X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ

Завантажити презентацію

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 13 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 13 WATER QUALITY MONITORING

Слайд 2

Вода Вода – найпростіша стійка хімічна сполука водню і кисню, при нормальних умовах – безбарвна рідина без запаху. Вода є найпоширенішим компонентом біосфери, в той же час – найважливішим, оскільки вона являє собою основне середовище для будь-яких метаболічних процесів. З точки зору екології вода використовується для вилучання і розчинення більшості природних і антропогенних відходів.

Слайд 3

Механічні властивості Густина води

Слайд 4

Густина води Вода є єдиною сполукою, яка під час охолодження розширюється; отже густина льоду менша, ніж густина води. Через це лід знаходиться на поверхні водойм, що дає можливість зберегти життєдіяльність водних організмів в умовах охолодження

Слайд 5

Тверда форма води

Слайд 6

Гідродинамічні властивості води

Слайд 7

Вода як розчинник Вода являє собою чудовий розчинник, здатний розчиняти велику кількість сполук. З точки зору охорони навколишнього середовища ця властивість води сприяє кращому постачанню поживних речовин в живі організми та виведенню відходів.

Слайд 8

Когезія Злипання частин одного й того самого твердого тіла або рідини при їхньому контакті

Слайд 9

Адгезія Злипання поверхонь двох різнорідних щільних або рідких тіл

Слайд 10

Рідка форма води

Слайд 11

Текучість У рідкій фазі молекули води утворюють невеликі групи об’єднаних частинок. Саме ці утворення обумовлюють рухливість та текучість води.

Слайд 12

Водяна пара

Слайд 13

Поверхневий натяг Вода відзначається високим поверхневим натягом (72,75 10-3 Н/м при 20 0С).

Слайд 14

Поверхневий натяг Вода Рицинова олія Нафта Спирт етиловий Спирт метиловий Мильний розчин 72,8 10-3 36,4 10-3 26 10-3 22,8 10-3 22,6 10-3 25,0 10-3

Слайд 15

Поверхневий натяг води Завдяки поерхневому натягу відбувається капілярні явища в порах грунту та в стеблинах рослин, що обумовлює перенесення поживних речовин з грунту в рослину.

Слайд 16

Теплофізичні властивості води Висока теплота випаровування Q = 2,26·106Дж/кг Кожен день випаровується 1230 км3 води з поверхні морів, озер, річок і ґрунту, а також через транспірацію

Слайд 17

Втрати води внаслідок транспірації однією рослиною протягом вегетаційного періоду Випаровування Рослина Втрати води, л Картопля (Solanum tuberosum) 95 Пшениця (Triticum aestivum) 95 Томат (Lycopersicon esculentum) 125 Кукурудза (Zea mays) 206 Ferry, J. F.: Fundamentals of Plant Physiology, The Macmillan Company, New Yогк, 959.

Слайд 18

Теплофізичні властивості води Висока теплоємність води С = 4186 Дж/кг·К - в 3-4 рази вище теплоємності ґрунту

Слайд 19

Теплофізичні властивості води Високий коефіцієнт теплопровідності Вода k = 0,599 Вт/м·К Повітря k = 0,0257 Вт/м·К Грунт k = 0,209 Вт/м·К Парниковий ефект

Слайд 20

Електричні властивості води

Слайд 21

Електричні властивості З точки зору електричних властивостей вода як неполярна молекула являє собою диполь – сукупність двох рівних, але протилежних за знаком зарядів, що находяться на певній відстані і характеризується дипольним моментом + −

Слайд 22

Оптичні властивості Вода є прозорим тілом для оптичного випромінювання видимого діапазону. Коефіцієнт поглинання дистильованої води характеризується мінімумом в області 400–500 нм; Коефіцієнт розсіювання демонструє спад від короткохвильової до довгохвильової області спектра

Слайд 23

Оптичні властивості води

Слайд 24

Дистанційне зондування водойм Вплив присутніх у воді розчинених речовин, забруднень та мікроорганізмів на спектральні параметри води може бути використаний для дистанційного зондування водойм

Слайд 25

Дистанційне зондування водойм Каспійське море Аральске море

Слайд 26

ВОДНІ РЕСУРСИ Більш ніж 70 % земної поверхні покрито водою. Оцінки свідчать про те, що гідросфера містить близько 1,36 млрд км3 води, серед яких 97,2 % займає океан, 2,15 % - лід, 0,65 % - вода земної суші та атмосфери. Вода є необхідним компонентом живих організмів (50-97 % ваги тварин та рослин, 70 % - тіла людини).

Слайд 27

Водні ресурси України На території України зареєстровано 71 тис. річок, 3 тис. озер, 23 тис. ставків та водосховищ. Однак їх наявність не означає, що водні ресурси невичерпні.

Слайд 28

Гідрологічний цикл

Слайд 29

СПОЖИВАННЯ ВОДИ

Слайд 30

СПОЖИВАННЯ ВОДИ

Слайд 31

Проблеми з питною водою

Слайд 32

Нестача води Втім, у багатьох країнах світу людство п’є воду, забруднену патогенами та розчиненими забруднювачами.

Слайд 33

Гаїті – Питна вода

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ

Слайд 38

Забруднюючі речовини До основних забруднюючих речовин води можна віднести біологічні, хімічні, механічні, радіоактивні та теплові

Слайд 39

Слайд 40

ЕВТРОФІКАЦІЯ ВОДОЙМ Процес підвищення рівня первинної продукції водойм внаслідок збільшення в них концентрацій біогенних речовин (азоту, фосфору) називається евтрофікацією.

Слайд 41

ЕВТРОФІКАЦІЯ

Слайд 42

ЕВТРОФІКАЦІЯ

Слайд 43

Каналізаційна насосна станція з вбудованим блоком очистки стічних вод потужністю 100 – 200 м3/добу Технологічна схема очищення господарсько-побутових стічних вод

Слайд 44

ЯКІСТЬ ВОДИ Якість води – це сукупність фізичних, хімічних та біологічних характеристик води, які розглядаються порівняно із існуючими стандартами.

Слайд 45

Чиста вода Отже, чиста вода – це прозора, прохолодна, приємна на смак, без сторонніх присмаків і запахів, з таким хімічним складом, при якому тривале і постійне вживання не впливає несприятливо на здоров’я

Слайд 46

Питна вода Питна вода – це вода високої якості, придатна для споживання без ризику миттєвих або довготривалих наслідків для здоров’я людини.

Слайд 47

Рotable water В багатьох розвинених країнах вода, що постачається в житлові будинки, для комерційних та промислових потреб, є питною

Слайд 48

Стандарти якості питної води Первинні стандарти питної води діляться на шість груп: неорганічні та органічні хімічні сполуки, дезинфікуючі речовини, продукти дезинфекції, радіонукліди та мікроорганізми Вторинні стандарти визначають критерії, які враховують вплив запаху, смаку, корозії, кольору води на комфорт людини (але не на здоров’я)

Слайд 49

Первинні стандарти якості води

Слайд 50

Первинні стандарти якості води

Слайд 51

Вторинні стандарти якості води

Слайд 52

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВОДИ Спектроскопічні емісійна спектроскопія атомно-абсорбційний аналіз оптико-акустична спектроскопія інфрачервона спектроскопія флуоресцентна спектроскопія спектроскопія на основі ядерно-магнітного резонансу рентгенівська фотоелектронна спектроскопія спектроскопія комбінаційного розсіювання нефелометрія, турбідиметрія поляриметрія дисперсія оптичного обертання Електрохімічні потенціометрія вольтамперометрія або полярографія кулонометрія кондуктометрія Хроматографічні ГХ, МС, ГХ-МС Радіохімічні

Слайд 53

Якість екорегіональних вод Ці стандарти передбачають критерії щодо захисту водойм, таких як озера, річки, струмки у специфічних географічних регіонах та екорегіонах. Наприклад, концентрація азоту, фосфору, хлорофілу, каламутність впливають на процеси евтрофікації та спалахи росту водоростей. Дозволені концентрації поживних речовин в екорегіонах коливаються в межах: 10-80 мкг/л для фосфору; 0,1-2 мг/л для азоту; 1-4 мкг/л для хлорофілу; 1-18 з точки зору каламутності в одиницях FTU. Токсичні субстанції та високі рівні популяцій деяких мікроорганізмів у воді, що використовується для іригації, в плавальних басейнах, промислових спорудах можуть являти небезпеку для здоров’я людини.

Слайд 54

Якість води для сільського господарства Стандартів для води, що використовується для потреб сільського господарства, не існує. Враховуються критерії, що забезпечують захист урожаю та ґрунту. Розчинені тверді речовини, які називають узагальненим терміном “солі”, слід враховувати у першу чергу

Слайд 55

СТІЧНІ ВОДИ

Слайд 56

Стічні води Стічні во ди – побутові, промислові, забруднені відходами промисловості води, які відводяться з території населених пунктів і промислових об'єктів через каналізацію. Водні ресурси здатні забруднюватися через каналізаційні або індустріальні викиди. Муніципальні стічні води являють собою складну суміш води (понад 99%) з органічними та неорганічними забруднювачами, суспендованими або розчиненими у воді. Основними компонентами стічних вод є мікроорганізми, тверді речовини, неорганічні компоненти, синтетичні хімічні препарати, органічні речовини.

Слайд 57

Стічні води Склад стічних вод варіює, але основними компонентами є: вода (95%), патогени (бактерії, віруси, паразитарчні черв’яки), непатогенні бактерії (> 100,000/ml), органічні частинки (фекалії, волосся, харчові залишки, папір, рослинні тканини, гумус), розчинені органічні речовини (сеча, цукри, білки, медикаменти), неорганічні речовини (пісок, метал, кераміка), розчинені неорганічні речовини (аміак, сіль, сульфіди водню), живі організми (найпростіші, водорості, дрібні риби), макроскопічні тверді предмети, гази, емульсії, токсини (пестициди, отрути, гербіциди).

Слайд 58

Моніторинг поверхневих вод in situ

Слайд 59

Параметри якості поверхневих вод Серед основних параметрів якості поверхневих природних вод, які визначаються in situ слід зазначити рН, солоність, концентрацію розчиненого кисню, окисно-відновний потенціал, каламутність, температуру, потік течії.

Слайд 60

Концентрація розчиненого кисню Природні води, які знаходяться у рівновазі з атмосферою, містять розчинений кисень (РК) в діапазоні концентрацій від 14,5 до 5 мг О2 на літр залежно від температури, солоності та широти місцевості. Розчинений кисень потрапляє у воду з атмосфери завдяки процесам дифузії, аерації та як продукт фотосинтетичної активності рослинного покриву.

Слайд 61

Вимірювання розчиненого кисню Електрод Кларка складається з платинового катода у формі диска, на якому підтримується потенціал –0,6 В по відношенню до кільцеподібного срібного аноду та тонкої (близько 20 мкм товщиною) мембрани, виконаної з поліетилену або тефлону. Електроди занурені у буферний розчин електроліту KCl, причому проміжок між електродами та мембраною, заповнений цим розчином, має товщину близько 10 мкм. (Skoog et al., 1998)

Слайд 62

Електрод Кларка Коли пристрій занурюють у воду, якість якої аналізується, молекулярний кисень дифундує через мембрану та плівку електроліту та під впливом прикладеної напруги бере участь у таких електрохімічних реакціях: а) на катоді 4Ag 4Ag+ + 4e ; 4Ag+ + 4Cl 4AgCl; б) на аноді O2 + 2H2O + 2e H2O2 + 2OH ; H2O2 + 2e 2OH .

Слайд 63

Електрод Кларка Завдяки KCl складається замкнутий електричний ланцюг, по якому протікає електричний струм, якщо подати на електроди напругу. Цей результуючий струм прямо пропорційний концентрації молекулярного кисню у розчині.

Слайд 64

Природні води Діапазон середньої концентрації хімічних субстанцій присутніх у поверхневих водах (Artiola et al.,2004).

Слайд 65

Окисно-відновний потенціал Окисно-відновні реакції у природі – це процес віддавання електронів окисненою речовиною та приєднання цих електронів відновлюваною речовиною. При цьому електричні потенціали обох речовин змінюються; речовина, що віддає електрони, набуває позитивний заряд, тоді як та, що приєднує електрони, отримує негативний заряд. Різниця електричних зарядів потенціалів між цими двома речовинами отримала назву окисно-відновного потенціалу (ОВП).

Слайд 66

Нульовий потенціал Потенціали окисно-відновних реакцій визначаються за припущенням, що електрони, які беруть участь у процесах 2H+ + 2e− ↔ H2(g), мають потенціал, рівний нулю. Значення всіх інших окисно-відновних потенціалів оцінюються порівняно з цим рівнем

Слайд 67

Слайд 68

ОВП води Вода є складна суміш, що складається з атомів водню, кисню та інших хімічних елементів, що присутні у воді як домішки. Відбування у воді різноманітних окисно-відновних реакцій пояснює, чому значення окисно-відновного потенціалу води варіює в межах від –400 до +700 мВ. Значення ОВП характеризують хімічний склад води.

Слайд 69

Принципи дії електрохімічних методів

Слайд 70

Електроди В сучасних системах вимірювання ОВП один з електродів має реагувати на зміну концентрації речовини, що визначається. Цей електрод називаються індикаторним або робочим. Щоб він не реагував з компонентами речовини, його виготовляють з благородних металів (Au, Pt, Hg) або інертних матеріалів (наприклад, з графіту). Другий електрод називають електродом порівняння; він служить як точка відліку для параметра, що вимірюється індикаторним електродом. Зазвичай використовують хлоридсрібні (AgCl) або каломельні (Hg2Cl2) електроди.

Слайд 71

Рівняння Нернста Рівноважний потенціал зв’язаний з концентрацією рівнянням Нернста: Тут Е0 – стандартний електродний потенціал (В); R – молярна газова стала (8,31441 Дж К-1 моль-1); Т – абсолютна температура; F – стала Фарадея (96487 Кл моль-1), n – кількість електронів, які беруть участь в реакції; C(Ox) i C(Red) – концентрації окислювача і відновника відповідно.

Слайд 72

Електрод порівняння Зовнішній вигляд електрода порівняння: 1 – втулка; 2 – скляна трубка; 3 – електрод; 4 – стопор; 5 – бавовняний стопор; 6 – розчин електроліту; 7 – колонка хлориду срібла.

Слайд 73

Принцип дії ОВП-метра Процес вимірювання ОВП полягає в тому, що в розчин, який аналізують, занурюють індикаторний електрод і вимірюють його потенціал відносно електрода порівняння.

Слайд 74

КАЛАМУТНІСТЬ ВОДИ Каламутність – це відносна прозорість води, яка в свою чергу залежить від розсіювання і поглинання оптичного випромінювання на частинках глини, бруду, кремнію, іржі, а також на водоростях і бактеріях.

Слайд 75

КАЛАМУТНІСТЬ ВОДИ Високий рівень каламутності викликається ерозією ґрунту, викидами стічних вод, спалахами росту водоростей, активністю риб (карпа), зливами, людською активністю, яка призводить до порушення земної поверхні (під час будівництва).

Слайд 76

Оцінювання каламутності За стандартну одиницю каламутності води приймають нефелометричну одиницю каламутності (NTU, Nephelometric Turbidity Units у США та FNU, Formazin Nephelometric Unit за міжнародними стандартами), яку отримують на основі використання певної концентрації суспензії полімера формазіну.

Слайд 77

Нефелометрічні одиниці каламутності, NTU

Слайд 78

Каламутність, NTU

Слайд 79

Типові значення каламутності Питна вода – 0,02 – 0,5 NTU Джерельна вода – 0,05 – 10 NTU Стiчнi води – 70 – 2000 NTU

Слайд 80

Прилади для оцінювання каламутності

Слайд 81

Нефелометр (або турбідиметр) Принцип дії нефелометра полягає у вимірюванні розсіяного під кутом 900 світла для малих рівнів каламутності та пропускання світла для зразків з великими рівнями каламутності.

Слайд 82

ТУРБІДИМЕТР

Слайд 83

Розсіювання світла

Слайд 84

Турбідиметр TURB 430 PORTABLE TURBIDITY METER

Слайд 85

Турбідиметри

Слайд 86

Турбідиметри

Слайд 87

Турбідиметри

Слайд 88

Диск Секкі (Secchi disk )

Слайд 89

ПРИЛАД ДЛЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 90

Вимірювання потоку течії

Слайд 91

Вимірювання потоку течії

Слайд 92

Розрахунок потоку течії Q =

Слайд 93

Визначення швидкості потоку υ = (S1/2/n)R2/3, де S – нахил річки; n – параметр дна: n = 0,02 – пісок; n = 0,03 – гравій; n = 0,04 – каміння; n = 0,05 – валун; R – середня глибина річки (R = S/p, де р – напівпериметр ~ ширина річки)

Слайд 94

Вимірювання потоку течії

Слайд 95

Індекси якості води www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm Для кількісного оцінювання якості водойм застосовують індекси якості води, які пропонують визначати такі параметри: розчинений кисень, фекальні речовини, рН, біохімічну потребу у кисні, температуру, загальні фосфати, нітрати, каламутність, тверді речовини. Використовується така система балів оцінювання якості : 90-100 – відмінна; 70-90 – добра; 50-70 – середня; 25-50 – погана; 0-25 – дуже погана.

Слайд 96

Сartoons

Слайд 97

Слайд 98

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ річки та озера www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm    The WQI consists of nine tests: 1.Dissolved Oxygen 2.Fecal Coliform 3.pH 4.BOD (Biochemical Oxygen Demand) 5.Temperature 6.Total Phosphate 7.Nitrates 8.Turbidity 9.Total Solids Water Quality Index Ranges 90-100 Excellent 70-90Good 50-70 Medium 25-50 Bad 0-25 Very Bad  

Слайд 99

Розрахунки індексів якості води

Слайд 100

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ бактерії та тверді речовини

Слайд 101

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ рН та розчинений кисень

Слайд 102

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ БПК та каламутність

Слайд 103

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ фосфати та нітрати

Слайд 104

ІНДЕКСИ ЯКОСТІ ВОДИ температура

Слайд 105

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне