X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Флора басейну ріки Пістинька

Завантажити презентацію

Флора басейну ріки Пістинька

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Флора басейну ріки Пістинька (Українські Карпати) Марія Томич, заступник завідувача наукового відділу

Слайд 2

Об'єкт дослідження – флора басейну ріки Пістинька. Предмет дослідження – флористична різноманітність в межах басейну ріки, що змінюється з зміною градієнту висоти над рівнем моря. Мета роботи – дослідити флористичну різноманітність в межах басейну ріки Пістинька: дати структурний, біоморфологічний, екологічний, флороценотипічний, созологічний аналіз флори, визначити ступінь її синантропізації і виявити чинники, що впливають на зміну флористичного складу фітоценозів.

Слайд 3

Слайд 4

Фізико - географічне положення території Досліджувана територія належить до двох ландшафтів у межах Покутського Передкарпаття: Запрутська височинна рівнина Косівське передгір’я Басейн ріки Пістинька входить до складу двох Карпатських фізико – географічних областей, оскільки включає межу Ґорґан та Покутських Карпат.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Флористичні пропорції – співвідношення середньої кількості видів у родині, родів у родині, видів у роді (родовий коефіцієнт) наступні: 1:1.7:3.5, тобто середня кількість видів у родині становить 7.4, родів у родині – 3.5, видів у роді – 2.1. Такі співвідношення властиві флорам Середньоєвропейської флористичної області.

Слайд 8

В цiлому флора Басейну ріки Пістинька належить до Центральноївропейського типу з перевагою елементiв монтанних, океанiчних та субокеанiчних температно-субмеридiональних флор.

Слайд 9

Біоморфологічна структура

Слайд 10

Відношення до водного режиму, трофності ґрунту та освітлення

Слайд 11

Для флори басейну ріки Пістинька характерні риси як високогірних флор, так і передгір’я, тут виявлено 45 видів рослин, занесених до Червоної книги України, а також 18 видів рослин, що включені до регіонального Червоного списку, що загалом становить майже 7.6% від загальної кількості видів.

Слайд 12

Згідно з гербарними матеріалами 1960-70-х років (CHER) для території дослідження наводяться такі види: Ptarmica lingulata (Waldst. et Kit.) DC. та Botrychium lunaria (L.) Sw., проте дані поки що не підтверджені сучасними власними знахідками. Нами не були враховані види Listera cordata (L) R. Br. та Orchis militaris L., які наводяться за літературними даними або для суміжних територій, їх наявність у флорі басейну Пістинька є сумнівною.

Слайд 13

На досліджуваній території виявлені нові для Покутських Карпат місцезнаходження «червонокнижних» видів Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. (27.06.2006 М. Томич) – сінокісна лука південно-західного схилу гори Мел, поодиноко, територія села Космач, це місцезнаходження підтверджене автором (29.05.2007 М. Томич) та Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) Dietr., (24.07.2007 І. Данилик) – популяція, знайдена на сінокісній зволоженій луці присілка Ведмежий, с. Космач. Pedicularis hacquetii Graf. (17.06.2006 М. Томич), виявлений на узліссі смерекового лісу, 1 км на схід від присілка Лисничка села Шепіт, на нашу думку вид повинен бути внесений до регіонального червоного списку.

Слайд 14

Слайд 15

Раритетний компонент басейну ріки Пістинька досить багатий. Ця територія частково входить до складу НПП «Гуцульщина», хоча результати трирічних досліджень вказують на те, що вся вона є дуже цінною у флористичному відношенні. З метою забезпечення належного режиму охорони досліджувана територія потребує включення до складу парку повністю.

Слайд 16

Висновки В межах басейну ріки Пістинька наявні 108 родин, до яких входять 825 видів вищих рослин. На досліджуваній території переважають види трьох типів ареалів – європейський(53 %), євразійські (37%) та панбореальний (15%). Виявлено, що трав’янисті монокарпіки складають 65.3 % від усіх видів (багаторічники 61,2 % дворічники 4.1 %), тав’янисті полікарпіки складають 12% видового складу, дерева – 12,7%, кущі – 10%. Наявні43 види – 6.4 % від загальної кількості видів, та 21 вид рослин, що занесені до регіонального червоного списку В роботі використано 182 літературні джерела.

Слайд 17

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне