X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища

Завантажити презентацію

Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ:«ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА» НА 2013-2018 РОКИ

Слайд 2

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА Поєднання пошуку найбільш ефективної педагогічної системи через дослідну роботу, розробку програми експерименту та її реалізацію, включаючи і процес удосконалення масової педагогічної практики на основі отриманих результатів експерименту. Експеримент - науково поставлений дослід у процесі навчально-виховної роботи, спостереження досліджувального явища у соціально створених і контрольованих дослідником умовах.

Слайд 3

ВИДИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ: В системі освіти проводяться експерименти всеукраїнського, регіонального рівнів та експерименти в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти. Одночасно в одній освітній установі можуть проводитись експерименти на різних рівнях.

Слайд 4

АКТУАЛЬНІСТЬ: Прискорений розвиток інформаційного суспільства в Україні. Сприятливе навчальне середовище для учнів у сучасних умовах можливе лише за належного функціонування в ньому інформаційно-комунікаційного освітнього простору. Необхідність зміни змісту, методів та організаційних форм освіти, спрямованих на досягнення нової якості. Інформаційна культура – це важливіший компонент та необхідна умова модернізації освіти. Розроблення нової системи освіти, орієнтованої на входження в європейський освітній простір. Інформаційно-комунікативна компетентність – це важливий компонент активного та самостійного критичного відношення до матеріалів, які надходять із ЗМІ та Інтернет.

Слайд 5

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТІ: Розвиток особистості учня – підготовка до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства: розвиток критичного мислення, розвиток комунікативних здібностей, розвиток навичок дослідницької діяльності, формування вмінь приймати рішення у складних ситуаціях, формування інформаційної культури.

Слайд 6

Реалізація соціального замовлення, зумовленого інформатизацією суспільства: підготовка учнів до самостійної пізнавальної діяльності, підготовка мобільних конкурентноздатніх особистостей, підготовка спеціалістів в галузі ІКТ.

Слайд 7

Інтенсифікація освітнього процесу: виявлення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності (наприклад, врахування типу особистості та пріоритетних засобів сприйняття інформації), підвищення ефективності та якості освітнього процесу за рахунок реалізації можливостей ІКТ, поглиблення міжпредметних зв’язків.

Слайд 8

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: проектування моделі формування інформаційної культури вчителів і розроблення організаційно-методичного та навчально-інформаційного супроводу для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу відповідно до принципів відкритої освіти на основі узагальнення досвіду створення освітньо-інформаційного середовища в профільно орієнтованому загальноосвітньому навчальному закладі «Київський ліцей бізнесу».

Слайд 9

Слайд 10

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

Слайд 11

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ: І. Підготовчий (вересень – грудень 2013 р.) ІІ. Організаційно-прогнозувальний (січень2014 р. – серпень 2014 р.) ІІІ. Аналітико-констатувальний (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) ІV. Теоретико-моделювальний (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

Слайд 12

І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ (ВЕРЕСЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2013 Р.) сформувати склад учасників експерименту, створити творчі групи вчителів для організації та проведення експерименту; налагодити обладнання, розробити систему технічної підтримки; вивчити та проаналізувати педагогічний досвід з проблеми дослідження; провести консультацій та наради для вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи; скласти методики дослідження, уточнити понятійно-термінологічний апарат; забезпечити зв’язок і взаємодію з іншими організаціями, що зацікавлені в участі чи проведенні дослідження, його результатах; підбиття підсумків І етапу.

Слайд 13

Навчальний семінар для вчителів: "Поняття "інформаційна культура" та "інформаційна компетентність" педагога“ (жовтень 2013 р.). Консультація для вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи щодо вивчення та аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми дослідження (листопад 2013 р.). Семінар-практикум "Можливості ІКТ при формуванні критичного мислення учнів« (грудень 2013 р.). Наповнення віртуального методичного кабінету науково-методичними матеріалами відповідно до проблеми (протягом І семестру).

Слайд 14

ІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГНОЗУВАЛЬНОГО ЕТАПУ (СІЧЕНЬ2014 Р. – СЕРПЕНЬ 2014 Р.) Розроблення методики проведення експериментальних досліджень та доведення її до учасників дослідно-експериментальної роботи. Діагностування готовності вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної та інформаційної діяльності. Підвищення ІКТ-компетентності вчителів завдяки впровадженню різних форм дистанційного навчання вчителів та опанування сучасними новими освітніми стратегіями (семінари, наради, консультації).

Слайд 15

Семінар “Інтеграція інформаційних та педагогічних технологій як умова формування інформаційної культури вчителя” (лютий 2014 р.). Наради для вчителів – учасників дослідно-експериментальної роботи: - з професійного обміну досвідом вчителів (січень-лютий 2013 р.); - залучення вчителів до роботи у мережі освітніх світових професійних спільнот (протягом року); - створення банку Інтернет-ресурсів із різних навчальних предметів (протягом року). Проведення науково-практичної конференції з метою узагальнення результатів І та ІІ етапів дослідно-експериментальної діяльності (травень 2014 р.). Висвітлення результатів експерименту у педагогічній пресі та наукових виданнях.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне