X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці

Завантажити презентацію

Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці

Слайд 2

К - коректний О - освічений, обачний М - мінливий У - унікальний Н - надійний І - інтелігентний К - красивий А - авторитетний Б - безкомпромісний Е - естетичний Л - людяний Ь Н - неординарний І - імпульсивний С - скромний Т - толерантний Ь

Слайд 3

Як розвинути розвиток комунікабельної креативної особистості ? Читайте. Це не тільки збагатить ваш словниковий запас, а й поповнить ваш багаж новими знаннями. Розмовляйте з незнайомими людьми, наприклад із випадковим супутником. Використовуйте ситуації. Коли ви можете поговорити перед публікою. Не бійтеся припускатися помилок. Не помиляється той, хто нічого не робить. Відвідуйте заходи, на яких присутні люди вашого віці, частіше спілкуйтеся та заводьте нових знайомих. Беріть участь у дискусіях. Це допоможе вам навчитеся бути хорошим комунікатором. Відвідуйте майстер-класи з відпрацювання комунікативних навичок.

Слайд 4

Знання – це не раз і назавжди дане, а те, що підлягає постійному оновленню, поглибленню та вдосконаленню. Ось чому бібліотекар має вчити дитину здобувати їх шляхом не простого, механічного накопичення, а творчого сприйняття, критичного осмислення.

Слайд 5

Креативність - творчі здібності, які можуть виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні й характеризувати як особистість у цілому, так і продукт її діяльності.

Слайд 6

Складові креативності Швидкість думки – кількість ідей, що виникають за певну одиницю часу. Гнучкість думки – здатність переключатися з однієї ідеї на іншу. Оригінальність – здатність виробляти ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих. Точність – здатність до логічного, творчого мислення, вибору адекватного рішення, відповідно до мети.

Слайд 7

Креативність - це Творчість Новаторська діяльність Створення з нічого чогось нового, нестандартного Здатність людини до нестандартного, оригінального мислення та поведінки

Слайд 8

Критичне мислення бібліотекаря передбачає такі вміння: Врівноважувати у свідомості різні погляди; Піддавати ідею легкому скепсисові; Порушувати та розв’язувати проблеми; Перевіряти окремі ідеї щодо можливості використання їх у житті; Висувати ідею, відстоювати свою думку; Знаходити потрібну інформацію й використовувати її, приймаючи самостійне рішення;

Слайд 9

Здібності - це природний нахил до чого – небудь, обдарування, талант; властивість, особливість, що виявляється в умінні робити що – небудь.

Слайд 10

Найважливіші творчі здібності Здатність самостійно розгледіти та сформулювати проблему Здатність висунути гіпотезу Здатність зібрати необхідні дані Здатність сформулювати висновки Здатність побачити проблему в цілому Здатність до нестандартних рішень Здатність самостійно створювати нове Постійне прагнення до пізнання навколишнього світу

Слайд 11

Творчість – це здатність дивувати й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.

Слайд 12

Що впливає на розвиток творчих здібностей дитини Школа Бібліотеки Театри та кінотеатри Гуртки Музичні та художні школи Зустрічі з творчими людьми Що впливає на розвиток творчих здібностей дитини

Слайд 13

Творчі здібності бібліотекаря Оригінальність Допитливість Творчість Активність Артистизм Прагнення до перемоги Асоціативне мислення Оригінальність Допитливість Творчість Активність Артистизм Прагнення до перемоги Асоціативне мислення Творчі здібності бібліотекаря

Слайд 14

Методи активізації творчих здібностей засобами бібліотеки Літературні та актуальні ігри Відгуки Малювання Диспути, круглі столи Історичні марафони Флеш-мобі Голосні читання Словесне малювання Проектна діяльність Інтелектуально-розважальні програми

Слайд 15

Модель сучасного бібліотекаря Соціаль на Полікуль- тургна Комуніка- тивна Іформа- ційна Готовність до потреби у творчості Вміння робити вибір тощо Оволодіння досягненнями культури тощо Вміння спіл- куватися усно, письмово тощо Вміння здобу вати та викорис товувати інфор мацію Готовність до готреби навчатися Креативні фор- ми популяриза- ції літератури Іноваційні форми Інтерактивні форми Ігрові методи Інтегровані уроки Доступ до мережі Інтернет Виховання компетентно- го читача Екскурсії до бібліотеки Зустрічі з письменни ками та ін. Створення ШБЦ /шкільний бібліо- течний центр/ Створення ШЕБ /шк. Електронна бібліотека / Створення ЕК /електронний каталог / Мобільність В отриманні інформацій Безпека дитини в Інтернеті Самороз- витку й самоосвіти Мої життєві компетент- ності Продуктивної творчої діяльності Основа для популяризації читання

Слайд 16

“ Без творчості неможливе пізнання людиною своїх сил, здібностей, схильностей, неможливе ствердження самоповаги,чуйного ставлення до особистості, до морального впливу колективу ” Василь Сухомлинський

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне