X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Історія та розвиток товарознавства

Завантажити презентацію

Історія та розвиток товарознавства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Історія та напрямки розвитку товарознавства Підготував: студент 33гр. Миколюк Олександр

Слайд 2

План презентації: 1. Час та передумови появи товарознавства як науки; 2. Видатні діячи та їх праці; 3. Ціль товарознавства; 4. Висновки; 5. Використана література.

Слайд 3

Необхідність в пізнанні й оцінці властивостей товарів з’явилась, як тільки почався обмін одних товарів на інші. Щоб цей обмін був еквівалентним, порівнювались корисні властивості обмінюваних товарів, затрати на їх одержання.

Слайд 4

Більше того, ряд товарів, найцінніших, що володіють тривалим терміном зберігання, ще до появи металевих і паперових грошей виконували функції еквівалента товарів.

Слайд 5

Оскільки на першому етапі розвитку науки ще не розвивалась диференціація по областям, товарознавства також не існувало як окремої науки. Тому інформація о товарах з’являлась в роботах, присвячених сільському господарству.

Слайд 6

Відомі описи товарознавчого характеру в агрономічних роботах давньоримських вчених: Катона Старшого (234-149 рр. до н.е.), Варрона (116-27 рр. до н.е.), Колумелли (I ст. н.е.)

Слайд 7

Катон описував способи зберігання й переробки сільськогосподарських продуктів (винограду, м'яса й риби). Варрон - методи оцінки якості худоби, молока, сирів і ін. Колумелла - способи зберігання зерна, витримку й старіння вин, дав товарознавчу характеристику винограду й способи його зберігання

Слайд 8

В середні століття розвиток природничих наук виявило істотний вплив на розширення та поглиблення товарознавства. Поряд з роботами описового характеру з’являються роботи, засновані на іспитах.

Слайд 9

К першим слід віднести працю М.Себіціуса (1630р.), в якій дано опис багатьох пряностей, а також способів виготовлення хліба, сира, вин та інших харчових продуктів.

Слайд 10

А також, до праць дослідницького характеру відносяться роботи Ф.Реді, який за допомогою мікроскопа встановив причини псування м'яса.

Слайд 11

У XVIII ст. намітилася диференціація багатьох наук, одним з результатів якої стало формування наукової термінології, яка є обов’язковою складовою мови будь-якої науки.

Слайд 12

Іншим результатом диференціації вважається розробку власних методів досліджень чи запозичення вже відомих методів з інших областей знань.

Слайд 13

В цей період з’являються перші самостійні роботи по торгівлі й товарознавству. Так, в 1575 році вперше в Росії вийшла “Торговая книга. Книжка описательная, как молодым людям торг вести и знати всему цену и отчасти в ней описаны всяких земель товары различные, их же привозят на Русь немцы и иных земель люди торговые”

Слайд 14

Важливим етапом в розвитку товарознавства стала публікація в 1756 р. книги И.Г.Людовіци “Основы полной торговой системы”. І той факт, що книга була перекладена на російську мову, каже про те, що під кінець XVIII ст. в Росії склалася каста купців, потребуючих знань.

Слайд 15

У XVII-XIX ст. товарознавство черпає відомості з суміжних наук: хімії, фізики, біології, агрономії, котрі в цей період починають інтенсивно розвиватись. В результаті була створена основа для переходу від опису товару, до іспитів їх для виявлення складу та властивостей.

Слайд 16

З’явилась велика кількість публікацій товарознавчого характеру, при чому більшість – на сторінках журналу “Труды Вольного экономического общества», що видавався з 1765 по 1915 р. У цьому журналі булі опубліковані роботи по вивченню складу и властивостей багатьох харчових продуктів.

Слайд 17

Професора Московського і Казанського університетів, інспектора М.Я.Кіттари по праву слід вважати одним із основоположників товарознавства. Він був автором перших російських підручників по товарознавству, де були викладені наукові основи цієї науки.

Слайд 18

З ініціативи М.Я.Кіттари в Московській академії було введено самостійний учбовий курс “Товароведение”. Слід зазначити, що за рубежем товарознавство в той час ще не вивчалось разом з технологією, а в підручнику М.Я.Кіттари були не тільки поставлені теоретичні питання, але й показані конкретні відповіді їх вирішенняю

Слайд 19

Потужним стимулом розвитку наукового товарознавства послужило відкриття в Росії і за рубежем комерційних навчальних закладів, в навчальні плани яких поступово вводили курс товарознавства.

Слайд 20

Одним з перших торгівельних навчальних закладів Росії – Московська практична академія комерційних послуг, створена у 1810 р., включив в навчальні плани товарознавство в якості самостійної навчальної дисципліни.

Слайд 21

До кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. в Росії нараховувалось вже біля 400 комерційних навчальних закладів. В Москві, Петербурзі та Києві були відкриті торгові інститути з економічними і товарознавчими відділами.

Слайд 22

У 30-ті роки відбувається диференціація товарних знань з виділенням загального та часткових розділів по групам споживчих товарів. Товарознавство харчових продуктів та товарознавство непродовольчих товарів стають двома самостійними учбовими дисциплінами.

Слайд 23

У 50 – 60 роках виходять окремими книгами підручники по різним розділам товарознавства. В період з 1957 по 1965 р. було видано вісім підручників по товарознавству харчових продуктів. Окремо видаються підручники по товарознавству для кооперативних вузів, а також для технікумів.

Слайд 24

Необхідно відмітити значний вклад в розвиток товарознавства і зарубіжних вчених, в першу чергу німецьких та польських, чиї труди були переведені на російську мову і оказали значний вплив на розвиток вітчизняної науки.

Слайд 25

Підводячи підсумки історичного путі розвитку товарознавства як науки і навчальної дисципліни, слід відмітити два основних напрямки: практичний і науковий. При чому на різних етапах розвитку або переважав той чи інший напрямок, або обидва напрямки існували спільно!

Слайд 26

Сучасний етап розвитку науки характеризується інтеграцією різноманітних галузей навчальних знань. Ця проблема сьогодні стоїть і перед товарознавством як прикладної науки.

Слайд 27

Одним з підходів к інтеграції двох розділів – товарознавства харчових продуктів і товарознавства непродовольчих товарів – являється створення спільних для обох розділів теоретичних основ.

Слайд 28

В них будуть розглянуті основні характеристики усіх товарів незалежно від їх призначення. Вирішенню цієї проблеми і присвячені цей курс та моя презентація.

Слайд 29

Література: - Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. М.: 1998 - Вавилов И. Справочный коммерческий словарь. Спб., 1856 - Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления качеством товаров. М.: ТОО «Люкс-Арт», 1994

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне