X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Судова влада в Україні

Завантажити презентацію

Судова влада в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Судова влада в Україні

Слайд 2

План проведення заняття Правові засади організації судової влади Правові засади здійснення правосуддя Судочинство (основні засади та органи) Суди загальної юрисдикції Суддя – носій судової влади Основні умови зайняття посади судді у суді

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі ч.2 ст. 124 Конституції України Юрисдикція – це компетентність органів судової влади : 1) розглядати цивільні кримінальні та інші справи; 2) вирішувати правові спори, питання (проблеми); 3) давати правову оцінку фактам; 4) застосовувати передбачені законом санкції

Слайд 6

Це означає, що кожен із суб'єктів правовідносин у разі виникнення спору може звернутися до суду за його вирішенням, і що право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами

Слайд 7

Принципи правосуддя – це закріплені Конституцією України основні засади здійснення правосуддя. Принципи правосуддя: законність, рівність усіх учасників судового процесу, забезпеченість доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів, підтримання державного обвинувачення в суді прокурором, забезпечення обвинуваченому права на захист, гласність судового процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, обов’язковість рішень суду.

Слайд 8

Слайд 9

Місцеві загальні суди Місцеві загальні суди : 1)районні, 2)районні в містах, 3)міські, 4) міськрайонні 5) Військові суди гарнізонів Розглядають цивільні, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення Розглядають цивільні, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення, а також справи адміністративної юрисдикції у сфері військового управління

Слайд 10

Місцеві спеціалізовані суди Місцеві адміністративні окружні суди (їх 27) Місцеві господарські суди: АРК, областей, міст Києва та Севастополя Розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування Розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин

Слайд 11

професійними суддями є громадяни, які відповідно до Конституції України призначені чи обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів 1. кандидат на посаду судді повинен відповідати встановленим Конституцією та законами України вимогам, а саме: рекомендований кваліфікаційного комісією суддів громадянин України не молодший 25 років який має вищу юридичну освіту стаж роботи в галузі права не менше 3 років проживає в Україні не менше як 10 років володіє державною мовою на посаду судді військового суду + перебувати на військовій службі мати військове звання офіцерського складу

Слайд 12

На посаду судді спеціалізованого суду рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України не молодший ЗО років проживає в Україні не менше 10 років володіє державною мовою має вищу юридичну освіту в галузі знань, що охоплюються межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років

Слайд 13

2. кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді, має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію його для призначення чи обрання професійним суддею 3. кваліфікаційна комісія суддів здійснює добір кандидатів у професійні судді через проходження ними кваліфікаційної атестації за результатами якої вона приймає рішення про рекомендацію кандидата на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації

Слайд 14

4. Набуття статусу професійного судді за призначенням шляхом обрання призначення на посаду судді вперше строком на 5 років обрання на посаду судді безстроково 4.1. КК суддів подає до Вищої ради юстиції висновок про рекомендацію кандидата на посаду судді 4.1. ВКК суддів України подає голові ВСУ (голові відповідного вищого спеціалізованого суду) висновок про рекомендацію до обрання суддею безстроково 4.2. Вища рада юстиції вносить Президенту України подання про призначення судді 4.2. голова ВСУ (голова відповідного вищого спеціалізованого суду) вносить до Верховної Ради України подання про обрання на посаду судді безстроково 4.3. Президент України видає указ про перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років 4.3. Верховна Рада України приймає постанову про обрання на посаду судді безстроково

Слайд 15

Ст. 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Суддею Конституційного Суду України може бути: 1) громадянин України; 2) який на день призначення досяг 40 років; 3) має вищу юридичну освіту; 4) стаж роботи за фахом не менше як 10 років; 5) проживає на Україні протягом останніх 20 років; 6) володіє державною мовою

Слайд 16

Правоохоронні органи України

Слайд 17

План проведення заняття Правоохоронні органи України: поняття, риси, система Система органів Прокуратури, функції прокуратури за Конституцією України Міліція в Україні: статус, основні завдання та підрозділи Служба безпеки України: поняття, система, завдання, основні функціональні обов'язки Інші правоохоронні органи: основні завдання

Слайд 18

Правоохоронні органи України – це система державних органів, основними функціями яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, суспільства і держави в цілому.

Слайд 19

Слайд 20

Прокуратура України Завдання, функції, повноваження прокурорів, організація, засади й порядок діяльності органів прокуратури визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., іншими законодавчими актами. Так, діяльність органів прокуратури спрямована на повне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань на: незалежність держави, суспільний та державний лад, політичну та економічну системи, права національних груп і територіальних утворень; соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини та громадянина; основи демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Прокурор України Вік не менше 25 років і стаж не менше 3 років для міських і районних прокурорів Вік не менше 30 років і стаж не менше 7 років для прокурорів АРК, обласних, міст Києва та Севастополя

Слайд 24

Міліція в Україні

Слайд 25

Закон України «Про міліцію» Ст. 1. Міліція в Україні. Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Ст. 2. Основні завдання міліції. забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.

Слайд 26

Слайд 27

Митні органи України Митні органи України – становлять систему органів управління митною справою (митну систему). До неї входять: Державний митний комітет України, територіальні митні управління, митниці та інші митні установи України. Діяльність митних органів регулюється Митним кодексом України.

Слайд 28

Митні органи виконують такі правоохоронні функції: контроль за додержанням законодавства України про митну справу та виявлення фактів порушення митних правил і чинного законодавства під час перетинання митного кордону завдяки проведенню огляду речей, особистого огляду тощо; припинення правопорушень і злочинів (контрабанди), затримання винних осіб; провадження адміністративних справ.

Слайд 29

входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. орган державної виконавчої влади, що здійснює контроль у формі ревізій і перевірок за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах. Державна виконавча служба Державна контрольно-ревізійна служба

Слайд 30

Державна податкова служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим кодексом та Законом України «Про державну податкову службу в Україні». Завдання податкової служби: здійснення контролю правильного обчислення повноти та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування; інші завдання відповідно до законодавства.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство