X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електронне урядування та його роль у підвищенні ефективності надання адміністративних послуг

Завантажити презентацію

Електронне урядування та його роль у підвищенні ефективності надання адміністративних послуг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

О. Баранов директор Департаменту модернізації державної служби Головдержслужби України "Електронне урядування та його роль у підвищенні ефективності надання адміністративних послуг " e-mail: oleksandr.baranov@guds.gov.ua Одеса, 17 вересня 2010 року

Слайд 2

Якщо ви не думаєте про майбутнє, у вас його не буде.          Дж. Ґолсуорсі 

Слайд 3

  Кінець 70-х років: практичне впровадження положень теорії нового державного менеджменту: в Англії - центральний уряд, США – муніципальні уряди. 1992 рік: Д.Осборн і Т. Геблер - вперше сформулювали 10 основних принципів теорії нового державного менеджменту. Модернізація системи державного управління

Слайд 4

  Вирішення проблем – зусилля всього суспільства. Конкуренція - вище за все. Головне - мета, закони - другорядне. Головне – зовнішній результат, а не - внутрішній. Наявність стратегії: головне - попередження появи проблем. Максимізація участі в процесі прийняття державних рішень. Більше ресурсів - більш корисним для суспільства. Ефективне в ринку - до державного управління. Громадяни - вільні споживачі адмінпослуг. Самоуправління - контроль за якістю адмінпослуг.   Десять принципів

Слайд 5

  концепція нового державного менеджменту; нова інституційна теорія; концепція політичних мереж; сінергетичний підхід; політика державного управління в категорії «good governance». Теорії модернізації системи державного управління

Слайд 6

  Рекомендації Комітету Міністрів ЄС «Про належне адміністрування»* - містять 9 принципів. * Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good administration (Adopted by the Committee of Ministers) Політика державного управління в категорії «good governance»

Слайд 7

  Принципи: законності; рівності; об'єктивності; домірності; юридичної визначеності; здійснення дій у розумний термін; участі; поваги приватного життя; прозорості.

Слайд 8

. Нова парадигма державного управління Державний апарат наймається для виконання певної роботи в інтересах всього суспільства, кожного громадянина. Уряд має дві основні групи функцій: управління державою (державні функції); надання адміністративних послуг населенню та бізнесу.

Слайд 9

Системи державного управління Кібернетична модель Ідеальна мета та індикатори управління Система збору та обробки інформації ОПР (особа, яка приймає рішення – Президент, ВРУ, КМУ, міністр тощо) ОСР (особи, які спотворюють рішення – чиновники та виконавці всіх рівнів) Об’єкт управління (держава, територія, галузь, сектор економіки, функція тощо) Зовнішні та внутрішні фактори впливу «Від’ємний» зворотній зв’язок (статистичні данні, доповіді, «я так вважаю» тощо) Невідомчий «від’ємний» зворотній зв’язок (агенти громадянського суспільства, ЗМІ тощо) Додаткова інформація (неформальні джерела, громадяни, інший чи іноземний досвід тощо) Стан об’єкта управління Стан об’єкта управління Неповна та не зовсім достовірна інформація Неповна та не зовсім достовірна інформація Форм. або неформ. вплив Населення Бізнес

Слайд 10

Кількість адміністративних послуг: Міністерство аграрної політики (>110)– 57; Обласна державна адміністрація (27) > 50; Районна державна адміністрація (1065) > 110 Органи місцевого самоврядування (селищного та сільського рівня) (11059) > 40 .

Слайд 11

Уряд стає системою масового обслуговування! Основна умова функціонування уряду Повинна бути забезпечена можливість функціональної, інформаційної взаємодії з кожним громадянином, з кожним господарюючим суб’єктом, з кожною громадською організацією тощо.

Слайд 12

Яким же чином це зробити? Можливе тільки одне рішення – електронний уряд!

Слайд 13

Електронний Уряди Бізнес Населення G2B G2G G2C уряд

Слайд 14

Електронний уряд – уряд, в якому повна сукупність внутрішніх і зовнішніх зв'язків та процесів забезпечується відповідними інформаційно-комп'ютерними технологіями.

Слайд 15

ІКТ – значно підвищують ефективність любої діяльності!

Слайд 16

Коли і де вперше з'явилась ідея електронного уряду?

Слайд 17

1962 рік - СРСР. за ініціативою Віктора Михайловича Глушкова директора Інституту кібернетики АН УРСР була прийнята Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, якою передбачалося створення Загальнодержавної автоматизованої системи планування і керування народним господарством (ОГАС).

Слайд 18

правові організаційні технологічні кадрові Передумови побудови електронного уряду:

Слайд 19

Правові передумови: Створення нормативно-правової бази застосування інформаційних комп'ютерних технологій, зокрема стосовно визначення : правових умов надання адміністративних оn-line послуг; ! вдосконалення правового статусу электронного документу, електронного підпису; правого статусу та умов захисту персональних даних; правового статусу урядових інформаційних ресурсів; регламентації та уніфікації звернень, заяв, інших документів, процедур в процесі надання урядових оn-line послуг. !

Слайд 20

Організаційні передумови: Проведення адміністративної реформи, організаційних перетворень урядових структур з врахуванням результатів аналізу та систематизації інформаційних відносин та потоків – реінжінірінг; Створення міжвідомчої системи електронного документообігу; ! Розробка регламенту взаємодії урядових структур з метою сумісного обслуговування населення та бізнесових структур; !

Слайд 21

Організаційні передумови: Організація пунктів колективного доступу населення до системи надання адміністративних послуг в on-line режимі; ! Створення умов для інтеграції систем електронного уряду та систем безготівкового обігу грошей (електронні банківські смарт-картки); Втілення аутсорсінгового принципу при побудові систем електронного уряду. !

Слайд 22

Технологічні передумови: Створення сучасної широкосмугової телекомунікаційної мережі (Інтернет); Інформатизація всіх внутрішніх управлінських процесів урядових структур; Створення інтегрованого інформаційно-телекомунікаційного середовища урядових структур; Забезпечення інтерактивності в урядових комп'ютерних інформаційних системах; Максимальна уніфікація інформаційних процесів та процедур; Максимальне використання існуючих систем збору, обробки та збереження накопиченої інформації.

Слайд 23

Кадрові передумови: формування внутрішньої мотивації урядів, державних службовців для застосування комп'ютерних інформаційних технологій в процесі обслуговування населення, бізнесових структур; Проблема 1 особи!!!!

Слайд 24

Кадрові передумови: Підвищення комп'ютерної грамотності населення , зокрема за рахунок впровадження інформаційних технологій в процес навчання в середньої та вищої школі;

Слайд 25

Всі шкільні предмети повинні викладатись за допомогою мультімедійних технологій

Слайд 26

Слайд 27

Наслідки впровадження електронного уряду: Відкритість та прозорість діяльності урядів; Забезпечення доступу громадян до інформації урядових органів за допомогою сучасних інформаційних технологій; Економія часових та матеріальних ресурсів, як урядів так і громадян, бізнесу; Визволення державних службовців від рутинної роботи;

Слайд 28

Наслідки впровадження електронного уряду: Деперсоніфікація взаємовідносин громадян, представників бізнесу та державних чиновників; Створення єдиної віртуальної точки “контакту” громадян з усіма урядовими структурами; Можливість цілодобового отримання урядових послуг; Важливіший, реальный інструмент демократизації нашого суспільства.

Слайд 29

Наслідки впровадження електронного уряду: значне підвищення якості надання адміністра-тивних послуг навіть за умови наявних недоліків у професійної компетенції державних службовців за рахунок: стандартизація процедур, автоматизація їх реалізації, інтелектуальні системи підтримки.

Слайд 30

Електронний уряд - це: Зміна відношення громадян до влади через зміну відношення влади до громадян!

Слайд 31

Слайд 32

24 г. на добу 7 днів в тиждень 365 днів в рік

Слайд 33

Телеграфною стрічкою: офіційна довідка on-line - не довше 30 хвилин; отримання ліцензії - 1 доба. 41% громадян - постійно отримують адміністративні послуги через Інтернет; 81% з них задоволені якістю їх надання. реєстрація підприємства - не більше 30 хвилин; подання податкової декларації – до 5 хвилин. США: Канада: Україна: Великобританія: Україна: Україна:

Слайд 34

Умова розвитку надання електронних адміністративних послуг Формування попиту Формування пропозицій Населення та бізнес Урядові структури Мотивація Знання та навички Електронні адміністративні послуги

Слайд 35

!

Слайд 36

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне