X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кваліфікаційна робота бакалавра

Завантажити презентацію

Кваліфікаційна робота бакалавра

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кваліфікаційна робота бакалавра Загальні положення Графік виконання Обсяг та зміст

Слайд 2

Загальні положення Виробничі функції бакалавра проектувальна (проектно-кон- структорська) організаційна управлінська виконавська (технологічна, операторська) технічна Цикл існування об’єкта діяльності бакалавра містить такі етапи: проектування; створення; експлуатація; відновлення; утилізація; ліквідація.

Слайд 3

Загальні положення Вид кваліфікаційної роботи Дипломний проект – забезпечує контроль уміння вирішувати задачі первинних посад на технологічному рівні діяльності, віднесені ОКХ до проектувальної, виконавської виробничих функцій. Дипломна робота – забезпечує контроль уміння вирішувати задачі первинних посад на технологічному рівні діяльності, віднесені ОКХ до організаційної, управлінської, виконавської виробничих функцій. Підставою для виконання кваліфікаційної роботи є наказ ректора про затвердження тем та керівників для кожного студента, який готують кафедри і деканати не пізніше, ніж за тиждень до переддипломної практики.

Слайд 4

Загальні положення Організація виконання та захисту кваліфікаційних робіт (КР) Кафедра: формулює вимоги щодо змісту КР; щорічно оновлює та оголошує перелік тем КР та їх керівників; не пізніше, ніж за два тижні до практики подає у деканати теми та кандидатури керівників КР; не пізніше, ніж за тиждень видає студентам завдання на КР; розробляє графік (календарний план) виконання КР; контролює (зав. кафедри) дотримання студентами графіка виконання КР; періодично розглядає на засіданнях кафедри стан виконання КР; забезпечує матеріальну базу і методичну підтримку виконання КР.

Слайд 5

Структура навчального процесу Д А 51 40 дипломне проектування – 6 т. практика 3 т. СК теоретичне навчання 9 т. 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 Тижні 8-го семестру

Слайд 6

Структура кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота складається з: пояснювальної записки, обсягом 30…50 стор.; графічного матеріалу, для дипломного проекту не менше 3-х аркушів технічних креслень

Слайд 7

Пояснювальна записка Титульний аркуш (стандартний бланк). Завдання на кваліфікаційну роботу (стандартний бланк). Анотація. Зміст. Вступ. Основна частина. Висновки. Список використаних джерел. Додатки (за необхідності). Структура пояснювальної записки.

Слайд 8

Пояснювальна записка Анотація: – українською та іноземною мовами, обсягом 0,5 сторінки (до 1200 друкованих знаків) кожною з мов; – стисло формулює мету, основні результати й висновки КР. Зміст: містить послідовно перелічені назви та номери аркушів складників записки. Вступ: висвітлює сучасний стан об’єкту діяльності, актуальність теми і мету роботи. Основна частина: поділяється на розділи, підрозділи,пункти, підпункти та містить: - обґрунтування вибору об’єкту діяльності та методу дослідження; - опис (розробку) методики дослідження; - результати експериментального дослідження та їх аналіз. Висновки: їх кількість не повинна перевищувати 3…5. Список використаних джерел Додатки: ілюстрації, таблиці, алгоритми, методики, опис устаткування, які створені, використані, але можуть обтяжити основну частину.

Слайд 9

Графічний матеріал Креслення: умовне графічне зображення об’єкта діяльності, виконане олівцем або (та) тушшю креслярськими інструментами або (та) засобами САПР на папері або (та) кальці. Технічне креслення: креслення загального виду; конструктивні креслення; принципові схеми; плани та розрізи. Демонстраційне креслення: топографічні схеми; розрахункові схеми; структурно-логічні схеми. Плакати: рівняння математичних моделей, формули та вирази; графіки, діаграми, таблиці, ілюстрації, фотографії; тексти.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне