X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дорожня карта модернізації

Завантажити презентацію

Дорожня карта модернізації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дорожня карта модернізації системи професійного навчання державних службовців 2 вересня 2006 року Національна академія державного управління при Президентові України Додаток

Слайд 2

Свобода вимагає вищого ступеню організації На пост-радянському просторі обговорюється сьогодні “історичний вибір” між свободою і порядком. Свобода прирівнюється до хаосу, корупції та злочинності, тому вибір робиться на користь “порядку без свободи”. В Україні теж є ризик втратити завоювання політичної свободи через нереформування урядових інституцій, що покликані забезпечити створення нового демократичного суспільного ладу. Всі ми є свідками того, як розрив між реальною політичною свободою і відсутністю демократичного порядку неминуче призводить до хаосу і корупції. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 3

Демократична Україна – через демократизацію Уряду Найкращі наміри реформування не реалізуються через відсутність знань і вмінь працювати в умовах відкритості та жорстокої політичної конкуренції Забезпечення цього нечуваного колись демократичного знання і вміння вимагається від Національної академії Указом Президента України від 2 червня 2006 року Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 4

Відповідно до Указу Президента України Почався процес модернізації системи професійної підготовки державних службовців Запроваджено процес реформування Національної академії державного управління при Президентові України, як головного навчального закладу в системі підготовки державних службовців Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 5

Сьогодні Бажане майбутнє Як організувати перехід? ПРІРВА між потребами нової демократичної суспільно-політичної системи та невідповідною застарілою машиною державного управління; ВІДСУТНІ демократичні стандарти державної служби; У системі освіти України ВІДСУТНЄ обов'язкове навчання демократичного врядування; Відсутня цільова підготовка вищих керівних кадрів; Новопризначені ВЗАГАЛІ не проходять ніякої підготовки; ЛИШЕ ПОЛОВИНА державних службовців проходить хоча б якусь перепідготовку; Фінансування на підвищення кваліфікації в 100 РАЗІВ МЕНШЕ, ніж у країнах розвиненої демократії; СПОСОБИ фінансування перетворюють усіх у дурнів або у злодіїв; НЕРОЗВИНУТА інфраструктура Національної академії (на 16 слухачів один комп’ютер з доступом до Інтернету, відсутня телефонна та електронна мережі). Населення та політики отримують від державних службовців принципово нові послуги; Державні службовці отримують принципово новий зміст навчання, який відповідає політичним реаліям сьогодення (багатопартійні уряди, політична конкуренція, вільна преса); Вищі керівні кадри державної служби отримують спеціальну підготовку; Обов'язкове навчання державних службовців після призначення; Обов'язкове навчання державних службовців у зв'язку зі змінами державної політики та прийняття нових нормативно-правових актів; Громадяни, політики та державні службовці однаково розуміють принципи та інструменти демократії; Професійна урядова школа; Кожний університет надає курси демократичного врядування. 1 ЕТАП Публічні консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами. Визначення пріоритетів реформи. Створення робочих груп всередині НАДУ Зовнішні компоненти: запровадження ДЕМОКРАТИЧНИХ СТАНДАРТІВ щоденної професійної діяльності державних службовців щодо підготовки рішень та надання послуг запровадження обов'язкового курсу з основ демократичного врядування в початкову, середню та вищу освіту Компоненти Національної академії: нові навчальні цикли: ЦІЛЬОВА підготовка вищих керівних кадрів (1 - 1.5 роки) Навчання державних службовців у зв'язку із змінами державної політики та прийняття нових нормативно-правових актів (2-3 дні) Навчання державних службовців після призначення (2-3 тижні) створення нової програми “Магістр публічної адміністрації” (МПА) з демократичним змістом дослідження актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування 2 ЕТАП Розробка стратегій. Запуск міжнародних проектів для підготовки нових програм 3 ЕТАП Втілення реформ Стратегія

Слайд 6

Хід реформи 1 ЕТАП Публічні консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами Проведення аналізу та досліджень Визначення пріоритетів реформи 2 ЕТАП Підготовка політичних рішень 3 ЕТАП Прийняття політичних рішень і втілення реформ Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 7

1 етап – публічні консультації Указ Президента Призначення Початок консультації Аналіз Завдання для аналізу Створення Громадської ради Опитування Визначення зацікавлених сторін Кадри Фінанси Зміст Закони Збирання даних Створення баз даних Внутрішнє Зовнішнє Звіт 1 варіант Доповідної записки Підготовка звітів для обговорення “Літня школа-семінар” обговорення Створення стратегічних груп Подання Доповідної записки Президенту України 2.06.2006 4.06.2006 6.06.2006 8.06.2006 14.06.2006 20.06.2006 28.07.2006 10.08.2006 15.08.2006 21.08.2006 2.09.2006 2 варіант Доповідної записки Підготовка документів для обговорення Узгодження пропозицій Визначені пріоритети реформи

Слайд 8

Публічні консультації Під час першого етапу реформування за підтримкою фонду “Відродження” була створена Громадська рада і діяв її секретаріат, який забезпечив організацію широких публічних консультацій з питань політики реформування: бачення, проблеми, цілі, рішення. До обговорення проблем, цілей, пріоритетів реформування системи підготовки державних службовців були залучені представники політичних партій, міністерства, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, громадські організації та інші зацікавлені сторони. Вони висловили свої пропозиції, рекомендації і поради щодо запровадження нової ефективної системи навчання державних службовців, здатних працювати в демократичних умовах та привнести нову якість знань, умінь і навичок в сферу державного управління. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 9

Проведення публічних консультацій Усього в консультаціях взяли участь – 1130 осіб та структур у тому числі: 250 від Національної академії та її регіональних інститутів 880 від інших зацікавлених осіб та структур Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 10

Хід реформи 1 етап (2 червня 2006 – 2 вересня 2006) Проведено аналіз існуючої державної політики щодо професійної підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; Створена Громадська рада при Національній академії; Підготовлено та проведено  повномасштабні консультації з усіма зацікавленими сторонами; Розроблена «Дорожня карта» модернізації системи професійного навчання; Визначені стратегічні напрямки здійснення модернізації системи професійного навчання державних службовців; Організована робота стратегічних робочих груп з кожного напряму; Створено веб-сайт для інтерактивного спілкування з усіма зацікавленими учасниками та оперативного інформування про хід реформи. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 11

2.09.2006 2.10.2006 2.12.2006 2.01.2007 Визначення експертів зацікавлених сторін для проведення консультації 1 варіант стратегії, проектів рішень, плану втілення Проведення консультацій Звіт про консультації Подання стратегії /політики, проектів рішень, плану втілення міжнародні проекти для підготовки нових програм Підготовка стратегії/політики, проектів рішень, плану для кожної групи Стратегія /політика Проекти політичних рішень Календарний план втілення реформ Стратегічні групи за пріоритетами реформи Обговорення документів Узгодження пропозицій Обговорення стратегії/політики, проектів рішень, плану втілення Редагування документів 2 етап – підготовка політичних рішень Демократичні інституційні стандарти Експертно-аналітичний супровід Нормативно-правове забезпечення Фінансове забезпечення “Золотий резерв” Регулярне підвищення кваліфікації MПA Втілення реформ Обов’язковий демократичний мінімум Підготовка новопризначених Регулярне професійне навчання Створення сучасної інфраструктури Розробка нормативних Дисциплін з демократичного управління для ВНЗ Міжнародна інтеграція

Слайд 12

Хід реформи 2 етап ( 2 вересня 2006 – 2 січня 2007) Підготовлено аналітичні записки щодо політики з кожного стратегічного напряму, проекти необхідних політичних рішень та плани втілення реформи в життя; Надано експертні зауваження та коментарі провідних фахівців до кожної записки; Підготовлено міжнародні проекти для впровадження нових програм.

Слайд 13

2.01.2007 2.04.2007 2.05.2007 2.09.2008 Нова прогама МПА Нова програма МПА Управління змінами під час проведення реформи Розробка нових правил прийому Завершення розробки нової програми Затвердження правил прийому Оголошення на нову програму МПА Затвердження нової навчальної програми Виконання та супроводження рішень Реалізація Підготовка необхідних рішень Організаційні заходи Семінар 13-16.03.2007 2.07-2.08.2007 НАДУ Система освіти України Інформування ВНЗ про ініціативу Визначення групи університетів Формування вимог до системи освіти України Робота спільно з НАДУ Супроводження процесу запровадження МПА у ВНЗ IV р. акредитації Підготовка НПП Підготовка НПП Підготовка НПП Супроводження Викладання Розробка плану змін Завершення прийому слухачів 02.06.2007 Визначення робочої групи з підготовки НМЗ

Слайд 14

Показники затверджених видатків Підготовка магістрів 64% Аспірантура 11% Прикладні розробки 8% Фундаментальні дослідження 6% Підвищення кваліфікації 6% Докторантура 5% Разом на наукові дослідження та підготовку наукових кадрів – 30 % Національна академія державного управління при Президентові України Діяльність 2006 тис.грн 2006 тис.грн Фундаментальні дослідження 2621,5 38181,0 Прикладні розробки 3307,1 Аспірантура 4530,0 Докторантура 1929,0 Підготовка магістрів державного управління 25793,9 Підвищення кваліфікації 2412,1 2412,1

Слайд 15

Науково-дослідна та прогнозно-аналітична діяльність НАДУ Сьогодні Загальна кількість НДР становить 60. З них у м.Києві виконується 31, у Дніпропетровському регіональному інституті – 9, у Львівському – 10, в Одеському – 5 та у Харківському – 5. У складі НАДУ функціонує Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування. В НАДУ та її регіональних інститутах проходять підготовку 514 аспірантів (237 - з відривом від виробництва, 277 – без відриву від виробництва), 80 докторантів та 331 здобувачів наукових ступенів, які працюють над кандидатськими й докторськими дисертаціями в галузі науки “Державне управління” за 4 спеціальностями: теорія та історія державного управління; механізми державного управління; державна служба; місцеве самоврядування. У НАДУ та в її регіональних інститутах функціонує 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління. З часу відкриття аспірантури і докторантури в НАДУ загалом підготовлено 60 докторів та 360 кандидатів наук з державного управління. Майбутнє Наука про демократичне врядування Актуальні дослідження з державної політики Експертно-аналітичний і прогнозований супровід діяльності Президента України та вищих органів державної влади Партнерська взаємодія з іноземними університетами та інститутами Створення конкурентоздатної вітчизняної наукової школи в галузі демократичного врядування Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 16

Внутрішні пріоритети – університетська підготовка Створення нових магістерських програм з демократичного врядування Створення в НАДУ Центру підвищення кваліфікації для викладачів університетів Розроблені нові правила прийому Розроблена і впроваджена на денній та вечірній формах навчання за Наказом Міністра освіти та науки України нова експериментальна програма “Магістр Публічного Адміністрування”. Наступного року планується її поширення на заочну форму навчання Затверджений новий перелік спеціальностей магістерської підготовки відповідно спеціальностей Європейського Союзу Проводиться аналіз змісту всіх магістерських програм з метою актуалізації змісту та усунення дублювання Підготовлена пропозиція щодо створення центру підвищення кваліфікації для викладачів університетів Фінансування буде передбачено в новому бюджеті на 2009 рік Кафедра освітньої політики готує необхідні дослідження, аналіз, методологічні матеріали, проекти нормативних документів, бюджетний прогноз 2007 12 / 31 / 2007 7 / 1 / 2007 9 / 29 / 2007 3 / 30 / 2007 Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 17

Внутрішні пріоритети – університетська підготовка Реформування тематики аспірантури та докторантури згідно з потребами демократичного врядування Створення в НАДУ інституту досліджень актуальних проблем демократичного врядування Актуалізація проблематики дисертаційних робіт з державного управління відповідно до потреб демократичного врядування із залученням зовнішніх експертів та представників усіх зацікавлених сторін Адаптація та впровадження іноземного досвіду з питань підготовки й атестування наукових кадрів Впровадження публічної та прозорої процедури попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня Модернізація паспортів спеціальностей з державного управління, за якими подаються до захисту дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня Наука про демократичне врядування Актуальні дослідження з державної політики Експертно-аналітичний і прогнозований супровід діяльності Президента України та вищих органів державної влади Партнерська взаємодія з іноземними університетами та інститутами Створення конкурентоздатної вітчизняної наукової школи в галузі демократичного врядування Відкрито конкурс на заміщення всіх посад в Інституті проблем державного управління Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 18

Національна академія сьогодні Аспірантура 11% Прикладні розробки 8% Фундаментальні дослідження 6 % Докторантура 5% Підготовка магістрів 64% Підвищення кваліфікації 6% Університетська підготовка 94% Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 19

Національна академія майбутня Центри підвищення кваліфікації для викладачів університетів Обласні центри підвищення кваліфікації державних службовців Центр підвищення кваліфікації для організаторів закладів ПК Підвищення кваліфікації Університетська підготовка ЦІЛЬОВА підготовка вищих керівних кадрів 1 - 1.5 роки Навчання у зв'язку зі змінами законодавчої і державної політики 2-3 дні Навчання парламентарів Навчання після призначення 2-3 тижні МПА Дослідження актуальних проблем демократичного врядування Університети та ВНЗ України Аспірантура Докторантура Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 20

Національна академія державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне