X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
формування ключових предметів

Завантажити презентацію

формування ключових предметів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування ключових та предметних компетентностей засобами уроків природознавства в 1 класі Підготувала Слободяник Любов Василівна вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області

Слайд 2

З 1 вересня 2012р. в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 та нових навчальних програм і нових підручників.

Слайд 3

Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства. Актуальними завданнями, визначеними основним документом початкової школи, є оволодіння ключовими компетентностями, які передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів; життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв’язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Слайд 4

Зміни, які визначені в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, реалізуються шляхом: формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема: уміння вчитися, забезпечення загальнокультурної, громадянської, соціальної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної освіченості; посилення природничої складової навчально-виховного процесу, зокрема введено в 1-4 класах нову освітню галузь – «Природознавство» по 2 години щотижня, що сприяє формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу.

Слайд 5

У новому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях.

Слайд 6

Ключова компетенція Це об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій).

Слайд 7

Компетентнісний підхід Це спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Слайд 8

Компетентність Це набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Слайд 9

Предметна компетентність Це освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням.

Слайд 10

Предметна компетентність Це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

Слайд 11

Предметна природознавча компетентність Це - особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина - природа“.

Слайд 12

Прикладом ключових компетентностей можуть бути такі здатності людини: *продемонструвати творче мислення; *застосувати різні види спілкування в різних ситуаціях; *зрозуміти сенс належності до різних видів спільнот; *довести здатність пристосування до різних ситуацій; *сприяти створенню якісного життя; *зрозуміти й відповідно використати технології; *розвивати здібності дослідження та набувати власний досвід; *побудувати власний комплекс індивідуальних і соціальних цінностей та орієнтувати на них свою поведінку.

Слайд 13

Компетентнісний підхід у навчанні вимагає, щоб сучасні навчальні засоби виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції. З метою забезпечення мотивації учіння вчителями початкових класів у навчальних засобах використовуються: *цікавий матеріал; *ілюстрації; *дидактичні ігри; *вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання; *завдання, що спонукають до пошуку значимих для учня результатів.

Слайд 14

Довкілля рослини

Слайд 15

Криптограма Ключ: прочитати вислів проти годинникової стрілки

Слайд 16

дихають живляться рухаються Виводять потомство

Слайд 17

Гра “Посідаємо рядком і подумаєм ладком” У зеленім кожушку, в костяній сорочці Я росту собі в ліску—всім зірвати хочеться. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Червона, солодка, запашна Росте низько, до землі близько. Я руда і невеличка, дуже схожа на лисичку. Та курей не поїдаю, по деревах лиш стрибаю. Має гарні жовті вічка й фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний наповняє ліс весняний. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. А як вийде полювати, бережись, мишва хвостата!

Слайд 18

Слайд 19

У порівнянні з Землею Сонце й справді величезне.

Слайд 20

Формування предметних і ключових компетентностей вимагає від учителя застосування методів, які передбачають активну діяльність молодших школярів. продуктивні (вивчений матеріал застосовується на практиці); евристичні або частково пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань); проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її розв’язання); інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, в ході якої кожний школяр осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність).

Слайд 21

Особливості організації вивчення програмового матеріалу з природознавства у 1 класі Розподіл годин: • протягом року — 68 год (2 год на тиждень); • резерв* – 6 год; * — резерв навчального часу може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу:екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.

Слайд 22

Особливості моделювання змісту навчальної програми: проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів; співпраця з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай у батьків”; узагальнення вивченого матеріалу кожного із розділів (“Запитання до природи”); застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.

Слайд 23

Структурування програми у 1 класі ВСТУП що вивчає предмет природознавство (1 год); РОЗДІЛ І. світ, у якому ти живеш (14 год); РОЗДІЛ ІІ. світ неживої природи (7 год); РОЗДІЛ ІІІ. світ живої природи (17 год); РОЗДІЛ ІV. рідний край (10 год); РОЗДІЛ V. моя країна — Україна (8 год); РОЗДІЛ VІ. запитання до природи (5 год, упродовж року, тематика за вибором учителя).

Слайд 24

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу на уроках природознавства • компетентнісно орієнтований підхід; • використання сучасних освітніх технологій; • розвиток критичного мислення та креативності; • проблемний підхід; • упровадження проектних технологіїй; • залучення молодших школярів до колективної діяльності (парної, групової роботи); • використання інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).

Слайд 25

Методи, прийоми та засоби організації навчальних занять з природознавства спостереження у природі; • власні дослідження учнів; • практичні роботи; • демонстраційні і фронтальні досліди; • виготовлення моделей явищ природи та формування вмінь користуватися ними; • екологічне моделюванню та прогнозування; • вирішення ситуативних завдань; • робота з інформаційними джерелами; • практична діяльність з охорони природи.

Слайд 26

Форми та засоби проведення навчальних занять з природознавства • використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях; • проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій; • систематичні спостереження за природою; • дидактичні ігри; • уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій; • святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів; • власні учнівські дослідження; • виконання завдань пошуково-творчого характеру; • екологічні акції.

Слайд 27

Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях Герб Умані Прапор Умані

Слайд 28

Символічний знак при в’їзді в місто У мань (Гумань, пол. Humań) — місто обласного підпорядкування, районний центр Уманського району Черкаської області. Розташоване на Придніпровській височині над рікою Уманкою (басейн Південного Бугу). Поруч з містом проходить автошлях (Київ — Одеса), що в Україні збігається з міжнародним автошляхом (Санкт-Петербург — Одеса).

Слайд 29

Проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій. Уманський краєзнавчий музей На всю країну і навіть за кордоном відомий Державний заповідник — дендропарк «Софіївка»

Слайд 30

Систематичні спостереження за природою Зима Весна

Слайд 31

Весною все ожива, танцює й співа. НАЗВІТЬ ВЕСНЯНІ МІСЯЦІ

Слайд 32

Дидактичні ігри “Хто який” Упертий пес Полохливий їжак Колючий заєць Вірний вовк Надутий осел Злий лис Хитрий індик

Слайд 33

І день, і ніч, і в дощ, і в спеку Труджусь весь час я під землею. Коплю запаси цілий день : Алмази, золото з рудою. Що їх об’єднує?

Слайд 34

Уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій

Слайд 35

Святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів

Слайд 36

Знайди відповідь, розшшифруй її, визнач групу тварин Виконання завдань пошуково-творчого характеру Йде в поле - як дощечка, а з поля - як бочечка. (янивС) Хто боком спить, а лежачи їсть? (ьнелО) Хто на собі ліс носить? (авороК) Повзун повзе, на базар голки везе. (пац, азоК) Хто родиться з бородою? (акчовк і атачруК) Пролетіло на хвості, та й сховалось в хворості. (оБриб) Маленьке, сіреньке, а хвостик, як шило. (Овкв) Кругом бочки бігають клубочки (кажЇ)

Слайд 37

Власні учнівські дослідження Ми налили воду в стакан. Поставили його в морозильну камеру. Коли на поверхні води з»явилася льодинки, ми виміряли температуру води. Висновок: вода замерзає при температурі 0* С та перетворюються в лід. (твердий стан води)

Слайд 38

Ми налили в чайник воду, довели її до кипіння. І побачили, що над носиком киплячого чайника з»явився пар. Висновок: вода при кипінні перетворюється в пар. (газоподібний стан води) Власні учнівські дослідження

Слайд 39

Екологічні акції

Слайд 40

Давай разом піклуватися про довкілля, щоб мати змогу радіти навколишній красі та подарункам, які природа так щедро дарує нам щодня!

Слайд 41

Все залежить від нас!

Слайд 42

Компетентнісний підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення, особливо у початковій школі. Мета педагогічної діяльності вчителя – сформувати компетентну особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.  

Слайд 43

Дякую за увагу!

Слайд 44

Список використаних джерел 1. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти  zakon.rada.gov.ua  2. lismk.org.ua/wp-content/uploads/201... 3. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. - № 2. – С. 42 – 44. http://teacher.at.ua/  

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне