X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мистецтво опонування

Завантажити презентацію

Мистецтво опонування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мистецтво опонування ...Найчастіше буває, що сперечаєшся тільки тому, що ніяк не можеш зрозуміти, що саме прагне довести твій противник. Л.Толстой

Слайд 2

Мистецтво опонування Опонувати – виступати з критичним розбором чого-небудь на диспуті, під час захисту дослідницької роботи Опонувати – виступати з запереченнями кому-небудь в публічній бесіді, оспорювати чиїсь думки чи міркування

Слайд 3

Мистецтво опонування Опонування – невідємна частина наукової дискусії. Дискусія (від лат. Discussio - розгляд, дослідження) - обговорення якого-небудь спірного питання, проблеми. Важливою характеристикою дискусії, що відрізняє її від інших видів змагань, є аргументованість. У логічній теорії суперечки й теорії аргументації дискусія досліджується за змістом та за аргументаційним арсеналом.

Слайд 4

Мистецтво опонування чотири різновиди дискусії: Аподиктична дискусія - дискусія з метою досягнення істини. Така дискусія дотримується логічних правил висновків. Діалектична дискусія - дискусія, яка претендує лише на досягнення правдоподібності. Ерістична дискусія - дискусія з метою схилити опонента до своєї точки зору, переконати у власній правоті. Софістична дискусія (софістичний суперечка) - дискусія з метою перемогти будь-яким шляхом. У такій дискусії використовуються логічні прийоми-софізми (в тому числі засновані на маніпулюванні змістом слова), введення співрозмовника в оману і т. д.

Слайд 5

Мистецтво опонування СТРАТЕГІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОПОНУВАННІ ... В більшості суперечок можна підмітити одну помилку: в той час коли істина лежить між двома точками зору, які захищаються, кожен відходить від неї тим далі, чим з більшим запалом сперечається. Р.Декарт

Слайд 6

Мистецтво опонування СТРАТЕГІЇ ON-CASE - група стратегій, що полягають у змістовному спростуванні окремих елементів роботи чи доведення їх невідповідності вимогам ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА РІВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИЧИН ПРОБЛЕМИ: ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ПРОБЛЕМИ – полягає у підтримці статус-кво шляхом доведення несерйозності даної проблеми чи демонстрації того, що вона вже вирішена. ЗАПЕРЕЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ – ствердження меншого ступеню актуальності даної проблеми через співставлення її з більш актуальними проблемами. ПРОБЛЕМА НЕ ПОВ’ЯЗАНА З ТЕМОЮ – спростування зв’язку між проблемою та темою.

Слайд 7

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА РІВНІ ПЛАНУ ДІЙ ТА ПЕРЕВАГ ПЛАНУ ДІЙ: НЕРЕАЛЬНІСТЬ ПЛАНУ – демонстрації нереальності плану досліджень через невідповідність просторовій площині, яка визначена проблемою. НЕКОНКРЕТНІСТЬ ПЛАНУ – ствердження відсутності конкретних проблем чи питань,їх недостатньої специфічності через невідповідність конкретній темі. ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ВИРІШУЄ ЗАВДАНЬ – демонстрація негативних ефектів від реалізації плану. Мистецтво опонування

Слайд 8

Мистецтво опонування СЛАБКИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПЛАНОМ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ – відсутність зв’язку між планом та результатами чи наявність занадто ускладненого причинового зв’язку. ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИВ’ЯЗАНІ НЕ ЛИШЕ ДО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ – демонстрація інших шляхів досягнення аналогічних позитивних результатів. ПЛАН НЕ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ ДОСЛІДЖЕННЯ– спростування зв’язку між планом та проблемою або ствердження того, що план не вирішує проблему.

Слайд 9

Мистецтво опонування ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА РІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЦІЛОМУ: СТРАТЕГІЯ CASE PRESS – доведення непідкріпленості усіх елементів дослідження належною доказовою базою. АТАКА НА СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ – спростування логічних зв’язків між елементами дослідження. „НАВІТЬ ЯКЩО” - об’єднання кількох стратегій за допомогою конструкції „навіть якщо” і спрямування критики на різні структурні блоки позиції опонентів.

Слайд 10

Мистецтво опонування СТРАТЕГІЇ OFF-CASE - група стратегій, що полягають у спростування дослідження шляхом залучення зовнішніх ресурсів ВИСУНЕННЯ КОНТРПЛАНУ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КОНТРПЛАН – висунення альтернативного плану дослідження проблеми. КОНТРПЛАН – окремі дослідження, які є альтернативними до обраних. Наприклад, якщо в дослідженні йдеться про мотивацію праведництва, пропонується дослідити результат дій праведників. Передбачає спростування проблеми, заявленої дослідником. PLAN- INCLUSIVE – взятий за основу план дослідження частково вдосконалюється, що дозволяє не змінюючи кардинальним чином його ідеї, досягти додаткових переваг. Має наступні різновиди: змін в межах плану як окремих досліджень, так і плану в цілому; змін щодо елементів дослідення; змін щодо джерел дослідження.

Слайд 11

Мистецтво опонування ВІДСУТНІСТЬ ЗВЯЗКУ З ТЕМОЮ Демонстрація того, що дослідник суперечить власному поясненню дослідження. СТАТУС-КВО Доведення того, що тема є достатньо дослідженною і нові дослідження не додають нічого нового та важливого. Доведення того, що пропоноване дослідження є гіршим існуючих і вводить в оману КРИТИКА Атака на ціннісну систему, на якій побудовано дослідження. Можлива лише за умови підкріплення знанням різноманітних філософських ідей.

Слайд 12

Дякую за увагу. Успіхів! В суперечці важливим є не тільки переможний результат, але й процес кристалізації власних думок. І.Шевеєльов При підготовці використано рекомендації та методичні матеріали Київського відділення ВМГО «Дебатна Академія» Підготував О.Войтенко

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія