практиці забезпечить додатковий економічний ефект у вигляді скорочення витрат та/або підвищення рентабельності проектів та створюваних об’єктів, стабільності роботи та конкурентоспроможності продукту проекту, скорочення нераціональних витрат ресурсів та часу. Практичне застосування: Отримані наукові результати впроваджено у ТОВ “Бізнес-Компас”, ТОВ “Ветсинтез”, ТОВ “Горизонт”, ТОВ “Схід-Експорт”, ТОВ “МНС Груп”, ТОВ “Велотрейд”, Державному підприємстві Харківський НДІ технології машинобудування (м. Харків). Результати:

Слайд 22

Міжнародне науково-освітнє співробітництво НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 23

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Членство в міжнародних організаціях УМО АРК Technical Universities Association

Слайд 24

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Участь у міжнародних наукових програмах і програмах академічних обмінів

Слайд 25

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Участь у міжнародних наукових програмах і програмах академічних обмінів Міжнародне науково-освітнє співробітництво в рамках європейської програми TEMPUS: Національні мережі надійної продукції інжинірингу і центри інноваційних науково-виробничих зв'язків (2010-2013); Підтримка трикутника знань за допомогою створення інноваційних офісів в українських організаціях вищої освіти (2010-2013); Розробка регіональних міждисциплінарних правових досліджень з питань енергетики і навколишнього середовища (2011-2014); Програма «зелених технологій» в комп'ютингу и комунікаціях (2012-2014); Модель взаємодії і інтелектуальна знання-орієнтована система для гнучкої кооперації в сфері електроніки і комп'ютерної інженерії (2013-2015); Модернізація навчальних програм з інженерії інформаційної безпеки (2013-2015); Офіс трансферу знань - від прикладної науки и обміну ноу-хау до розробки міждисциплінарних тренінгових модулів (2013-2015); Міжрегіональна мережа інноваційного розвитку техносфери на основі мікро- і нанотехнологій (2013-2015).

Слайд 26

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Результати: Модернізовано і оснащено сучасною технікою вісім навчальних лабораторій; Засновано навчально-наукову лабораторію критичного комп'ютингу; Розроблено і впроваджено 7 нових магістерських і аспірантських програм; Видано 10 найменувань навчальної і наукової літератури; Проведено стажування викладачів і наукових співробітників у провідних європейських університетах і дослідницьких центрах

Слайд 27

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міжнародні наукові проекти, що фінансуються Сьомою Рамковою Програмою Євросоюзу FP7: «WASIS» - Вафельна конструкція композитного фюзеляжу літака з покращеними характеристиками надійності та мінімізацією з’єднувальних елементів (2011-2014); «KHAI-ERA» - Інтеграція Національного аерокосмічного університету «ХАІ» до Європейського дослідницького простору (2011-2013); «CORSAIR» - Нові технічні рішення процесів холодного напилення для покращення ремонту авіаційних деталей (2013 - 2016). Міжнародні наукові проекти, що фінансуються УНТЦ: «Експериментальна оцінка системи терморегулювання на базі двофазного контуру з примусовою течею теплоносія» (2008-2014); «Акумулювання водню в опромінених карбонових нанотрубках для транспортних та стаціонарних систем збереження і подачі» (2009-2013)

Слайд 28

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1802 від 20 грудня 2013 року на базі Національного Контактного Пункту Сьомої Рамкової програми по дослідженням ЄС, який функціонував на базі університету з 2011 року, створено Національний Контактний Пункт Програми “Горизонт – 2020” за тематичним напрямком “Розумний, екологічний та інтегрований транспорт” НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 29

Наукові публікації і видання НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 30

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Наукові публікації У 2013 році співробітниками університету опубліковано: Монографій – 33, в т.ч. одна у академічному видавництві, три – за кордоном; Статей – 1673, в т.ч. у закордонних виданнях – 148, у виданнях, що входять до наукометричних баз – 565; Підручників – 8; Навчальних посібників – 168, в т.ч. з грифом МОН України – 5 У 2013 році за участю молодих вчених університету опубліковано: Монографій – 10, в т.ч. , три – за кордоном; Статей – 617, в т.ч. у закордонних виданнях – 31, у виданнях, що входять до наукометричних баз – 24; Навчальних посібників – 47 У 2013 році за участю студентів університету опубліковано 673 статей, самостійних публікацій студентів (статей і тез доповідей) - 609

Слайд 31

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної БД Scopus станом на 12.11.2012 http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html Рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної БД Scopus станом на 27.12.2011 Рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної БД Scopus станом на 27.01.2014 №  п/п   Установа Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) 23. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 428 728 14 №  п/п   Установа Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) 23. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 470 903 15 №  п/п   Установа Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) 26. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 565 1160 16

Слайд 32

Наукові видання НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» “Авиационно-космическая техника и технология» - науково-технічний журнал, виходить шість разів на рік. Повнотекстова інформація міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського. Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» і публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело», реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВИНИТИ) РАН і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ. З 2013 року журнал входить у закордонні бібліометричні і наукометричні бази: наукову електронну бібліотеку eLIBRARY.RU (Російська Федерація) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27949), Index Copernicus (Польща) (http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9301 ); Google Scholar (станом на квітень 2013 року журнал посідає 66 місце в рейтингу цієї бази серед 1800 періодичних видань України).

Слайд 33

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» “Радіоелектронні і комп’ютерні системи” - науково-технічний журнал. Виходить чотири рази на рік. Видання засновано у 2003 році. Повнотекстова інформація видання міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського. Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» і публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело», реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВИНИТИ) РАН і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ. З 2013 року журнал входить у закордонні бібліометричні і наукометричні бази: наукову електронну бібліотеку eLIBRARY.RU (Російська Федерація) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28693), INSPEC IDEAS (Institution of Engineering and Technology, Великобританія), Index Copernicus (Польща) (http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9205 ); Google Scholar (станом на квітень 2013 року журнал посідає 29 місце в рейтингу цієї бази серед 1800 періодичних видань України).

Слайд 34

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» “Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики” - збірник наукових праць. Виходить чотири рази на рік. Видання засновано у 2008 році. Повнотекстова інформація видання міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського. Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» і публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело», реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВИНИТИ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ. З 2013 року журнал входить у закордонні бібліометричні і наукометричні бази: Index Copernicus (Польща) (http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9300) та Google Scholar.

Слайд 35

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» «Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов» - збірник наукових праць. Виходить чотири рази на рік. Видання засновано у 1984 році. Повнотекстова інформація видання міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського. Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» і публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело». Видання включено до міжнародної бібліометричної бази Google Scholar. «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии» - збірник наукових праць. Виходить чотири рази на рік. Видання засновано у 1998 році. Повнотекстова інформація видання міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського. “Гуманітарний часопис” - збірник наукових праць. Виходить чотири рази на рік. Видання засновано у 2004 році. Повнотекстова інформація видання міститься на сайті бібліотеки ім. Вернадського.

Слайд 36

Науково-дослідна робота студентів і молодих вчених НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 37

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Указом Президента України № 659/2013 за роботу «Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі» присуджена щорічна премія Президента України для молодих вчених 2013 року Креті Дмитру Леонідовичу; Два стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених; Академічну стипендію Президента України отримував аспірант каф. № 203 Серенко Ф.Ф.; Академічну стипендію ім. М.С. Грушевського отримував аспірант каф. 303 Перепелицин А.Є.; Обласну іменну стипендію для молодих учених (ім. Г.Ф. Проскури в галузі технічних наук) отримав к.т.н., доцент каф. № 104 В.В. Воронько; 9 студентів стали переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами і спеціальностями; На Регіональному конкурсі студентських наукових робіт переможцями і призерами стали 12 студентів; Переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «молодий науковець» стала старший викладач кафедри міцності Бойко Т.С.; В межах Фестивалю науки у квітні-травні 2013 р. студентські наукові конференції пройшли на всіх факультетах університету, загальна кількість учасників понад 700 осіб.

Слайд 38

Заходи із збереження об'єктів Національного наукового надбання НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 39

Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової труби Т-6 1. Визначення характеристик потоку дозвукових аеродинамічних труб Т-3 і Т-4, в т.ч.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» атестація геометричних параметрів елементів аеродинамічних труб; атестація засобів вимірювання параметрів потоку; атестація потоку в робочих частинах аеродинамічних труб; визначення полів швидкостей і швидкісних напорів; вимірювання полів скосів потоку; визначення характеристик турбулентності 2. Визначення характеристик шумозаглушеної камери, в т.ч.: повірка апаратури для акустичних вимірювань; встановлення і контроль параметрів випромінювачів; контроль допусків переміщення координатного пристрою; вимірювання спадів рівнів звукового тиску при віддаленні від джерел випромінювання в діапазоні 100 Гц … 16000 Гц

Слайд 40

3. У зв'язку з механічним зношуванням електромагнітних муфт зчеплення і виходом із строю електродвигунів проведено поточний ремонт аеродинамічних ваг АВТ-6 надзвукової аеродинамічної труби Т-6, в т.ч.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Комплекс науково-дослідних установок і обладнання НДІ проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків Поточний ремонт діючих зразків динамічно подібних моделей літаків та експериментальних безпілотних літальних апаратів Здійснено часткове оновлення блоків обчислювальної апаратури, периферії, регламентні роботи та техобслуговування обладнання розробка технічного рішення на доробку ваг; демонтаж старого обладнання; виготовлення додаткових вузлів; встановлення редукторів і серводвигунів; встановлення обладнання до шафи управління; налагоджувальні роботи 4. Повірка вимірювальних приладів і інструменту.

Слайд 41

Проблеми НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 42

Відсутність системи базового фінансування наукової діяльності. Зараз штатні працівники наукових підрозділів, особливо інженерно-технічний склад, є соціально незахищеною категорією працівників, які повинні звільнятися з роботи кожного разу після закінчення теми, і якщо фінансування нової теми не буде, вони лишаються безробітними. У разі виникнення такої ситуації зібрати колектив виконавців через рік (при успішному проходженні нової теми у наступному конкурсі і її фінансуванні) буде вже майже неможливим (враховуючи, також, особливості чинного пенсійного законодавства). НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Для забезпечення оперативності розпорядження коштами спецфонду платежі повинні здійснюватися через банківські рахунки університету, а не через Державну казначейську службу. Майже всі постачальники відмовляються співпрацювати з університетом. З серпня місяця минулого року не здійснювалась виплата відрядних виконавцям договорів і грантів.

Слайд 43

3. Прийняття 25 грудня 2013 Постанови Кабінету Міністрів України №969 («Про внесення змін до заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів …», п.3 «Змін») вже призвело до зриву договірних зобов’язань по контрактах з іноземними замовниками і грантових угод за грантами Євросоюзу із-за заборони закордонних відряджень. 4. Питання взаємодії з іноземними делегаціями і замовниками в аспекті експортного контролю. Перелік товарів військового і подвійного використання, міжнародна передача яких контролюється державою, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.03 із змінами і №86 від 28.01.04 із змінами містить велику номенклатуру позицій, але нажаль носить не зовсім конкретний характер, тому по кожному пункту необхідно звернення до Державної служби експортного контролю, що вимагає як фінансових, так і значних ресурсів часу, адже розгляд звернень здійснюється до трьох місяців. 5. Не зовсім зрозумілим є механізм реєстрації технологій, створених за бюджетні кошти (Постанова КМУ №472від 03.07.13). Але ж така реєстрація призведе до порушення умов договорів із замовниками в частині дотримання вимог конфіденційності. 6. Відсутня можливість накопичення фінансових ресурсів для розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень. Зараз, відповідно до нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність у наукових підрозділах університетів, всі кошти, одержані від замовника на виконання договору (контракту), включаючи накладні витрати, повинні бути віднесені на даний конкретний договір (контракт) і витрачені до його завершення. НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Слайд 44

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Дякую за увагу! вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна Тел. +38 (057) 3151056 Факс +38 (057) 3151131 Http://www.khai.edu e-mail: khai@khai.edu

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне