X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Атестація робочих місць за умовами праці

Завантажити презентацію

Атестація робочих місць за умовами праці

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему «Атестація робочих місць за умовами праці» Виконала студентка 2 курсу 5 групи Циганок О. Перевірила Волобоєва І.О.

Слайд 2

Атестація робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці - комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

Слайд 3

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності. Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 4

Атестація проводиться на під-приємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 5

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забез-печення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 6

Атестація проводиться ате-стаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 7

Позачергово атестація про-водиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 8

Атестація робочих місць передбачає: ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 9

Атестація робочих місць ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць передбачає: установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Слайд 10

Санітарно-гігієнічні дослі-дження факторів виробничого середо-вища і трудового про-цесу проводяться санітарними лабо-раторіями підприємств і організацій, атестованих орга-нами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 11

Санітарно-гігієнічні дослі-дження факторів виробничого середо-вища і трудового про-цесу проводяться санітарними лабо-раторіями підприємств і організацій, атестованих орга-нами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 12

Відомості про результати ате-стації робочих місць зано-сяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забез-печенням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується нака-зом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Слайд 13

Результати атестації викори-стовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих. Атестація робочих місць ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці

Слайд 14

Контроль за якістю прове-дення атестації, прави-льністю застосування списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці. ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці Атестація робочих місць за умовами праці

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне