X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Потреби

Завантажити презентацію

Потреби

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОТРЕБИ 1.Класифікація потреб

Слайд 2

ПОТРЕБИ Основними складовими мотиваційної сфери є: ПОТРЕБИ, МОТИВИ і МЕТА (ЦІЛІ). Оскільки мотивація є спонуканням до діяльності, структуру діяльності утворюють ті ж самі компоненти.

Слайд 3

ПОТРЕБИ Із усіх можливих диспозицій найбільш важливою є ПОТРЕБИ. Потреба – це елементарний прояв інтенціональної природи психіки, завдяки якому живий організм спонукається до здійснення певних,якісно специфічних форм діяльності, необхідних для збереження і розвитку індивіда і роду.

Слайд 4

Відмінні особливості потреб 1.Потреби притаманні живому, 2 Потреби відрізняються вибірковістю, 3.Потреба активізує організм, веде його за собою і підтримує цей стан пошуку активності до тих пір , поки потреба не задовольняється. 4.Кількість і якість потреб залежить від рівня організації 5.У людей є специфічні потреби, крім фізичних, біологічних потреб, до них належать матеріальні, духовні, соціальні потреби.

Слайд 5

ПОТРЕБИ Потреби є ДЖЕРЕЛОМ АКТИВНОСТІ людини. Поведінка, спрямована на задоволення потреби, розділяється на різні види діяльності (спілкування). Поняття “потреба” розглядається в трьох аспектах:

Слайд 6

АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ “ПОТРЕБА” 1. Потреба як ОБ’ЄКТИВНА НУЖДА, 2. Потреба як СТАН РОЗБАЛАНСУ 3. Потреби як інтегральні, ядерні ВЛАСТИВОСТІ особистості.

Слайд 7

АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ “ПОТРЕБА” 1. Потреба як ОБ’ЄКТИВНА НУЖДА, без задоволення якої може унеможливлюватись життя, тобто, коли йдеться про необхідність певних умов для нормального існування і розвитку людини;

Слайд 8

АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ “ПОТРЕБА” 2. Потреба як СТАН РОЗБАЛАНСУ в системі людина (чи будь яка істота) - середовище, чи всередині системи організму людини, що є спонуканням до активності в напрямку усунення зазначеного розбалансу. Стан потреби – активно-пасивний. Пасивний аспект виражається у емоційному фоні, емоційному забарвленні. Активний аспект проявляється у прагненні, потязі, бажанні, які знаходяться у нерозривній єдності з елементами вольових сторін особистості. Сам по собі стан потреби може не викликати ніякої спрямованої діяльності, лише активізує біологічні прояви і загальне збудження рухової сфери, що проявляється у спрямованих пошукових рухах.

Слайд 9

АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ “ПОТРЕБА” 3. Потреби як інтегральні, ядерні ВЛАСТИВОСТІ особистості. Згідно з Х,Хекхаузеном, потреба може розумітись як певна гіпотетична змінна, що в залежності від обставин виявляється то як мотив, то як особистісна риса. В останньому випадку потреби є стабільними і набувають ознак властивостей характеру. До таких, наприклад, належать:1)мотивація досягнення успіху,2)мотивація уникання невдачі,3)особистісна тривожність (ОТ)), 4)локалізація контролю,5)самооцінка, 6)рівень домагань,7)мотив афіліації (соціальних контактів), 8) мотив влади, 9) мотив відкидання (відчуження).

Слайд 10

Класифікації потреб Класифікація потреб, за Каверіним: 1.Рекреація, 2.Пізнання, 3.Спілкування, 4.Праця. Потреби також поділяють на: 1)біогенні, 2)психофізіологічні, 3)соціальні, 4) вищі.

Слайд 11

Класифікації потреб В обох класифікаціях потреби можуть бути поділені за спрямованістю на : 1)потреби збереження (пов*язані із адаптаційною мотивацією, тобто мотивацією встановлення рівноваги з середовищем), 2) потреби розвитку (орієнтирувальний рефлекс, порушення цієї рівноваги і створення оптимального стану напруженості).

Слайд 12

Класифікації потреб За А.Н.Петровським, потреби поділяються на: 1) природні і культурні – за походженням; 2) матеріальні і духовні – за предметом. За Г.С.Костюком, потреби поділяються на: 1. Первинні (природні). 2 Вторинні (суспільні).

Слайд 13

Класифікації потреб За популярною класифікацією А.Маслоу потреби поділяють на сім рівнів: Біологічні потреби. Потреба у безпеці. Потреба у приналежності до соціальної групи і любові. Потреба у повазі, визнанні, авторитеті. Пізнавальні потреби. Естетичні потреби. 7. Потреба у самореалізації, самоактуалізації.

Слайд 14

Характеристики потреб У системі потреб виражається ядро особистості, а в її діях, поведінці виражається характер. ПОТРЕБИ характеризуються: СИЛОЮ, ПЕРІОДИЧНІСТЮ виникнення, СПОСОБОМ задоволення, а також ПРЕДМЕТНИМ ЗМІСТОМ як додатковою ознакою. На першому етапі потреба ще не представлена у свідомості суб’єкта: він може переживати певного напруження, незадаволеності, але не знати, з чим це пов’язане. На рівні поведінки цей стан проявляється у занепокоєнні, пошуковій активності.

Слайд 15

Мотиви Мотиви є безпосередніми спонуканнями людини до діяльності. В ролі мотивів можуть виступати: потреби, почуття, інтереси, переконання, ідеї, ідеали, установки, бажання, наміри тощо.

Слайд 16

Мотиви Мотиви бувають усвідомлювані і неусвідомлювані. Уся система мотивів може бути розподілена на чотири групи мотиваційних факторів: прямий кінцевий результат як безпосередній мотив діяльності; мотивація винагороди; прагнення уникнути репресії; привабливість самого процесу діяльності.

Слайд 17

Цілі Цілі діяльності бувають близькі і відділені. Останні вносять внутрішню єдність у діяльність людини, структурують її, створюють підпорядкованість одних завдань іншим. Цілеутворення є важливою умовою психічного і особистісного здоров’я людини. У проблемних підлітків і юнаків спостерігається порушення цілеутворення, відсутність перспективного бачення себе у майбутньому.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія