X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мовний та етнічний склад населення. Релігія як явище культури. Світові релігії

Завантажити презентацію

Мовний та етнічний склад населення. Релігія як явище культури. Світові релігії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мовний та етнічний склад населення. Релігія як явище культури. Світові релігії. Урок 9

Слайд 2

Мета: сформувати знання про найбільші народи та найпоширеніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігійних процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за національним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами;

Слайд 3

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Впишіть пропущені слова у речення. За 7 тисяч років до нашої ери на всій планеті налічувалось приблизно … жителів, на початку нашої ери їх число зросло до … жителів, а зараз на планеті налічується до … осіб. Найбільше людей проживає на материку …

Слайд 4

За малюнком 187 підручника (с.212) розрахуйте і запишіть, у скільки разів зростала чисельність населення світу, розпочинаючи з початку минулого століття через кожні 25 років: З 1900 по 1925р. у разів. З 1925 по 1950р. у разів. З 1950 по 1975р. у разів. З 1975 по 2000р. у разів.

Слайд 5

Інтелектуальна розминка • Поясніть, що таке міграції та на які сфери життя суспільства вони впливають. • Наведіть приклади впливу міграцій на походження народів. • Пригадайте, що означають поняття «етнос», «нація».

Слайд 6

Проблемне питання. Чи потрібні соціально-економічній географії знання про етнічний та релігійний склад населення? Обґрунтуйте свої думки конкретними прикладами.

Слайд 7

Людські раси – це історично сформовані групи людей, що пов’язані єдністю походження, відображеного в загальних спадкових морфологічних і фізіологічних ознаках, які варіюються в певних межах.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Сепаратизм — намагання відділити будь-яку територію від держави.

Слайд 13

Етнос – це сформована (стала) людська спільнота, що історично виникла на певній території і яку характеризують усвідомлення своєї єдності й самобутності, спільність мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, особливості психологічного складу, а також загальної самосвідомості.

Слайд 14

1. Етнічний склад населення Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усвідомлюють свою єдність і відмінності від інших етносів.

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Основними формами етносу є плем’я, народність, нація.

Слайд 18

Плем’я — це група людей, що має свою територію, примітивну економічну єдність, звичаї та складається з кількох родів.

Слайд 19

Слайд 20

Народність — це спільнота людей, яка історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та економічні ознаки. Коли спільні ознаки мови, культури, єдності території набувають стійкого характеру, народність перетворюється в націю.

Слайд 21

у сучасному світі існує від 3 до 5 тис. малих і великих народів. 321 народ налічує у своєму складі понад 1 млн осіб, 7 народів — більше ніж 100 млн (китайці (ханьці) — 1190 млн, хіндустанці — 265, бенґальці — 225, американці — 205, бразілійці — 175, росіяни — 150, японці — 123).

Слайд 22

Слайд 23

Нація (від лат. nation — народ) — це населення певної терито рії, яке має спільні звичаї, походження, історію розвитку, мову.

Слайд 24

2. Класифікація країн за національним складом населення

Слайд 25

Слайд 26

За національним складом населення у світі виділяють три групи країн: однонаціональні (Данія, Швеція, Портуґалія, Італія, Ірландія, Греція, Південна Корея, Японія, Ємен, Банґладеш, Саудівська Аравія та ін.)., двонаціональні Бельґія, де проживають фламандці і валлони багатонаціональні. Найбільш строкатий етнічний склад в азіатських країнах — Індії та Індонезії, в них проживає по над 100 народів.

Слайд 27

Етнографія. Наука яка вивчає культуру, побут, походження та розселення народів .

Слайд 28

Загальна кількість мов у світі сягає понад п’ять тисяч, тобто збігається з кількістю етносів (народів)

Слайд 29

Мови народів світу У сучасному світі нараховується близько 5 тис. різних мов. Детально встановити їх кількість дуже важко, бо деякі області земної кулі недостатньо вивчені в лінгвістичному плані. 3/4 всіх мов не мають писемності. Найбільше мов реєструється там, де етнічний розвиток відбувається на рівні племен або народностей. «Світовим рекордсменом» за чисельністю мов є острів Нова Ґвінея, де нараховується понад 1 тис. мов.

Слайд 30

Завдання 1. Проаналізуйте карту народів світу в атласі. Визначте, які мовні сім’ї є найбільш розповсюдженими, де вони пошире ні, які мовні групи поєднують.

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Найвищою таксономічною одиницею в цій класифікації є мовна сім’я. Фахівці налічують у світі близько 20 мовних сімей.

Слайд 36

Завдання 2. Чим, на вашу думку, пояснюється поширеність мови: а) китайської; б) англійської; в) іспанської; г) російської?

Слайд 37

4. Релігії народів світу Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що ґрунтується на вірі в існування надприродного. Для суспільства релігія є об’єднанням загальнолюдських цінностей і норм, невід’ємною частиною культури й окремої людини та етносу в цілому.

Слайд 38

Сучасна класифікація релігій базується на їх розподілі залежно від поширення і чисельності вірян.  

Слайд 39

Традиційні Етнічні Світові • Фетишизм (ЗахіднаАфрика) • Тотемізм (у аборигенів Америки і Австралії) • Шаманизм (у народів Сибіру і Кореї) • Культ пращурів(у народів Східної Азії) • Індуїзм (Індія) • Іудаїзм (Ізраїль) • Конфуціанство (Китай) • Даосизм (Китай) • Синтоїзм (Японія) • Джайнізм (Індія) • Зороастризм (Індія, Іран) Християнство Іслам Буддизм

Слайд 40

Завдання 3. Проаналізуйте карту та діаграми релігій світу. Визначте території поширення світових релігій.

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Християнство — релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа. Основні положення християнства (догми) сформульовані в Біблії та постановах Вселенських соборів. Центральне місце посідає догма воскресіння Ісуса Христа. Усі три гілки християнства — католицизм, православ’я і протестантизм — об’єднують близько 2 мільярдів вірян у всьому світі

Слайд 46

Іслам (від араб. покірність), або мусульманство, — релігія, що базується на вірі в єдиного всемогутнього бога Аллаха і його пророка-посланника Мухаммеда (або Магомета, звідки ще одна назва релігії — магометанство). У цій релігії виділяються дві основні течії — сунізм та шиїзм. Найбільше мусульман мешкає в Азії і Африці, а їхня загальна кількість у світі сягає 1 мільярда.

Слайд 47

Буддизм — єдина зі світових релігій, що базується не на вірі в Бога, а на вірі в Будду — просвітленого, яким за певних обставин може стати будь-хто, якщо звільнить душу від страждань, зумовлених нездійсненними бажаннями. Буддизм поширений в Індії, Монголії, Китаї, Шрі-Ланці, частково в Середній Азії і Сибіру (450 млн вірян).

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Запитання. Що спільного у різних релігій світу та чим вони відрізняються?

Слайд 61

Питання для обговорення 1. Наведіть приклади впливу етнічного та релігійного складу населення на політичну, економічну і духовну сторони життя людини. 2. Поясніть, як ви розумієте вислів «Людина входить у світ через свою національність».

Слайд 62

Встановіть відповідність між расами і часткою населення світу, що належить до певних рас А. Європеоїдна 1 36 % Б. Австралоїдна 2 .42, 3 %  Монголоїдна 3 7, 4 % Негроїдна 4 0, 3 %   5. 16, 6 %  

Слайд 63

. Встановіть відповідність між країнами і релігіями А.Конфуціанство 1.Японія  Б.Індуїзм 2.Китай  В.Синтоїзм 3.Індія  Г.Іудаїзм 4. Австралія   5 Ізраїль  

Слайд 64

Домашнє завдання Опрацювати параграф

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Релігієзнавство