X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Суть і значення інституту апеляційного провадження

Завантажити презентацію

Суть і значення інституту апеляційного провадження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

План лекції: 1. Суть і значення інституту апеляційного провадження 2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Підстави для їх скасування або зміни. 3. Порядок та строки апеляційного оскарження. Структура та зміст апеляційної скарги. 4. Завдання і повноваження прокурора в апеляційному провадженні. 5. Розгляд справи за апеляційною скаргою

Слайд 2

Апеляційне провадження – це самостійна стадія кримінального процесу, у якій суд вищого рівня на підставі апеляційної скарги перевіряє законність, обґрунтованість і вмотивованість судових рішень місцевого суду, що не набрали законної сили.

Слайд 3

Законність, обґрунтованість та вмотивованість судового рішення Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права та з дотриманням КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами в судовому засіданні та оціненими відповідно до ст. 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні та достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Слайд 4

Судові рішення, які не набрали чинності, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, зокрема: 1) вироки; 2) ухвали про застосування чи незастосування примусових заходів виховного або медичного характеру; 3) інші ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом; 4) ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК

Слайд 5

Підстави для скасування чи зміни судових рішень (ст. 409 КПК України): неповнота судового розгляду; невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження; істотне порушення кримінально-процесуального закону; неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність; невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Слайд 6

Підстави для перегляду судових рішень, постановлених за наслідками спрощення судового провадження (ст. 394 КПК): 1) Судове рішення не може бути оскаржене з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися і судом не досліджувалися в порядку ч. 3 ст. 349 КПК. 2) Не може бути оскаржено вирок з підстав судового розгляду без учасників судового провадження, недослідження доказів або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини (ст.ст. 381, 382 КПК).

Слайд 7

Підстави для перегляду судових рішень, постановлених за угодами: Вироки, постановлені на підставі угод (глава 35 КПК) можуть бути оскаржені лише з наступних підстав: призначення судом покарання більш суворого чи менш суворого, ніж передбачено угодою; призначення судом покарання без згоди сторін (засудженого або потерпілого) на призначення покарання; невиконання судом вимог щодо роз'яснення обвинуваченому його прав, передбачених частинами 4-7 статті 474 КПК України перед ухвалення рішення про затвердження угоди, а також нероз'яснення обом сторонам наслідків укладення угод; недотримання вимог частин 3 і 4 ст. 469 КПК (ступінь тяжкості кримінальних правопорушень)

Слайд 8

Порядок та строки апеляційного оскарження (ст. 395 КПК) Апеляційна скарга на вирок та ухвалу суду першої інстанції подається через суд, який постановив рішення, а на ухвали слідчого судді – безпосередньо до апеляційного суду. Закон передбачає три види строків: 5, 7, 30 днів: 1) на вирок або ухвалу про застосування чи незастосування примусових заходів виховного чи медичного характеру – 30 днів; 2) на інші ухвали суду 1 інстанції – 7 днів; 3) на ухвали слідчого судді – 5 днів.

Слайд 9

Законом передбачено (ст. 403 КПК), що до початку розгляду справи апеляційним судом особа, яка подала апеляційну скаргу, може внести до неї доповнення або зміни. Якщо ці зміни тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого чи виправданого, то їх можна вносити лише в апеляційні строки (30, 7, 5 днів). Відмовитись від апеляційної скарги особа, яка її подала, може до закінчення апеляційного розгляду.

Слайд 10

Апеляційна скарга – це процесуальний документ, в якому ставиться питання про зміну або скасування вироку чи ухвали місцевого суду, що не набрали законної сили. Вимоги до апеляційної скарги передбачені статтею 396 КПК. Структура апеляційної скарги: - вступна частина; - описово-мотивувальна; - резолютивна; - додаткова.

Слайд 11

Структура апеляційної скарги прокурора: Найменування суду апеляційної інстанції посада, ПІБ прокурора, адреса прокуратури, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти Назва документа Описова частина (назва суду, який постановив рішення, зміст судового рішення). Мотивувальна частина (вказівка на те, в чому полягає незаконність судового рішення та доводи на їх обґрунтування). Підстави для скасування чи зміни рішення (ст. 409, 394 КПК). Позиція прокурора щодо долі рішення суду (ст.ст. 408, 415, 417 , 420 КПК) Посилання на норми закону, якими керується прокурор при підготовці апеляційної скарги (ст.ст. 392-396 КПК). прошу: Резолютивна частина (зміст прохання прокурора щодо зміни чи скасування судового рішення. Додаткова частина (документи, які додаються). Дата Підпис

Слайд 12

У резолютивній частині апеляційної скарги може бути запропоновано суду прийняти одне з рішень, передбачених ст.407 КПК, зокрема: змінити вирок чи ухвалу; скасувати вирок чи ухвалу і направити справу на новий судовий розгляд; скасувати вирок чи ухвалу і закрити кримінальне провадження; скасувати вирок повністю чи частково і постановити свій вирок; скасувати ухвалу про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру повністю чи частково і постановити свою ухвалу. Крім цього, пропонуючи скасувати вирок, постановлений на підставі угод, може бути запропоновано направити кримінальне провадження: до суду І інстанції для судового розгляду, якщо угода була укладена під час судового засідання; для досудового розслідування, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

Слайд 13

Суд апеляційної інстанції змінює вирок у разі: (ст. 408 КПК) пом'якшення призначеного покарання; перекваліфікації кримінального правопорушення (з більш тяжкого на менш тяжке кримінальне правопорушення), яке покращує становище обвинуваченого; зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення цих сум, якщо це не впливає на обсяг обвинувачення і правову кваліфікацію; в інших випадках, якщо така зміна не погіршує становище обвинуваченого.

Слайд 14

Апеляційний суд скасовує вирок і призначає новий судовий розгляд, якщо: (ст. 415 КПК) 1) встановлено порушення, передбачені пунктами 2-7 ч. 2 ст. 412 КПК (істотні порушення КПК); 2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, який відхилено судом явно необґрунтовано; 3) судове рішення ухвалено не тим складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Слайд 15

Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції (ст. 417 КПК) Встановивши обставини, передбачені ст. 284 КПК, суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження.

Слайд 16

Згідно зі ст. 420 КПК України апеляційний суд може скасувати вирок суду першої інстанції і постановити свій вирок у разі: необхідності застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення; необхідності застосування більш суворого покарання; скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції; неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

Слайд 17

Суб'єкти апеляційного оскарження – це учасники кримінального провадження, захист інтересів яких пов'язаний з рішеннями, що приймаються місцевими судами (ст. 393 КПК). Відповідно до ч. 4 ст. 36 КПК, ч. 2 ст. 37 Закону України «Про прокуратуру» право на внесення апеляційної скарги надається: прокурорам, які брали участь у судовому розгляді; Генеральному прокурору України, прокурорам обласного рівня та їх заступникам.

Слайд 18

Порядок розгляду апеляційної скарги (ст.ст. 398-399 КПК) Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач у 3-денний строк перевіряє її на відповідність вимогам ст. 396 КПК і постановляє ухвалу про: 1) залишення скарги без руху, у якій зазначає недоліки, які необхідно усунути, та строк для цього, який не повинен перевищувати 15 днів; 2) повернення апеляційної скарги (якщо не усунуто недоліків у скарзі; скарга подана особою, яка не має права її подавати; апеляційна скарга подана з порушенням строку оскарження і не порушується питання про його поновлення); 3) відмову у відкритті провадження, якщо скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, в т.ч. в порушення положень ст. 394 КПК); 4) відкриття апеляційного провадження.

Слайд 19

Після відкриття апеляційного провадження у 10-денний строк суддя-доповідач проводить підготовку до розгляду, зокрема: 1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу; 2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу; 3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу; 4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду.

Слайд 20

Судові рішення апеляційного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку. Ухвали слідчого судді, а також ухвали апеляційного суду щодо них у касаційному порядку не оскаржуються.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство