X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МАЙСТЕР – КЛАС

Завантажити презентацію

МАЙСТЕР – КЛАС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МАЙСТЕР – КЛАС ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У РАМКАХ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ “КРАЩИЙ ШКІЛЬНИЙ ПОРТАЛ”

Слайд 2

ПОРТФОЛІО З ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ШКОЛИ

Слайд 3

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

Слайд 4

Вчительству слід усвідомлювати, що сьогодні, в умовах розвитку постіндустріального суспільства, відбувається інтеграція освітнього середовища у глобальний інформаційний простір

Слайд 5

Задачу формування особистості, готової до життєдіяльності на інформативній основі, сьогодні не можливо розв’язати без створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу

Слайд 6

Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій у навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а організація та функціонування інформаційного простору школи в рамках сучасного медіа середовища, створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Слайд 7

Формування єдиного інформаційного простору нашого навчального закладу передбачає організацію спілкування учасників навчального процесу: вчителів, учнів, батьків.

Слайд 8

Інформатизація навчального закладу - процес актуалізації учнів і педагогів до життєдіяльності та професійної діяльності у динамічних умовах інформатизації соціуму на основі створення єдиного освітнього інформаційного середовища для оптимального та всебічного використання інформаційно-комунікаційних технологій всіма учасниками навчального процесу.

Слайд 9

Слайд 10

Створення портфоліо з інформатизації школи – це спосіб фіксації, накопичення та оцінки колективних та індивідуальних досягнень в галузі ІКТ за певний період, що дозволяє: оцінити досягнення в області інформатизації; оцінити професійну діяльність заступника директора з ІКТ спланувати діяльність з організації та управління процесами інформатизації. • • •

Слайд 11

Портфоліо інформатизації школи – це комплексна модель, що складається з різних розділів. Розділи представляють собою робочі файлові папки, що містять інформацію відповідно до назви (тематикою) розділу. Матеріали цих папок документують набутий досвід і досягнення. Портфоліо з інформатизації може включати в себе наступні розділи: «Документи» «Практика використання ІКТ в процесі навчання» «Досягнення в галузі використання ІКТ » « Моніторинг використання ІКТ в освітній діяльності та в управлінні

Слайд 12

Розділ «Документи» Нормативно-правова база. Кадрове забезпечення. Технікабезпеки, здоров'я-зберігаючих діяльність в галузі використання ІКТ. 4. Використання мережі Інтернет та електронної пошти в освітній діяльності та в управлінні школою. Курсове навчання педагогів і адміністрації в області ІКТ.

Слайд 13

Розділ «Практика використання ІКТ в процесі навчання» 1.Календарно-тематичне планування для предметів, інтегрованих з ІКТ. 2.Розвиток додаткової освіти учнів в сфері ІКТ. 3. Розвиток сайту як інструменту організації внутрішкільної інформаційно освітнього середовища . 4.Формування шкільної медіатеки .

Слайд 14

Розділ «Практика використання ІКТ в процесі навчання» 5.Проведення семінарів, «круглих столів» внутрішкіль- ного, районного, міського рівня. 6.Проекти вчителів-предмет- ників з використанням ІКТ. 7.Проекти учнів з використанням ІКТ (творчі, дослідницькі роботи).

Слайд 15

Розділ «Досягнення в галузі використання ІКТ» (сертифіковані документи) Документи, що підтверджують участь в наукових і практичних конференціях з питань використання ІКТ в освітній діяльності . 2. Копії дипломів, грамот, вдячних листів і т.п. за участь у конкурсах у сфері ІКТ.

Слайд 16

Розділ «Моніторинг використання ІКТ» 1.Моніторінг ІКТ –компетентності вчителів-предметників,керівників Аналітичні довідки з використання інформаційних технологій в освітній діяльності.

Слайд 17

Інформаційний простір школи можна назвати якісним, якщо: існує організаційна структура, у якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги; інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації вчителів школи;          існує локальна мережа та робочі станції мають сучасне програмне забезпечення. інформаційна грамотність вчителів та учнів відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, проводяться занняття з підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та курси для учнів; інформаційні ресурси ЗНЗ різнобічні та орєнтовані на різні категорії користувачів; для підтримки інформаційного середовища використовуються нові інформаційні технології (електронні каталоги, блоги, доступ до мережі Інтернет,обмін гіперпосиланнями, інформерами тощо).

Слайд 18

Створення в освітньому закладі дієвого інформаційного простору інформаційно-управлінської системи дозволить оптимізувати існуючі канали збору інформації та забезпечить інформаційні потреби адміністрації та вчителів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне