X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стадії вчинення злочину. Склад злочину

Завантажити презентацію

Стадії вчинення злочину. Склад злочину

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Змістовий модуль ІV Стадії вчинення злочину. Склад злочину. Тема 5 СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ.

Слайд 2

Перелік ключових термінів та понять теми: Поняття й види стадій вчинення злочину за чинним законодавством. Готування до злочину, його поняття, об’єктивні й суб’єктивні ознаки. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. Замах на злочин, його поняття, ознаки та види. Закінчений злочин. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині, її поняття та ознаки. Діяльне каяття у вчиненні злочину. Відмінність діяльного каяття від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

Слайд 3

Стадії вчинення умисного злочину – це визначені законом певні етапи його здійснення, які різняться між собою характером і змістом діяння, та ступенем реалізації умислу на момент закінчення злочинного діяння Види стадій вчинення умисного злочину Закінчений злочин у вчиненому особою діянні є всі ознаки складу злочину того діяння на вчинення якого був спрямований умисел винної особи Відповідальність настає за відповідною статтею Особливої частини КК Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності Незакінчений злочин Приготування до злочину Підшукування або пристосування засобів, знарядь, підшукання співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інших умов для вчинення злочину (ч. 1 ст. 14 КК) Особа виконує конкретні дії які спрямовані на створення умов для вчинення умисного злочину у майбутньому, але не досягає мети з незалежних від неї причин Відповідальність настає за відповідною статтею з посиланням на відповідну частину ч. 1 ст. 14 КК Замах на злочин Вчинення з прямим умислом дії (бездіяльність) безпосередньо спрямованої на вчинення конкретного злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин незалежних від волі винної особи (ч. 1 ст. 15 КК) Особа почала виконувати, чи виконала об’єктивну сторону злочину та результат не настав з причин незалежних від її волі Відповідальність настає за відповідною статтею з посиланням на відповідну частину ст. 15 КК

Слайд 4

Види готування до злочину Підшукання засобів чи знаряддя для вчинення злочину – будь-які дії з придбання, отримання, позичення, купівлі, пошуку засобів чи знарядь для вчинення злочину Пристосування засобів і знарядь для вчинення злочину, це будь-які дії по виготовленню або зміні властивостей предметів, внаслідок чого вони стають придатними чи більш зручними для відповідного користування Підшукання співучасників – це будь-які дії по притягненню, залученню до вчинення злочину інших осіб Засоби – це предмети, які використовуються при вчинені злочину Знаряддя – це предмети, що призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об’єктивну сторону складу злочину Усунення перешкод – це зміна зовнішніх обставин, які, на думку особи роблять неможливим вчинення закінченого злочину, або створюють труднощі по його закінченню Умисне створення умов для вчинення злочинів – це різноманітні дії, що спрямовані на створення умов для вчинення закінченого злочину Змова на вчинення злочину – це згода двох або більше осіб у спільному вчинені злочину

Слайд 5

Ознаки замаху Вчинення умисної дії або бездіяльності, що створюють об’єктивну сторону складу злочину або його основну частину Наявність бажання та усвідомлення можливості закінчити злочин Умисна форма вини у вигляді прямого умислу Недоведення злочину до кінця з причин, що не залежать від волі винної особи

Слайд 6

Види замахів Закінчений Незакінчений Непридатний Особа, з незалежних від її волі причин не виконала всі дії, що утворюють об’єктивну сторону складу злочину і які на її думку потрібно було виконати для доведення злочину до кінця Особа виконала всі дії, що утворюють об’єктивну сторону складу злочину, які вона вважала необхідними для досягнення бажаного наміру, та злочинний результат не настав, з незалежних від її волі причин Замах, при якому злочинний результат не настав внаслідок помилки винної особи в об’єкті посягання або в засобах вчинення злочину Замах на непридатний об’єкт має місце коли спричинення шкоди об’єкту виключається через його відсутність або через те, що він не має необхідних властивостей Замах непридатними засобами має місце тоді, коли особа застосовує такі засоби вчинення злочину, об’єктивні властивості яких, виключають можливість спричинення шкоди

Слайд 7

Добровільна відмова від вчинення злочину (ст. 17 КК України) Добровільна відмова від вчинення злочину – свідоме, добровільне, остаточне припинення, розпочатої злочинної діяльності при усвідомленні наявності можливості її завершення Особа яка добровільно відмовилась від доведення до кінця підлягає кримінальній відповідальності лише у тому випадку коли фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину Причини відмови юридичного значення не мають Добровільна відмова можлива на стадії: Замаху В окремих випадках і при закінченому замаху на злочин Готування

Слайд 8

Умови звільнення від кримінальної відповідальності при добровільній відмові Недоведення початого злочину до кінця Добровільність відмови від доведення злочину до кінця Остаточність відмови від доведення початого злочину до кінця Усвідомлення можливості доведення початого злочину до кінця Відсутність у вчиненому діянні складу іншого злочину

Слайд 9

Діяльне каяття – це активна добровільна поведінка особи, яка вчинила злочин, спрямована на попередження, усунення або зменшення спричиненої шкоди, та надання допомоги правоохоронним органам в розкритті злочину Юридична природа діяльного каяття Є обставиною, що пом’якшує відповідальність з’явлення із зізнанням активне сприяння розкриттю злочину щире каяття усунення заподіяної шкоди добровільне відшкодування збитків

Слайд 10

Відмінність добровільної відмови від діяльного каяття Добровільна відмова Діяльне каяття До закінчення злочину Характеризується пасивною формою поведінки (більшість випадків) Виключає кримінальну відповідальність Тільки після закінчення злочину Активні дії Передбачає її, і враховується судом як обставина, що пом’якшує відповідальність

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство