X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Арабські ночі

Завантажити презентацію

Арабські ночі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

А р а б с ь к і н о ч і (* П р е з е н т а ц і ю в и к о н а л а К а з а к о в а А. С. У ч е н и ц я 11 – А к л а с у

Слайд 2

Слайд 3

Т и с я ч а і о д н а н і ч (* О б р а з и к р а ї н С х о д у р о з м и т і і н е в л о в и м і. М о в т о н к и й а р о м а т в и ш у к а н и х п а р ф у м і в, м о в ч а р і в л и в и й о б р а з ч о р н о о к о ї к р а с у н і, о п о в и т о ї н и з к а м и п е р л і в, м о в с п е к о т н и й в і т е р е ц ь, д о л и н а ю ч и й з п а л ь м о в о г о г а ю, м о в н е п о в т о р н о – т е р п к и й с м а к г р а н а т о в о г о щ е р б е т у (*

Слайд 4

Слайд 5

С х і д – ц е н е с п і ш н а м у д р і С х і д н а м у д р і с т ь (* С х і д – ц е н е с п і ш н а м у д р і с т ь, п о в і л ь н а р о з с у д л и в і с т ь, м л о с н о-с о л о д к і л і н о щ і. Т а й к у д и с п і ш и т и? В і ч н і с т ь – п о п е р е д у, в і ч н і с т ь – п о з а д у, а л ю д и н а – л и ш е п і щ и н к а у ц ь о м у б е з д о н н о м у о к е а н і ч а с у... (*

Слайд 6

Слайд 7

С х і д н а ф і л о с о ф і я (* Н е і с н у є т а к о г о, щ о м о г л о б х о ч н е н а д о в г о з а с м у т и т и ж и- т е л я С х о д у. А д ж е, я к к а з а л а с в о є м у б а т ь к о в і Ш а х е р е з а д а: “Х т о т у р б о т а м и г р и з е т ь с я, Т и м с к а ж и :”Н е в і ч н е г о р е!” Я к з а к і н ч у є т ь с я щ а с т я, Т а к п р о х о д я т ь і т у р б о т и.” (*

Слайд 8

П е р л и н а С х о д у (* С м і ю ч и с ь, в о н а н і б и п о к а з у є н а м н и т к у п е р л і в ч и г р а н а т о в и х з е р е н. І л о к о н в о л о с с я, м о в т е м і н ь н і ч н а, с п у щ е н и й, і б л и с к ї ї р а н к у с я й в о б е н т е ж и т ь (*

Слайд 9

Ш а х е р е з а д а (* Я к о ю ж б у л а ц я д і в ч и н а, я к а н а - с т і л ь к и с к о р и л а с у л т а н а, щ о в і н с л у х а в ї ї і с т о р і ї, м о в з а ч а р о в а н и й, т и с я ч у і о д н у н і ч? С к о р і ш з а в с е в о н а п о в н і с т ю в і д п о в і д а л а ж і н о - ч о м у і д е а л у т о г о ч а с у : в и с о к о г о з р о с т у, к р а с и в а і п р е к р а с н а, б л и с - к у ч а і д о с к о н а л а, з с я ю ч и м ч о л о м і р у м’ я н и м о б л и ч ч я м, з о ч и м а с е р - н и і б р і в м и, п о д і б н и м и д о с е р п а м о л о д о г о м і с я ц я (*

Слайд 10

Слайд 11

О с ь я к с к а з а в п о е т (* Щ е н е б а ч и л о о к о т а к о г о к о н т р а с т у ч о р н о г о з б і л и м, я к о б л и ч ч я й в о л о с с я її. Р у м ‘я н а о б л и ч ч я м, к р а с о ю с в о є ю г о в о р и т ь в о н а, х о ч з а с л у г и ї ї у к р а с і ц і й н е м а. В и г и н а є т ь с я д і в а, і з а х о п л ю ю с ь с т и х а я с т е г н а м и, х о ч г о т о в и й н а д с т а н о м ц и м с л ь о з и я л и т ь (*

Слайд 12

А м о ж е в о н а б у л а т а к а (* “З ч у д о в и м и р и с а м и, м і с я ц е л и к а, з о ч и м а ч а р і в л и в и м и, п і д к р е с л е н и м и в и г н у т и м и д у г а м и б р і в. Ї ї с т а н б у в с х о ж и й н а б у к в у а л і ф, і д и х а н н я ї ї н а г а д у в а л о з а п а ш н у а м б р у, і к о р а л о в і в у с т а б у л и с о л о д к и м и, і о б л и ч ч я ї ї с я й в о м с в о ї м п е р е к р и в а л о с я й в о с о н ц я. В о н а б у л а н е м о в о д н а з н е б е с н и х з і р а б о к у п о л, з в е д е н и й з з о л о т а, а б о ж я к н а р е ч е н а, з я к о ї з н я л и д у в а к” (*

Слайд 13

Слайд 14

К а з к и о а з и (* О с ь і з а к і н ч и в с я с п е к о т н и й д е н ь у п у с т е л і. О с т а н н і п р о м е н і з а х і д- н о г о с о н ц я п е с т я т ь с т о м л е н і б а р х а н и. Р о з п р а в л я ю т ь з ж о в к л е л и с т я с т р у н к і п а л ь м и; в і д н о в л е -н а о а з а п о ч и н а є г о в о р и т и. А н а д п у с т е л е ю л у н а з а г а д к о в и й в і д г о л о с о к: “З а к л и н а ю А л л а х о м, р о з к а ж и щ о с ь, щ о б с к о р о т и т и г о д и н и ц і є ї б е з с о н н о ї н о ч і!” “ З л ю б о в’ ю і о х о т о ю...” (*

Слайд 15

Д ж е р е л а : (* “Т и с я ч а і о д н а н і ч”; А р а б с ь к і н а р о д н і к а з к и; Л о к а л ь н а м е р е ж а І н т е р н е т ; П р е з е н т а ц і ю б у л о с т в о р е н о з м е т о ю з а ц і к а в л е н н я л ю д е й а р а б с ь к о ю л – р о ю. (* Д ля тих, хто зацікавився, рекомендую знайти на робочому столі папку “Арабские ночи-кадры из фильма» і продивитись кадри з фільму С. Баррона “ Арабські ночі” з А. Бейсом і М. Авітал у головних ролях .

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне