X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Робочий час і час відпочинку

Завантажити презентацію

Робочий час і час відпочинку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Робочий час і час відпочинку Викладач: Сігітов А.І. Предмет: Практичне право Робочий час: поняття, види. Час відпочинку: поняття, види. Відпустка: поняття, види, основні строки.

Слайд 2

Робочий час: поняття, види. Робочий час - це встановлений законом, колективним договором, трудо вим договором (контрактом) час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов'язки, дотримуючись правил внутрішнього трудового розпорядку. Введение

Слайд 3

Нормальна тривалість робочого часу: для працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень; підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу Введение

Слайд 4

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень; (тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу); для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 год. на тиждень; для окремих категорій працівників (учителів, лікарів); 4) для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда : за рахунок власних коштів на підприємствах, установах, організаціях Введение

Слайд 5

Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється: за угодою між працівником і власником як при прийнятті на роботу, так і в будь-який час роботи; власник зобов'язаний встановити цей час на прохання вагітної жінки; для жінки, яка має дитину віком до 14 років чи дитину-інваліда і таку, що перебуває під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку; оплата праці у цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від часу Введение

Слайд 6

Надурочні роботи це роботи, що виконуються понад встановлену тривалість робочого дня вони, як правило, не допускаються; власник може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках (напр., при відверненні стихійного лиха); вони можуть провадитися лише з дозволу профкому підприємства; законодавство передбачає категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт (напр., вагітних жінок); вони не повинні перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом 2-х днів підряд і 120 годин на рік; вони оплачуються у підвищеному розмірі - за перші 2 год. в 1,5 рази, а з; наступні - у 2 рази Введение

Слайд 7

Робота в нічний час - це час з 10 години вечора до 6 години ранку; при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 1 годину; законодавство передбачає категорії працівників, яких забороняється залучати до роботи в нічний час (напр., осіб, молодших 18 років )

Слайд 8

Ненормований робочий час Ненормований робочий час - це особливий режим робочого часу, встановлений для окремих професій посад і робіт, який розробляється власником, а також профспілкою (іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом) і включається в колективний договір

Слайд 9

Час відпочинку: поняття і види Робочий час - це час, протягом якого працівник вільний від виконання своїх трудових чи службових обов'язків і вправі використовувати його на свій розсуд

Слайд 10

Перерва для відпочинку і харчування це час, відведений для відпочинку та харчування протягом робочого дня; триває від 3О хвилин, але не більше 2-х годин; не включається в робочий час; повинна надаватися, як правило, через 4 год. після початку роботи; час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку; працівники використовують час перерви на свій розсуд, вони можуть на цей час відлучатися з місця роботи

Слайд 11

Щоденний відпочинок - це час, який починається з моменту закінчення робочого часу в попередній день і триває до початку роботи наступного дня (напр., робочий час у понеділок закінчується о 17.00 год., а починається у вівторок о 9.00 год.)

Слайд 12

Щотижневі дні відпочинку або вихідні дні при 5-денному робочому тижні працівникам надаються 2 вихідних дні на тиждень, а при 6-денному робочому тижні - 1 вихідний день; тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як 42 години; загальним вихідним днем є неділя, обидва вихідні дні надаються, як правило, підряд, але можуть надаватися в інші дні; на безперервно діючих підприємствах, установах, організаціях вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності; залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника (уповноваженого органу)

Слайд 13

Святкові і неробочі дні - це дні, які встановлюються законодавством, до них відносяться: 1 січня - Новий рік; 7 січня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; дні релігійних свят: 7 січня - Різдво Христове; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця

Слайд 14

Щорічні відпустки - це встановлений законом про працю відпочинок працівника зі збереженням на його період місця роботи (посади) і заробітної плати: вони поділяються на основну та додаткові; щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік визначення якого здійснюється від дня укладення трудового договору (контракту); працівник має право на основну і додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи після 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації

Слайд 15

Відпустка: поняття, види, основні строки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також громадяни, які працюють за трудовими договорами у фізичної особи мають право на відпустки

Слайд 16

Відпустка - це певний календарний період часу, що надається працівникам протягом року для відпочинку, відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, задоволення інших життєво важливих потреб та інтересів зі звільненням від виконання трудових обов'язків і збереженням місця роботи (посади) та зарплати (допомоги) у випадках, передбачених законом

Слайд 17

Види відпусток щорічні відпустки - основна відпустка - додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці-додаткова відпустка за особливий характер праці-інші додаткові відпустки, передбачені законом Тривалість та умови надання кожного виду відпустки визначаються Законом України "Про відпустки" (1996 р.) І незалежно від режимів та графіків роботи розраховуються в календарних днях. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості відпустки не враховуються відпустка без збереження зарплати додаткові відпустки у зв'язку з навчанням    творча відпустка соціальні відпустки -відпустка у зв'язку із вагітністю і пологами-відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку-додаткова відпустка працівникам, які мають дітей План расписания для дополнительных сроков/целей.

Слайд 18

Строки відпусток: 24 - це щорічна основна відпустка працівників за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору 35 - це щорічні додаткові відпустки для певних категорій працівників (важкі умови праці тощо) і за особливий характер праці 59 - це загальна максимальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток для працівників 69 - це загальна максимальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток для працівників, зайнятих на підземних роботах 31 - це щорічна основна відпустка особам віком до 18 років План расписания для дополнительных сроков/целей.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство