X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Завдання місцевих ОВВ щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

Завантажити презентацію

Завдання місцевих ОВВ щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* www.ucipr.org.ua Завдання місцевих ОВВ щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства Анастасія Красносільська Український незалежний центр політичних досліджень

Слайд 2

* Чого має досягти політика сприяння розвитку ГС? Мета політики сприяння розвитку громадянського суспільства: створення більш сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства ДЛЯ задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина на засадах самоорганізації. Очікувані результати політики сприяння розвитку громадянського суспільства до 2020 року: переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності ОВВ та ОМС; забезпечення участі ІГС у формуванні та реалізації політики та посилення їх впливу на прийняття управлінських рішень; проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; запровадження громадського контролю за діяльністю ОВВ, ОМС; забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для здійснення благодійної, волонтерської діяльності, підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання ІГС.

Слайд 3

* Завдання державної політики сприяння розвитку ГС приведення національного законодавства щодо діяльності ІГС у відповідність з європейськими стандартами; забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики та забезпечення умов для здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю ОВВ та ОМС; впровадження європейських підходів до питань делегування ІГС окремих функцій держави щодо реалізації державної політики в гуманітарній та соціальній сферах; підтримка різноманітних форм місцевої демократії; укорінення громадянської культури та суспільної практики волонтерства і благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку; створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності ІГС; підтримка громадських ініціатив, в т.ч.спрямованих на формування культури гендерної рівності, подолання стереотипів щодо ролі та місця чоловіків і жінок у суспільстві.

Слайд 4

* Що потрібно зробити у першу чергу? До 30 червня 2012 року - вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення діяльності структурних підрозділів у зв’язках із громадськістю, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення. До 15 грудня 2012 - забезпечення взаємодії з ІГС у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки. До 31 грудня 2012 - Розроблення та запровадження на регіональному рівні комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема для популяризації участі у діяльності ІГС. До 31 грудня 2012 - розроблення і внесення в установленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.

Слайд 5

* …і як це зробити Щодо протидії корупції: Провести спільні заходи ОВВ та ІГС щодо профілактики корупції, зокрема семінари для громадськості, запровадити «гарячу лінію», проведення громадської антикорупційної експертизи НПА Щодо правової просвіти громадян: Створити інформаційно-ресурсний центр для громадян та об’єднань громадян, де проводити систематичні семінари по створенню і діяльності ІГС; Із залученням дієвих ІГС провести відкриті лекції в вищих та середніх учбових закладах щодо можливості залучення до вже діючих ІГС. Постійно висвітлювати в ЗМІ поточну роботу ІГС, знімати і транслювати відеороліки про досягнення ІГС, Запровадити на сайті ОДА інформаційну рубрику з описом діяльності і контактами провідних ІГС регіону. Щодо структурних підрозділів у зв'язках із громадськістю: Забезпечити збереження підрозділів та їх рівня при зміні структури ОДА; Забезпечити достатню кількість штатних одиниць таких підрозділів відповідно до їх функцій, зокрема закріпити щонайменше 3 штатні одиниці за напрямком «Сприяння розвитку громадянського суспільства»; При складанні кошторисів таких структурних підрозділів передбачати окремі кошти для виконання покладених на нього завдань з питань взаємодії з громадськістю і реалізації Стратегії; Організувати спеціальні навчання (семінари, тренінги) для державних службовців щодо використання інструментів політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Залучити до проведення таких навчань ІГС.

Слайд 6

* Що передбачити у регіональних програмах розвитку ГС? Мета програм: створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства налагодження співпраці влади та громадянського суспільства ДЛЯ спільного вирішення завдань регіональної політики. Завдання програм: Створення умов (в тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС; Фінансова підтримка на конкурсних засадах ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; Забезпечення співпраці влади та ІГС у формуванні та реалізації державної політики; Підвищення професійної спроможності ІГС та ОВВ до співпраці; Активізація громадян. Варто включити заходи та передбачити ресурси: Проведення публічних консультацій з громадськістю; Проведення конкурсів проектів ІГС для їх фінансової підтримки; Проведення навчань та розробка методичних рекомендацій для державних службовців та ІГС щодо використання механізмів громадської участі. Створення баз історій успіху ІГС

Слайд 7

* Як виконати заходи Стратегії: проведення систематичних консультацій з громадськістю Проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень, оприлюднення проектів актів на офіційних веб-сайтах органів: Забезпечити дотримання процедур проведення консультацій з громадськістю відповідно до Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010 р.: щодо обов’язкових консультацій складання планів консультацій проведення позапланових консультацій на запит громадськості підготовки звітів за результатами консультацій тощо. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: щодо строків та порядку оприлюднення актів.

Слайд 8

* Сприяння роботі громадських рад та громадській експертизі Сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів, удосконалення механізмів взаємодії з ними: Забезпечити виконання вимог Постанови КМУ № 996 від 3.11.2010 р.: щодо забезпечення ради приміщенням, засобами зв’язку; щодо завчасного надання проектів актів для проведення консультацій; щодо повідомлення про врахування пропозицій та підстави їх неврахування. Привести внутрішні регламенти органів виконавчої влади у відповідність до положення про громадську раду у частині порядку взаємодії ОВВ та громадської ради. Створення умов для проведення громадських експертиз діяльності ОВВ та забезпечення врахування їх рекомендацій: Забезпечити виконання вимог Постанови КМУ № 976 від 5.11.2008: щодо порядку сприяння проведенню експертизи; щодо розгляду та врахування пропозицій за результатами експертизи .

Слайд 9

* Підвищення спроможності державних службовців Здійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності посадових осіб ОВВ щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики: Організувати спеціальні навчання (семінари, тренінги) для державних службовців щодо використання інструментів політики сприяння розвитку громадянського суспільства: консультацій з громадськістю, громадських експертиз, роботи з громадською радою. Залучати до проведення таких навчань представників ІГС. Розробити та поширити методичні посібники та/або роз’яснення для державних службовців щодо використання згаданих інструментів політики. Запровадити практику стажувань державних службовців у ІГС та навпаки. Залучати до зазначених навчань посадових осіб РДА та районні ІГС.

Слайд 10

* Розвиток механізмів електронного урядування та електронної демократії Запровадити електронні приймальні громадян на сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування; Запровадити громадське обговорення проектів нормативно-правових актів на сайтах органів влади відповідно порядку проведення консультацій із громадськістю, затвердженого Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010.

Слайд 11

* Розвиток соціального партнерства Розвиток механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства: Сприяти створенню і роботі територіальних тристоронніх соціально-економічних рад відповідно до Закону України «Про соціальний діалог».

Слайд 12

* Здійснення моніторингу громадської думки Здійснення моніторингу громадської думки з питань діяльності ОВВ: Проводити консультацій із громадськістю щодо діяльності органу влади відповідно до порядку, затвердженого Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010; Залучати до проведення такого моніторингу ресурси та експертний потенціал ІГС; ГР Проводити громадські обговорення планів та звітів органу влади із профільними ІГС, комітетами ГР (зокрема щорічних планів та звітів щодо реалізації Стратегії відповідно до вимог Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства); Проводити власні соціологічні дослідження (зокрема із залученням ІГС).

Слайд 13

* Залучення ІГС до надання соціальних послуг та запровадження соціального замовлення Удосконалення порядку залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження механізмів соціального замовлення: При підготовці проектів місцевих бюджетів передбачати кошти безпосередньо для надання соціальних послуг; Запровадити процедури визначення потреб населення у соціальних послугах; Запровадити прозорі конкурсні процедури визначення надавачів таких послуг із залученням до участі у конкурсах як ІГС, так і підприємств чи бюджетних установ на рівних умовах; Запровадити процедури моніторингу та оцінки діяльності надавачів соціальних послуг при фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів.

Слайд 14

* Фінансова підтримка ІГС Удосконалення процедур фінансової підтримки ІГС за рахунок бюджетних коштів: Залучати громадськість до визначення пріоритетів такої підтримки з використанням процедур консультацій з громадськістю відповідно до порядку, затвердженого Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010; Запровадити конкурсний порядок розподілу таких коштів і моніторингу їх використання на основі процедур, затверджених Постановою КМУ № 1049 від 12.10.2011 р. ; Вдосконалити порядок визначення та оцінки кількісних та якісних результативних показників діяльності ІГС за рахунок бюджетних коштів; При плануванні видатків для фінансової підтримки ІГС враховувати результативні показники діяльності ІГС за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках.

Слайд 15

* Залучення ІГС до розробки та реалізації цільових програм Удосконалення порядку залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення та реалізації місцевих цільових программ: Використовувати процедури консультацій з громадськістю, затверджені Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010, при розробці проектів місцевих цільових програм; При розробці проектів програм передбачати залучення ІГС до виконання заходів таких програм; Запровадити прозору конкурсні процедури визначення виконавців місцевих цільових програм та моніторингу їх діяльності (для випадків, на які не поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

Слайд 16

* Поширення інформації про місцеву демократію Сприяння проведенню ОМС, ОСН, ІГС просвітницьких заходів щодо поширення інформації про можливості місцевої демократії: Передбачити в програмі соціально-економічного розвитку області заходи по створенню інформаційно консультативних центрів для громадян для надання консультації щодо використання таких правових механізмів, як громадські слухання, місцеві референдуми, місцеві ініціативи, загальні збори громадян, консультації з громадськістю, громадська експертиза та інші.

Слайд 17

* Тут мають бути Ваші пропозиції ) Дякую за увагу! Анастасія Красносільська anastasia@ucipr.org.ua 044-279-24-35 Український незалежний центр політичних досліджень

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика