X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Пам’ять людини

Завантажити презентацію

Пам’ять людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 2 Пам’ять Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

ПЛАН 1. Пам’ять як психічний процес. 2. Види пам’яті . 3. Типи пам’яті. 4. Практична робота. 5. Значення пам’яті у житті людини.

Слайд 3

Па м'ять - психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в життєдіяльності людини.

Слайд 4

Це своєрідна здатність живої системи фіксувати факт взаємодії з середовищем (внутрішнім або зовнішнім), зберігати результат цієї взаємодії у формі досвіду і використовувати його у поведінці. Завдяки цьому не тільки накопичується індивідуальний досвід людини, здійснюється зв'язок з минулим, забезпечується єдність і цілісність людської особистості, а й, можливо, відбувається інтеграція психічних процесів і станів.

Слайд 5

Види пам'яті за методом запам'ятовування: мимовільна — інформація запам'ятовується без спеціальних прийомів заучування, під час виконання діяльності або роботи з інформацією; довільна — цілеспрямоване заучування за допомогою спеціальних прийомів. Ефективність запам'ятовування залежить від прийомів та цілей запам'ятовування;

Слайд 6

Види пам'яті за характером переважаючої психічної активності: рухова — пам'ять на рухи та їх системи; емоційна — пам'ять на почуття, які виступають стимулом до діяльності; образна — пам'ять на уявлення: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова; словесно-логічна — специфічна людська, запам'ятовується думка у формі понять.

Слайд 7

Види пам'яті за тривалістю збереження інформації: сенсорна пам'ять триває 0,2 - 0,5 секунди, дозволяє людині орієнтуватися в оточенні; короткочасна пам'ять забезпечує запам'ятовування одноразової інформації на короткий проміжок часу - від кількох секунд до хвилини; довготривала пам'ять — збереження інформації протягом тривалого часу; оперативна пам'ять — проявляється під час виконання певної діяльності і необхідна для її виконання в кожний заданий проміжок часу.

Слайд 8

 Люди відрізняються за типами пам’яті: люди з наочно-образним типом, добре запам’ятовують наочні образи, колір предметів, звуки, обличчя і ін.; люди з словесно-логічним типом пам’яті, добре запам’ятовують словниковий, нерідко абстрактний матеріал: поняття, формули, символи і ін.; люди з емоційним типом пам’яті, добре запам’ятовують пережиті ними почуття.

Слайд 9

Практична робота Тема: “ Визначення переважаючого типу пам’яті” Мета: Визначити переважаючий тип пам’яті.

Слайд 10

Висловлювання мудрих про значення і роль пам'яті. Порожня голова не міркує: що більше досвіду і знань має ця голова, то більше здатна вона розмірковувати (П. Блонський). Пам'ятайте! Хороша пам'ять — це шлях до успіху у вашому діловому чи професійному житті. Здатність запам'ятовувати людей і факти є цінним надбанням, надійним засобом досягти успіху (Гаррі Лорейн).

Слайд 11

Висловлювання мудрих про значення і роль пам'яті. Єдиний і безцінний скарб людини — це її пам'ять. Лише в ній — її багатство чи бідність (Олександр Сміт). Помічай, що пам'ятаєш, чого не пам'ятаєш. За цими ознаками пізнаєш себе (Лев Толстой). Той, хто розуміє природу пам'яті, буде безперервно повторювати, і не для того, аби полагодити розвалене, а для того, щоб зміцнити споруду і звести на ній новий поверх (К. Ушинський).

Слайд 12

Питання для самоконтролю Що таке ”пам’ять” ? Види пам’яті: за характером переважаючої психічної активності, за методом запам’ятовування, за тривалістю збереження інформації. Типи пам’яті. Значення пам’яті у житті та навчанні людини.

Слайд 13

Рекомендована література 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія