X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ліга кращих

Завантажити презентацію

Ліга кращих

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток соціально значимих видів страхування (на прикладі добровільного медичного страхування)

Слайд 2

Ідеальний соціальний пакет за версією українських шукачів у 2010 р. © Insurance TOP

Слайд 3

Рівень конкурентоспроможності України серед 133 країн «Охорона здоров`я»

Слайд 4

Моделі фінансування охорони здоров’я у різних країнах світу Джерело: Головнина Н. В. Экономические модели национальных систем здравоохранения Країна Німеччина Японія Канада Франція Велика Британія США Тип моделі Соціально-страхова Державна Ринкова Частка витрат на охорону здоров'я у ВВП 8,10% 6,60% 8,70% 8,50% 6,00% 14% Джерело фінансування ОМС – 60% ДМС – 10% Державний бюджет-15% Власні кошти громадян=15% ОМС – 60% Державний бюджет – 10% Суспільні фонди – 10% Власні кошти громадян -20% Федеральні фонди і фонди бюджетів провінцій – 90% Фонди приватних СК і добровільні пожертвування – 10%. ОМС – 50% ДМС – 20% Державний бюджет – 10% Власні кошти громадян – 20%. Державний бюджет Приватне страхування – 40% Власні кошти громадян – 20% Програми для малозабезпечених та людей похилого віку - 40%

Слайд 5

Стан ДМС в Україні та концентрація ринку ДМС – єдина фактично діюча форма медичного страхування в Україні, яка не є доповненням до обов’язкового медичного страхування (за умови відсутності останнього). Частка ДМС в загальному об’ємі бюджетного фінансування системи охорони здоров’я України складає 1,9%, в той час як у європейських країнах вона коливається від 5% до 20%. Сьогодні добровільним медичним страхуванням в Україні активно займається незначна кількість страховиків, що визначає структуру його концентрації. Хоча порівняння 2009 і 2010 років свідчить про несуттєве покращення ситуації. Частка ринку ДМС, яку займають ТОР5 та ТОР15 страхових компаній, 9 місяців 2010 року Частка ринку ДМС, яку займають ТОР5 та ТОР15 страхових компаній, 2009 рік

Слайд 6

Стан добровільного медичного страхування в Україні ДМС за обсягом зібраних страхових премій займає не більше 4% загального страхового ринку. Цей показник є достатньо незначним зважаючи на об’єм ризику – рівень виплат в межах 73%, що визначає суттєву потребу даного виду страхування у населення. Джерело: дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (www.dfp.gov.ua) Види страхування та основні показники страхової діяльності за 2007-2009 рр. 2009 2008 2007 2009 2008 2007 Валові надходження страхових платежів (премій, внесків), млн. грн. Питома вага валових премій по видах до загальних валових премій по ринку Всього з усіх видів страхування: 20 442,10 24 008,57 18 008,23 100,0% 100,0% 100,0% Види страхування інші, ніж страхування життя 19 614,80 22 913,02 17 224,36 96,0% 95,4% 95,6% медичне страхування 762,30 655,32 485,13 3,7% 2,7% 2,7% страхування наземного транспорту 3 887,90 5 796,72 3 889,80 19,0% 24,1% 21,6%

Слайд 7

Кількість застрахованих по ДМС, 2005-2010 (тис. осіб) © Insurance TOP

Слайд 8

ТОП20 ДМС, 9місяців 2010 року © Insurance TOP № Страховая компания Сумма страховых платежей Удельный вес вида в портфеле страховщика, % Сумма страховых выплат Уровень выплат, % 1 ПРОВИДНА 72 056,0 22,23 71 862,6 99,73 2 УНИКА 53 242,6 12,93 35 024,1 65,78 3 ИНГО УКРАИНА 44 176,9 13,59 32 010,0 72,46 4 ПЗУ УКРАИНА 37 571,2 18,56 26 443,4 70,38 5 АХА 30 574,0 5,69 20 541,0 67,18 6 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 29 969,1 33,19 23 361,4 77,95 7 АСКА 21 148,9 9,74 25 803,6 122,01 8 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 18 721,0 9,27 11 539,0 61,64 9 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 15 820,6 12,72 8 332,6 52,67 10 УПСК 15 104,9 4,91 2 768,0 18,33 11 КРОНА 14 247,8 60,47 8 833,8 62,00 12 АЛЬЯНС УКРАИНА 13 554,0 20,23 9 043,4 66,72 13 РАРИТЕТ 11 999,7 31,29 8 120,8 67,68 14 МЕГА-ПОЛИС 9 792,7 11,69 9 301,4 94,98 15 НОВА 9 610,4 17,50 4 059,1 42,24 16 ТАС СГ 9 362,4 3,99 11 214,9 119,79 17 ОРАНТА-СИЧ 8 338,4 29,38 6 099,8 73,15 18 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 7 942,5 10,93 8 485,8 106,84 19 ДОБРОБУТ 5 326,5 4,66 2 454,4 46,08 20 ИНВЕСТСЕРВИС 4 879,9 9,86 4 667,4 95,65

Слайд 9

Ймовірний сценарій фінансового забезпечення медичної галузі в разі впровадження ОМС Реальна потреба у фінансуванні 56 млрд. грн. Об’єм фінансування згідно сценарію 36,822 млрд. ДМС 760 млн. грн.

Слайд 10

Особливості функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка» Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України

Слайд 11

Особливості функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка» Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України

Слайд 12

Недоліки функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка» Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України Відсутність рівного доступу до медичної допомоги для різних соціальних груп та адміністративних територій; Тенденція до невиправданого зростання вартості медичної допомоги; Недостатній контроль за діяльністю персоналу; Зневага інтересами пацієнтів, що входять до груп високого ризику, тривало знаходяться в стаціонарі або залишилися поза системою соціального страхування (5–10 % населення); Слабка увага довгостроковому плануванню; Низький пріоритет суспільних заходів охорони здоров'я, профілактичної медицини і санітарної освіти; Високі адміністративні витрати (особливо на обробку інформації і фінансові розрахунки).

Слайд 13

Стан здоров’я населення України станом на кінець 2009 року Джерело: Доповідь Міністра охорони здоров’я на Національній раді при Президентові України 13 січня 2010 року Показник Значення для України Значення для країн ЄС Смертність (на 1 тис. населення) 16,3 6,7 Очікувана тривалість життя, років 68,1 74,0 Очікувана тривалість здорового життя, років 59,2 67,0 Природний приріст населення (на 1 тис. населення) -5,7 +4,1

Слайд 14

Сценарій середнього рівня народжуваності в Україні (вікові групи) Джерело: дані по населенню ООН, http://esa.un оrg/unрр/ Показники Періоди спостереження (прогнозів), роки 2000 2010 2020 2030 2040 Сукупна чисельність населення, млн. осіб 48,85 45,17 41,68 38,05 34,47 Частка осіб у віці, % 0-14 років 17,5 13,6 14,0 12,7 12,1 15-64 роки 61,6 65,5 61,7 60,1 57,1 65+ років 20,9 20,9 24,3 27,2 30,8

Слайд 15

Детермінанти реформи медичної галузі (по Портеру М.) Удосконалення системи стимулів, які здатні посилити продуктивну конкуренцію; Універсальна система страхування, яка гарантує економічну ефективність; Доступність інформації, яка б забезпечила споживача можливістю оптимального вибору; Найбільш широке залучення інновацій, яке гарантує динамізм системи охорони здоров’я. Джерело: Портер Майкл Э. Конкуренция, обновленное и расширенное издание: Пер. с англ. –М.-2010

Слайд 16

Необхідні кроки уряду: зміни у оподаткування ДМС як джерело фінансування медичної галузі Оподаткування страхових компаній, учасників ринку ДМС, на загальних для страховиків підставах не стимулює останніх займатися цим видом, зважаючи на значну його ресурсоємність та високий рівень виплат (високі витрати пов’язані із соціальною значимістю виду та його функціональною специфікою). 1. Ввести особливі умови оподаткування страховиків по платежах з ДМС. Оподаткування затрат (не віднесення їх до валових витрат) роботодавців на ДМС не стимулює їх до розвитку програм медичного страхування на підприємствах (як приклад, застосування податкових пільг для підприємств, які використовують послуги страхування “ life” своїх співробітників привело до суттєвого нарощування обсягів “лайфового” сектору страхового ринку України 2008 році). 2. Віднесення коштів по страхування працівників з ДМС до валових витрат. Держава не стимулює громадян до захисту власного здоров’я за допомогою податкових преференцій. 3. Надати право податкового кредиту для громадян-страхувальників з ДМС.

Слайд 17

Формування клієнтоорієнтованої політики врегулювання страхових випадків; Створення власного медичного асистансу; Введення процесного підходу: розробка та оптимізація бізнес-процесів з поетапним введенням власного асистансу; Розробка стандартів якості обслуговування клієнтів; Запуск системи постійного удосконалення ЦКП (бізнес-процесів та стандартів) відповідно до циклу Демінга-Шухарта; Запровадження системи кризис-менеджменту. Необхідні кроки страхової компанії для розбудови системи ДМС Мета: підвищення лояльності клієнтів та регульоване зростання страхового портфелю

Слайд 18

У 2010 році компанія врегулювала більше 140 тисяч страхових випадків по ДМС на суму 31,33 млн грн., тобто здійснила більше 11 тисяч страхових виплат в місяць. СТ «Іллічівське» врегульовано по ДМС

Слайд 19

У 2010 році в них надані високоспеціалізовані послуги 265 застрахованим особам, а саме: Ендопротезування; Стентування судин; Складні нейрохірургічні операції, включаючи оперативне втручання з використанням ендоскопічної техніки; Складне офтальмологічне втручання; Оперативне втручання сітчатки. Високоспеціалізована медична допомога

Слайд 20

Пропрацювавши 5 років в сфері ДМС, компанія узагальнила основні принципи роботи: При врегулюванні страхового випадку – всі сумніви тільки на користь клієнта. Здійснення страхової виплати протягом 5 робочих днів. Скорочена кількість візитів клієнта при врегулюванні випадку: 1-й візит – оформлення заяви і передача документів; 2-й візит – страхова виплата (при перерахуванні суми виплати на картковий рахунок лише один візит клієнта в компанію). Надійні партнери: функції, делеговані асистансу відносно роботи з клієнтами, виконуються так само виважено і коректно,так ніби вони виконувались працівниками компанії, тому що ми сповідуємо одні й ті ж цінності. Відповідність страхових виплат договорам страхування. Скарги, побажання і пропозиції клієнтів – наше керівництво до покращення роботи. Формування політики врегулювання страхових випадків

Слайд 21

Організаційна структура роботи з асистуючою компанією Управління особистого страхування Відділ врегулювання страхових випадків на ММК Відділ розвитку особистого страхування Відділ врегулювання страхових випадків (власний асистанс) Сектор медасистансу Сектор оформлення страхових виплат Front-office Back-office Оператори координатори Лікар-координатор Довірений лікар Лікар-експерт по контролю за наданням медичної допомоги Лікар-есперт з оформлення страхових виплат Спеціаліст з оформлення страхових виплат Сектор договірних відносин з медичними закладами Сектор методології Спеціаліст з андерайтингу Спеціаліст з укладання договорів з медичними закладами Зовнішній асистанс Погодження між страховою компанією та зовнішнім асистансом займає 20% робочого часу

Слайд 22

Взаємодія страхової компанії з зовнішнім асистансом Зовнішній асистанс Погодження переліку медичних закладів Відділ розвитку особистого страхування Погодження програм страхування Погодження актів виконаних робіт Погодження списків застрахованих осіб Погодження валідності договору Відділ врегулювання страхових випадків (власний асистанс) Погодження об'єму медичної допомоги Погодження відмов Скарги на недосконалу роботу зовнішнього асистансу завдають шкоди іміджу страхової компанії

Слайд 23

Для функціонування власного асистансу необхідно: Call-center (АТС зі спеціальним програмним забезпеченням, обладнання робочих місць, навчання персоналу); Формування договірної бази з лікувальними закладами; Фронт-офіс: організація роботи лікарів-координаторів; Бек-офіс: організація роботи лікарів-експертів для взаємодії з лікувальними закладами для оформлення страхових відшкодувань; Аналіз якості обслуговування клієнтів та збитковості. Створення власного асистансу

Слайд 24

Переваги запровадження власного асистансу: Більш висока якість обслуговування клієнтів у зв'язку зі спрощенням контролю над процесом. Оптимізація збитків за рахунок чіткого контролю процесу врегулювання (супроводу клієнта). Можливість укладання договорів з провайдерами за бажанням клієнта. Можливість надання додаткового спектру послуг (консультації про рівень медичних установ, організація медичних послуг не застрахованим членам сім'ї та ін.). Скорочення термінів оплати медичним установам, що призводить до більш плідної співпраці. Мінімізація затрат на ведення справи. Створення власного асистансу

Слайд 25

Запровадження менеджменту систем Демінга: Система управління спрямована на планомірне досягнення стратегічних цілей організації шляхом безперервного поліпшення роботи і полягає в постійному паралельному удосконаленні трьох складових: якості продукції; якості організації процесів; рівня кваліфікації персоналу. У центрі уваги теорії «Менеджменту систем» - споживач. Саме клієнт визначає, що необхідно сьогодні робити і якими споживчими властивостями повинен володіти товар, які параметри якості повинні включати в себе послуги. Введення менеджменту систем

Слайд 26

Принцип № 1: Домагайтеся сталості мети Мета: безперервне поліпшення якості продуктів і послуг для досягнення конкурентоспроможності, збереження бізнесу та створення робочих місць. Висока якість повинна бути метою всіх співробітників; Виявлення дефектів - невід'ємна частина будь-якого виробничого процесу; Ставлення персоналу до клієнтів - гнучким і чуйним. Введення менеджменту систем Дефекти (діаманти) - цінна інформація, доконаний факт небажаного явища, що породжує невдоволення внутрішніх і зовнішніх замовників/споживачів Товариства, регулюючих і контролюючих органів.

Слайд 27

Система постійного удосконалення (цикл Демінга-Шухарта) Удосконалення процесу – цикл Демінга – Шухарта: у новому менеджменті введено 4 крок з метою дослідження споживача Крок 1 Розроби продукт Крок 2 Проведи випробування в малих масштабах Крок 4 Збери думку від споживача. Перевір його в роботі, дізнайся, що про нього думає споживач і чому «не споживачі» не виявили його? Крок 3 Постав на «ринок» Крок 5 Повторіть крок 1 з накопиченими знаннями Крок 6 Повторіть крок 2 і т.д.

Слайд 28

Антикризове управління в компанії побудовано на методиці побудови діаграми Ісікави (Ішикави), підпільна назва "риб'ячий скелет" або "риб'яча кістка". Діаграма призначається для відділення причин від наслідків і допомагає побачити проблему цілком, тобто виявлення факторів, що впливають на результат. Діаграми будувалися в результаті проведення «мозкового штурму» спеціально створеною командою, використовуючи всі висновки та ідеї, отримані в результаті проведення первинних і вторинних досліджень. Ідеї групуються за категоріями, потім у розрізі цих категорій будується причинно-наслідкова діаграма, де в напрямку головної стрілки відображається розв'язувана проблема, а в напрямках бічних стрілок відображаються причини, згруповані за категоріями. Система кризис - менеджменту

Слайд 29

Низька рентабельність по ДМС інше Підвищення вартості діагностики та медпослуг Неправильна андерайтерська політика Підвищення середньої вартості одного рецепту Інфляція Перевищення сублімітів Подорожчання медикаментів Підвищення цін на медпослуги та діагностику Відсутність системи знижок Відсутність пунктів жорстких договору випадків підвищення цін Відсутність зустрічей з лікарями Неправильна мотивація лікарів Відсутність жорсткого контролю лікарів та створення бази несумлінних Риба Ісікава (низька рентабельність по ДМС): Система кризис - менеджменту

Слайд 30

Система кризис - менеджменту Список параметрів що контролюються: №п\п Параметры Период еженедельно ежемесячно значение плановое ежеквартально значение плановое 1 Рентабельность по программам ДМС ММК   в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) 2,5% от ВД     2 Структура затрат по программам ДМС ММК еженедельно по понедельникам в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) рентабельность 2,5% от ВД     3 Квартальная рентабельность поавтострахованию       в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) отклонение на 10% от плановой  …….  ……………………………….  …………….. …………………………..   ………………… …………………   …………….

Слайд 31

Антикризові заходи: Система кризис - менеджменту № п/п Основные проблемы/подпроблемы Мероприятия по устранению Исполнитель (Ответственный) Рабочая группа Продукт на выходе Сроки 2. 2.1. Падение рентабельности по ДМС ММК на 0,5% ( 10 тыс.грн.), согласно утвержденной структуры затрат 2.1.1. Ежедневный анализ и контроль структуры затрат по ДМС ММК : - Снижение затрат по всем группам медикаментов, - Коррктировка выписки медикаментов, - Диагностика ЛДЦ Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. ежедневная работа с врачами (встречи, разъяснения, постоянно 2.1.2. Еженедельный мониторинг цен на потребительскую корзину по медикаментам - Выписка медикаментов, - Состояние структуры затрат Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. анализ структуры затрат, отклонение по потребительской корзине медикаментов, согласованные письменные мероприятия по снижению затрат еженедельно (по понедельникам) 2.1.3. Ежемесячный анализ по результатам отчетного месяца Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. анализ структуры затрат, прогноз рентабельности на следующий месяц, согласованные письменные мероприятия по снижению затрат, предложения по индексации тарифов по программам ДМС в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) 3. 3.1.При рентабельности по ДМС равной 0 и ниже 3.1.1. Изменение программ ДМС с уменьшением лимитов Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Предложения по изменениям программ ДМС. Проект доп. соглашения в течении 10 дней после принятия решения 3.1.2.Согласование изменей к программам ДМС Ф.И.О. руководители, ответственные лица Подписание документов в рабочем порядке 3.1.3.Индексация стоимости программ ДМС Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Предложения по изменениям цен по программам ДМС. Проект доп. соглашения в течении 10 дней после принятия решения 3.1.4.Согласование новых цен по прграммам ДМС Ф.И.О. руководители, ответственные лица Подписание документов в рабочем порядке

Слайд 32

20 ДИНАМІКА СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ПО ДМС (млн грн.)

Слайд 33

21 ПРИРІСТ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЮ 9м2008\9м2009\9м2010 (млн грн.)

Слайд 34

Міжнародний економічний рейтинг "Ліга кращих" ґрунтуючись на офіційних даних Державного комітету статистики України та Europe Standart Raiting (Європейський стандарт рейтингування) присвоїв Страховому товариству "Іллічівське" 4 місце в рейтингу "Послуги у сфері страхування“ та звання «Підприємство року 2010». Директору Страхового товариства "Іллічівське" Юрію Гришану було присвоєно звання «Керівник року 2010» та вручено орден «Почесний хрест» . "Ліга кращих" - це комплексна рейтингова програма, що визначає реальних лідерів економіки України виключно за офіційними даними Державної статистики. Співорганізаторами рейтингу виступили Міністерство економіки, Торгова-Промислова Палата України та Комітет економічного розвитку. Дослідження проводилися за підсумками останніх двох років серед всіх підприємств України (350 тис.) у класі "середні підприємства" з кількістю працюючих від 51 до 250.  Рейтинги та досягнення

Слайд 35

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ Рейтингове агентство “Кредит Рейтинг” присвоїло компанії рейтинги: uaAins (висока надійність) - за шкалою рейтингів надійності страхових компаній. Надійність страхових компаній з рейтингом uaAins знаходиться на високому рівні. Їх платоспроможність, репутація та лояльність по відношенню до клієнтів дуже висока. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним здійсненням страхових виплат або поверненням накопичених страхових сум незначна. uaBBB+ - за національною рейтинговою шкалою довгострокового кредитного рейтингу. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтинги та досягнення

Слайд 36

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 1 позиція ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в страхуванні квартир; 3 позиція ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в автострахуванні; 5 позиція ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в медичному страхуванні. Дослідження проводилось з метою підвищення інформованості потенційних страхувальників про найбільш типові умови страхових договорів для полегшення визначення компаній, що пропонують найбільш вигідні умови страхування. Рейтинги та досягнення Згідно результатів дослідження “Найбільш клієнтоорієнтовані страхові компанії України” рейтингового агентства “Кредит-рейтинг” страхове товариство “Іллічівське” посіло ряд провідних позицій:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне