X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розроблення філософських засад державного управління

Завантажити презентацію

Розроблення філософських засад державного управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розроблення філософських засад державного управління

Слайд 2

Актуальність дослідження обумовлена: потребою в новому філософському осмисленні сутнісних основ державного управління в умовах динамічних змін та ускладнення сучасного суспільства, інформатизації та глобалізації; необхідністю розробки аксіологічного підґрунтя та методологічних засад державно-управлінської діяльності, формування професійно-етичних вимог до представників державного управління; потребою в науковому супроводі реалізації стратегії розвитку Академії в контексті процесів модернізації державного управління в Україні; завданням суттєвої корекції змісту і форм навчальної діяльності пов'язаною з необхідністю підвищення культури державно-управлінської діяльності, зі зміною підходів до підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Слайд 3

Основні наукові результати здійснено аналіз основних теоретико-методологічних засад державно-управлінської діяльності; проблемне коло державно-управлінської діяльності розглянуто крізь призму основних філософських підходів; розкрито основні цінності та принципи демократично орієнтованого державного управління; окреслено концептуальні основи філософії ефективного управління й особливостей його застосування у сфері державного і муніципального управління;

Слайд 4

Основні наукові результати (продовження) здійснено аналіз професійно-етичних принципів і норм державно-управлінської діяльності; окреслено базові теоретико-методологічні засади взаємодії державної влади з інститутами громадянського суспільства; виявляються гносеологічні та методологічні підвалини науки державного управління, особливості та характер наукового дослідження в науці державного управління; дістав подальшої розробки категоріальний апарат філософії державного управління.

Слайд 5

Апробація одержаних результатів виступи на 49 наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах; 45 наукових публікацій, що підготовлені та вийшли з друку в 2011 році

Слайд 6

Практичне впровадження результатів НДР при викладанні модулів “Філософські проблеми державного управління”, “Культура та етика публічного адміністрування”, “Етика в державному управлінні”, “Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації”, “Логіка, методологія та методика наукових досліджень”, “Філософія”.

Слайд 7

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік узагальнено результати дослідження; розробляється підсумкова наукова доповідь, здійснюється написання тексту навчально-методичного посібника; видано та подано до друку понад 45 наукових праць; взято участь в 49 наукових конференціях, конгресах, круглих столах, на яких здійснювалась апробація результатів наукових досліджень.

Слайд 8

ОЧІКУВАНА НАЗВА ТЕМИ НДР НА 2012 РІК “Філософія державного управління”

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика