X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конкурс Педагогічні інновації

Завантажити презентацію

Конкурс Педагогічні інновації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конкурс “Педагогічні інновації”

Слайд 2

ПЕРЕВАГИ КОНКУРСУ «Педагогічні інновації» Активізує методичну діяльність педагогічних працівників (2000 рік - 495 робіт, 2013 рік – 2309 робіт); Номінації охоплюють всі напрями навчально-виховного процесу у ВНЗ; Надає можливість удосконалити навчально-методичний комплекс дисципліни; Результати участі враховуються при атестації педагогічних працівників (каталог кращих конкурсних робіт); Конкурс – проміжна ланка до видавництва; Прозорість обліку і систематизація представлених робіт на конкурс, розміщення результатів оцінки на сайті ДУ “НМЦ “Агроосвіта”; Прозоре суперництво авторів.

Слайд 3

У конкурсі беруть участь творчі роботи за напрямами: Методичні матеріали Художньо-естетична творчість

Слайд 4

Конкурсні методичні матеріали змагаються у номінаціях: Електронний навчальний посібник (підручник) ресурс Сучасний навчальний посібник (підручник) Сучасні дидактичні засоби навчання Освітній веб-сайт викладача 1 2 3 4

Слайд 5

Інноватика в організації самостійної роботи студентів Навчальні відеофільми Інноватика в організації практичного навчання студентів 6 7 8 5 Сучасні контролюючі засоби якості знань студентів

Слайд 6

Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача Інноватика в організації виховної роботи Організація профорієнтаційної роботи, працевлаштування та зв'язків з випускниками 10 11 12 9 Інноватика в організації позааудиторної роботи з навчальної дисципліни

Слайд 7

Кожна конкурсна текстова робота повинна: бути написана державною мовою, естетично оформлена, відредагована, зброшурована (переплетена) та подана на паперовому і електронному носіях (у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 шрифтом з полуторним міжрядковим інтервалом, формат А4, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см); ; мати титульну сторінку, на якій вказують повну назву міністерства, навчального закладу, назву роботи, її вид, назву номінації та рік виконання . На звороті титульної сторінки подається прізвище, ім’я, по батькові виконавців, керівників, рецензентів та коротка і змістовна анотація

Слайд 8

Кожна конкурсна текстова робота повинна: мати рецензію та оцінку конкурсної комісії навчального закладу згідно з критеріями відповідної номінації; мати визначену структуру: план (зміст) із зазначенням сторінок з яких починається виклад тексту відповідних розділів та підрозділів; вступ, у якому обґрунтовано актуальність та інноваційність методичної роботи, її практичне застосування; довідково-інформаційні матеріали; висновки, у яких варто підвести підсумки, дати рекомендації, виходячи зі змісту роботи, що будуть мати практичну цінність; список літератури згідно з вимогами до бібліографічного опису;

Слайд 9

Вступ, розділи, довідково-інформаційні матеріали, висновки та список літератури мають починатися з нової сторінки і мати відповідні заголовки. Ілюстраційні матеріали виконують за допомогою комп’ютера, які нумеруються послідовно арабськими цифрами і позначаються надписом «Рис.». Текст роботи повинен детально розкривати зміст ілюстрацій, таблиць, графіків тощо. До роботи також можна додавати на електронних носіях фото- та відеоматеріали, презентації та інші матеріали.

Слайд 10

Творчі роботи за напрямом “Худочно-естетична творчість” систематизуються за розділами: Українські писанки Весільне вбрання та весільні рушники Самобутнє мистецтво молоді сьогодення Український костюм

Слайд 11

Це краєзнавчі, народознавчі дослідні роботи або виготовлені власноруч студентами на заняттях предметних гуртків, гуртків художньої творчості тощо під керівництвом педагогічних працівників (краєзнавство, народо-знавство, українські звичаї та обряди, писанкарство, живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, вишивка, плетіння, інкрустація, карбування, музичні та художні твори тощо).

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Творчі роботи художньо-естетичного напряму повинні бути охайно оформлені, мати естетичний вигляд. Обов’язковим є наявність етикетки на зворотному боці із зазначенням назви навчального закладу, роботи, прізвища, ім’я, по батькові авторів, року виготовлення та стислого опису технології, особливості виконання тощо. Творчі роботи, призначені для розміщення на стіні, повинні мати рамку, заховані петлі чи гаки.

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне