X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР “ДОСЛІДНИК”

Завантажити презентацію

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР “ДОСЛІДНИК”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР “ДОСЛІДНИК”

Слайд 2

Головною метою діяльності НПЦ є створення найсприятливіших умов для активної творчої науково-дослідної та винахідницької роботи гуртківців під керівництвом досвідчених викладачів, піднесення престижу інтелектуальної праці.

Слайд 3

Пріоритетними завданнями НПЦ є: залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді; розвиток інтелектуальних здібностей, творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей учнів; прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню учнів.

Слайд 4

У відділі працюють дві лабораторії: лабораторія винахідницької творчості; лабораторія економічної освіти.

Слайд 5

Лабораторія винахідницької творчості Машинобудування Творчі рішення винахідницьких задач Розвиток творчих здібностей Комп’ютерна графіка Комп’ютерне моделювання Основи раціоналізаторської та винахідницької діяльності Техніка та технології (англійською) Технології та матеріалознавство Енергетика Історія техніки Біоніка

Слайд 6

Машинобудування Гурток «Машинобудування» розрахований на учнів 8-11 класів. На заняттях гуртка юні техніки ознайомляться з будовою машин та сучасних механізмів, отримають конструкторські навички та вміння. Заняття проводяться на базі НТУУ “КПІ”

Слайд 7

Творчі рішення винахідницьких задач Гурток розрахований на учнів 5-7 класів. Метою курсу є рішення нестандартних задач, рішення творчих задач різної направленості та різного рівня складності, рішення задач різними способами.

Слайд 8

Розвиток творчих здібностей Програма гуртка направлена на розвиток креативності, нестандартного мислення, образної, зорової та слухової пам’яті, уяви, уваги, логіки, інтелекту. Програма розрахована на учнів 5-7 класу.

Слайд 9

Комп’ютерна графіка Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. На заняттях гуртка учні ознайомляться з принципами виконання технічних креслень, основами системи AUTOCAD, спробують свої сили у створенні власного проекту.

Слайд 10

Комп’ютерне моделювання Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. На заняттях гуртка учні ознайомляться з комп’ютерними моделюючими системами та принципами роботи в них, зможуть створити власний анімаційний проект.

Слайд 11

Основи раціоналізаторської та винахідницької діяльності Програма гуртка розрахована на учнів 5-7 класів. У рамках курсу розкриваються наступні питання: необхідність наукових досліджень, суть та поняття раціоналізаторської та винахідницької діяльності, подаються основи технічних знань.

Слайд 12

Техніка та технології (англійською) Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. Метою курсу є узагальнення технічних знань з використанням англійської термінології.

Слайд 13

Технології та матеріалознавство Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. На заняттях гуртка учні ознайомляться з історією розвитку технологій, сучасними матеріалами та технологіями, структурою матеріалів та методами їх дослідження.

Слайд 14

Енергетика Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. У рамках курсу розкриваються наступні питання: енергетичні ресурси та принципи охорони енергетичних та інформаційних джерел, правові засади використання ресурсів, застосування новітніх матеріалів в енергетиці. Гуртківці залучаються до виконання науково-дослідницьких робіт та проектів.

Слайд 15

Історія техніки Програма гуртка розрахована на учнів 5-7 класів. За час роботи в гуртку вихованці дістають відомості з історії розвитку техніки, навчаються глибоко і всебічно розбиратися в технічних конструкціях, докладно ознайомлюються з будовою та роботою електричних двигунів. Заняття проводяться у на базі музею техніки НТУУ “КПІ”

Слайд 16

Біоніка На заняттях гуртка учні ознайомляться з основами біомеханіки, архітектурної біоніки, отримають практичні навички з дослідження морфології та моделювання з використанням живих об’єктів як прототипів. Програма гуртка розрахована на учнів 7-11 класу.

Слайд 17

Лабораторія економічної освіти Еко-старт Основи економіки Бухоблік та аудит Макро- та мікроекономіка Основи маркетингу Реклама та PR Основи банківської справи Бізнес-клуб Власна справа Економічна кібернетика Міжнародний бізнес Геоінформаційні системи в економіці Психологія підприємницької діяльності Бізнес англійська

Слайд 18

Еко-старт Програма гуртка розрахована на учнів 4-6 класу. Метою курсу є ознайомлення дітей з основами економічних знань. Заняття проходять в ігровій формі з елементами англійської мови.

Слайд 19

Основи економіки Програми гуртка розрахована на учнів 6-9 класів. На заняттях гуртка учні ознайомляться з базовими принципами, процесами та категоріями економіки, отримають навики вирішення практичних економічних задач та аналізу сучасних економічних подій та новин.

Слайд 20

Бухоблік та аудит Програма розразована на учнів 9-11 класів. Метою програми є ознайомлення гуртківців з правилами ведення звітності, основами програмного забезпечення 1С:Бухгалтерія, отримання практичні навичок формування звітності.

Слайд 21

Макро- та мікроекономіка Програма гуртка розрахована на учнів 9-11 класів. На заняттях гуртка учні ознайомляться з основами макроекономічного аналіз, побудови макроекономічних моделей, механізмами державного регулювання економічної політики

Слайд 22

Основи маркетинга Програма гуртка розрахована на учнів 9-11 класів. Метою курсу є ознайомлення з базовими поняттями маркетинга, його функціями, видами, принципами та задачами, методами маркетингового аналізу та основами побудови маркетингових моделей

Слайд 23

Реклама та PR Програма розрахована на учнів 9-11 класів. На заняттях учні ознайомляться з різними видами рекламних послуг та моделями створення рекламних проектів, зможуть розробити та представити власний проект на фестивалі реклами.

Слайд 24

Основи банківської справи Програма розрахована на учнів 8-11 класів. На заняттях учні ознайомляться з сучасними банківськими системами, механізмами організації безготівкових розрахунків, банківськими операції та кредитними системами.

Слайд 25

Бізнес клуб Програма розрахована на учнів 8-11 класів. Основою занять є проведення економічних ігор, бізнес тренінгів, організація віртуальних бізнес проектів та структур.

Слайд 26

Власна справа Програма гуртка розрахована на учнів 8-11 класів. На заняттях гуртківці ознайомляться з механізмами та технологіями організації бізнесу, зможуть розробити власний бізнес-план.

Слайд 27

Економічна кібернетика Програма гуртка розрахована на учнів 9- 11 класів. Метою курсу є ознайомлення з базовими принципами кібернетики в економічних системах, математичного програмування, дослідження операцій, побудови економіко-математичних моделей, економетрики та математичної економіки.

Слайд 28

Міжнародний бізнес Програма гуртка розрахована на учнів 9-11 класів. Основою даного курсу є поняття міжнародного простору та бізнес відносин, які створюються в його рамках. Особлива увага приділяється географічному аспекту ведення бізнесу, а також формуванню в учнів чіткого розуміння таких понять як етика бізнес-відносин, толерантність в міжкультурному бізнес просторі.

Слайд 29

Геоінформаційні системи в економіці Програма гуртка розрахована на учнів 9-11 класів. Протягом курсу учні ознайомляться з такими поняттями як інформаційний простір та інформаційні потоки. Зможуть дізнатися про особливості геопросторового аналізу інформації на прикладі бізнес структур.

Слайд 30

Психологія підприємницької діяльності Програма розрахована на учнів 8-11 класів. Метою програми є вивчення соціально-психологічних аспектів підприємництва, визначення основних якостей особистості та створення психологічного портрету підприємця, програма включає тренінги, сюжетно-рольові ігри.

Слайд 31

Бізнес англійська На заняттях гуртківці мають змогу долучитися до європейського ділового простору, отримають навики бізнес спілкування та ведення ділової документації.

Слайд 32

В 2011/2012 н.р. планується участь гуртківців у: наукових читаннях в КПІ, цикл «Видатні винахідники, конструктори, раціоналізатори та вчені України»; заходах до 300-річчя з дня народження М.В. Ломоносова; круглому столі «Перспективи енергетики»; наукових читаннях «Видатні вчені України»; заходах до Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ-2012»; Всеукраїнських конкурсах “Intel-Еко Україна” та “Intel-Техно Україна” заходах до Всеукраїнського тижня науки, техніки, раціоналізації та винахідництва; XV Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Людина. Суспільство.» КПІ Всеукраїнському студентському фестивалі реклами; Національному фестивалі соціальної реклами; Московському студентському фестивалі реклами; Всеросійському фестивалі соціальної реклами; Всеукраїнській конференції з питань освіти у галузях реклами, маркетингу та суміжних дисциплін

Слайд 33

У відділі працюють 19 співробітників, більшість з яких є провідними фахівцями вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів НАН України, під керівництвом яких розробляється програмно-методичне забезпечення та проводиться наукова робота гуртківців.

Слайд 34

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне