X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Потреба в поліпшенні потенціалу політики

Завантажити презентацію

Потреба в поліпшенні потенціалу політики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Потреба в поліпшенні потенціалу політики Що таке потенціал щодо розробки і аналізу політики? Фактори Поновлення та підтримання безпеки людини Складність та взаємозумовленість проблем Глобалізація знарядь спроможність структурувати процес прийняття рішень, скоординовувати його в різнх урядових підрозділах, включити до нього грунтовний аналіз інформації та забезпечити серйозне ставлення до такого аналізу (Polidano, 1999) Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 2

Визначення державної політики Автор Визначення Дай (1972) Що робить і чого не робить уряд Айстоун (1971) Стосунки уряду з його оточенням Роуз (1969) Довга низка більш-менш послідовних дій та їхні наслідки Фрідріх (1963) Пропонований напрямок діяльності в певному оточенні, що допомагає реалізувати можливості чи подолати перешкоди задля досягнення мети чи виконання завдання Дженкінс (1978) Низка взаємопов’язаних рішень щодо вибору цілей та засобів їх досягнення Андерсон (1984) Цілеспрямований курс діяльності уряду для розв’язання певної проблеми чи низки проблем Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 3

Робоче визначення державної політики Пропонований курс діяльності уряду для задоволення потреб чи використання можливостей, сформульований із зазначенням очікуваних результатів та їхнього впливу на існуючий стан справ Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 4

Ключові функції політичного менеджменту Теоретичні дослідження Прикладні дослідження (статистика та кількісне моделювання) Вивчення політичного оточення, аналіз тенденцій та прогнозування Аналіз політики та надання порад Консультування та регулювання відносин Зв’язок та комунікація Розробка, виконання, моніторинг та оцінка програм Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 5

Якості політичного аналітика Знання Професійні вміння Інтелектуальні вміння пізнавальні здібності творчі здібності Комунікативні вміння міжособистісні стосунки спілкування Організаційні вміння Особистісні якості витримка/стійкість до стресу етичні норми та цінності самовдосконалення Адаптовано з : PRI “Generic Policy Analyst Draft Competency Profile Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 6

Якості політичного аналітика Знання: обізнаний із законодавством, пріоритетними напрямками діяльності уряду, найгострішими проблемами суспільства усвідомлює колективну та особисту відповідальність найвищого керівництва та Кабінету розуміє структуру, процес роботи та роль ключових дійових осіб в уряді, державній службі та власному міністерстві знає складові процесу формування політики та взаємозв’язок між центральними органами влади, окремими міністерствами, регіональними та місцевими органами самоуправління розуміє сутність зовнішніх зв’язків із зацікавленими сторонами: стейкхолдерами, групами за інтересами, іноземними урядовими організаціями (наприклад, ЄС) усвідомлює вплив політики на роботу власного та інших міністерств знає, як розробляти політику та забезпечувати її втілення обізнаний з новітніми дослідженнями на міжнародному рівні Adapted From : PRI “Generic Policy Analyst Draft Competency Profile Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 7

Якості політичного аналітика Професійні вміння: знає, коли і як використовувати відповідні наукові та аналітичні наробки слідкує за змінами в технології та їхнім значенням для розв’язання проблем/ використання можливостей Iнтелектуальні вміння: (пізнавальні здібності) має жвавий розум, розвинений завдяки освіті та досвіду роботи мислить чітко, здатний викласти складні речі простою мовою та перейти від абстрактних ідей до практичних рішень мислить масштабно, в стратегічному ключі, вирізняє альтернативні можливості, тенденції, симптоми, причинно-наслідкові відносини, усвідомлює взаємозумовленість та взаємозв’язок явищ виносить помірковані судження під час зваження та оцінки протилежних інтересів, спірних думок та суперечливої інформації Iнтелектуальні вміння: (творчі здібності) знаходить іноваційні і реалістичні шляхи вирішення проблем та використання можливостей систематично переглядає та переоцінює нові ідеї на базі існуючих знань Aдаптовано з : PRI “Generic Policy Analyst Draft Competency Profile Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 8

Якості політичного аналітика Особистісні якості (витримка/стійкість до стресу) веде урівноважений спосіб життя, що допомагає зберегти енергійність та ентузіазм може добре впоратися з невпевненістю, неоднозначністю, безладдям, пристосуватися до змін та вкластися у жорсткі часові обмеження усвідомлює необхідність напруженої роботи в часи найбільшого навантаження Особистісні якості (етичні норми та цінності) виявляє об’єктивність, професіоналізм, послідовність та чесність у стосунках з людьми на всіх рівнях відданий справі уряду, здатний роз’яснити обраний урядом курс та прийняті політичні рішення Особистісні якості (самовдосконалення) використовує всіляку нагоду для безперервної самоосвіти та подальшого навчання як на робочому місці , так і в спеціальних навчальних закладах Aдаптовано з : PRI “Generic Policy Analyst Draft Competency Profile Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 9

Якості політичного аналітика Oрганізаційні вміння: здатний встановлювати і дотримуватися пріоритетів та кінцевих термінів виконання вміє отримати та надати оптимальну інформацію у встановлений термін здатний забезпечити своєчасність та якість виконання вимог за численними проектами Комунікативні вміння: (міжособистісні стосунки) добре працює як самостійно, так і в команді колег встановлює та підтримує зв’язки із зацікавленими сторонами як всередині уряду, так і назовні прагне здобути професійні знання у співпраці з колегами поводиться дипломатично, терпляче та дружньо належним чином обмінюється інформацією з колегами Комунікативні вміння: (спілкування) враховує особливості аудиторії під час спілкування на письмі, від проекту до остаточної версії, висловлюється чітко і зрозуміло добрий співрозмовник та уважний слухач Aдаптовано з : PRI “Generic Policy Analyst Draft Competency Profile Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 10

Фахове навчання аналітика політики Законодавча база, в тому числі Конституція і відповідні акти й постанови Пріоритети діяльності уряду та основні проблеми суспільства Структура уряду та процеси державного управління ключові учасники взаємозвязки між центральними урядовими відомствами, міністерствами, Прем’єр-міністром, Президентом, Радою, регіональними владами та міськими адміністраціями. стосунки із зовнішніми учасниками процесу, включаючи НеУО, ЄС, донорів, економічних партнерів. Етапи процесу розробки та впровадження політики Техніка дослідження та методи аналізу, включаючи стратегічне планування прикладні дослідження моделювання розгорнуте зображення оточення аналіз трендів прогнозування Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 11

Фахове навчання аналітика політики Аналіз вигід та витрат Управління стосунками у світі політики вертикальними горизонтальними зовнішніми Управління проектами Комунікація усна письмова Вміння бути лідером Грунтовна підготовка з окремих галузей політики Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 12

Що таке аналіз політики? Прикладна дисципліна Використання різноманітних методів дослідження, в контексті аргументації та обговорення, для укладання, критичного аналізу і передачі інформації щодо державної політики Професійна діяльність Застосування систематичного аналізу з метою задоволення потреби або використання існуючих у суспільстві можливостей Допомога політикам та вищим посадовим особам, відповідальним за прийняття рішень, у прийнятті таких рішень, що дозволили б їм досягти поставленої мети з максимальною ефективністю та результативністю Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 13

Важливі кроки в аналізі політики Крок 1 Визначення, формулювання та деталізація проблеми Крок 2 Встановлення критеріїв оцінки Крок 3 Визначення альтернативних варіантів політики Крок 4 Оцінка альтернативних варіантів політики Крок 5 Виокремлення альтернативних варіантів політики Крок 6 Впровадження обраного варіанту політики Крок 7 Контроль за впровадженням політики Крок 8 Оцінка результатів Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 14

Формулювання проблеми Етап в аналізі політики, на якому аналітики обирають з-поміж декількох наявних визначень проблеми таке, що здатне привести до найефективнішого її розв’язання. Головний орієнтир в процесі аналізу політики Найважливіший та найскладніший крок в процесі аналізу політики Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 15

Один з підходів до формулювання проблеми Причина Чому існує дана проблема? Чи вона спричинена суб’єктивними чи об’єктивними факторами? ` Чому вона турбує людей? Нагальність та Кого зачіпає ця проблема? масштабність Яка частка населення відчуває чи може відчути на собі цю проблему? Хто від неї найбільше потерпає? Які складові впливу цієї проблеми на суспільство? Чи будь-який з регіонів найбільше вражений? Як визначають проблему основні зацікавлені сторони? Новизна Чи є ця проблема новою? Несподіваною? Такою, що виникла знову? Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 16

Методи аналізу проблеми Класифікаційний аналіз засіб пояснення понять та розрізнення явищ (доречність, вичерпність, виключність, послідовність) Аналіз припущень метод, завдяки якому виявляються, оцінюються, синтезуються або відкидаються будь-які суперечливі припущення щодо проблеми Ієрархічний аналіз метод оцінки причин виникнення проблем (можливі, вірогідні, такі, що дають підставу для порушення судових справ) Синектичний аналіз засіб розв’язання проблем шляхом віднаходження аналогічних чи подібних проблем чи рішень прямий, історичний, просторовий Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 17

Класифікаційний аналіз: Виробництво продуктів харчування домогосподарствами України Картопля: 1991 77.8 1995 95.8 Овочі: 1991 33.8 1995 72.7 M’ясо: 1991 31.6 1995 51.3 Mолоко: 1991 26.5 1995 45.0 Яйця: 39.2 55.8 Продукція Частка в загальному виробництві (%) 1991 1995 Картопля Овочі М’ясо Молоко Яйця 77.8 33.8 31.6 26.5 39.2 77.8 95.8 72.5 51.3 45.0 55.8 55.8 Джерело: UNDP Human Development Report: Ukraine, 1997 Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 18

Синектичний аналіз у структурування політичних проблем Показники Тривалість життя 1970 1997 Дитяча смертність 1970 Рівень (на 1000 1997 новонароджених) Частка населення, що, за прогнозами, помре до досягнення 60-річного віку (%) 1997 71.4 77.7 Джерело: U.N. Human Development Report, 1998: Progress in Survival *Includes FSU and CEE states 68.8 68.6 37 26 20 6 25 11 25 Східна Європа та СНГ Індустріально розвинені країни Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 19

Cкладність формулювання проблеми Іноді проблеми набувають форми, що ускладнює їх розв’язання (невдоволення, побоювання, розчарування, занепокоєння) На відміну від задач з математики чи фізики, політичні проблеми є неструктурованими, складними і суперечливими. Вони мають комплексний характері містять низку конфліктів: політики мають різні інтереси досягнення консенсусу щодо цілей є нереальним важко уявити весь спектр альтернативних рішень та їхніх наслідків Формулювання проблеми не є ані систематичним, ані науковим; “залежить від бачення реальності, інтуіції, уяви, творчого підходу та талану” Політичні пробеми виникають, як сузір’я; перетинаються, накладаються, та наштовхуються одна на одну Формулювання проблеми визначає підхід до її подальшого розв’язання Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 20

Роль керівника в структуруванні проблеми Переконайтесь, що проблему правильно сформульовано Переконайтеся, що у формулюванні проблеми зазначено мету, досягнення якої можна певним чином виміряти Критично проаналізуйте альтернативні формулювання Розмітьте “політичне поле” відповідно до системи цінностей різних “гравців” Визначте , хто складає “політичну спільноту” (міністерства, НУО, ЗМІ, владні структури) Визначте, хто є головними дійовими особами та які перешкоди вони створили на шляху формулювання та переформулювання проблеми Визначте нормативні завдання та політичні цілі Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 21

Поради щодо методів досліджень політики Передбачайте виникнення проблем Створіть зручну систему ведення документації Підтримуйте постійний зв’язок з колегами, створіть команду Слідкуйте за останніми новинами Поглиблюйте знання з теорії Пильнуйте на проблему і в позаробочий час Не сидіть в кабінеті Залиште місце для маневру, будьте готові переформулювати проблему Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 22

Спектр загальних варіантів політики /політичних знарядь Добровільні знаряддя Змішані знаряддя Примусові знаряддя Рівень залучення держави Низький Високий Родина та найближче оточення/громада Приватні ринки Інформування та переконування Субсидії Податки та збори Регулювання Державні підприємства Державне забезпечення (Джерело: Howlett & Ramesh, 1995:82) Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 23

Нові підходи до програм/надання послуг Продаж державного майна Послаблення монополізму держави Укладання контрактів субпідряду на надання послуг Надання послуг приватними прибутковими та неприбутковими організаціями Спільні інвестиційні проекти Поширення досвіду приватного сектору на установи державного сектору Скорочення субсидій та підвищення зборів Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 24

Джерела альтернативних варіантів політики Існуючі пропозиції щодо політичного курсу дані варіанти; варіанти, коли не вживається жодних заходів (варіанти бездіяльності) Загальні політичні рішення ‘Moдифіковані’ загальні політичні рішення Рішення на базі прецедента Варіанти, що передбачають зміну процесу Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 25

Практичні кроки з розробки варіантів політики Не сподівайтеся знайти досконалий варіант політики Не порівнюйте обраний варіант із свідомо хибними варіантами політики Заздалегідь не надавайте переваги жодному з варіантів оцініть всі варіанти з огляду на всі намічені цілі Переконайтеся, що варіанти дійсно виключають одне одного Уникайте варіантів, до яких залучено все Намагайтеся забезпечити відповідність варіанту наявним ресурсам Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 26

Критерії оцінки варіантів політики Результативність Політична доцільність Прийнятність Доречність Чутливість до потреб суспільства Адміністративна здійсненність Eфективність Справедливість Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 27

Результативність як критерій оцінки варіантів політики Kлючовий критерій в оцінюванні варіантів політики Teхнічна раціональність (Dunn: 1994:274) Здійсненність (Potter, 1998) Aдекватність (Patton & Sawicki, 1993: 210) Вимір - як правило, в одиницях товару чи обсязі послуг, або їх грошовому еквіваленті Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 28

Політична доцільність як критерій оцінки варіантів політики Складова Критерії Дійові особи Інтереси яких груп чи осіб зачіпає дана проблема? Хто з них може підтримати обраний варіант, а хто буде проти нього? Переконання та мотивація Як ставиться до даної проблеми та запропонованого варіанту політики кожна з дійових осіб? Чого потребують/прагнуть дійові особи? Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 29

Політична доцільність як критерій оцінки варіантів політики Дійові особи/ стейкхолдери Переконання та мотивація Результативність Ресурси Місце прийняття рішення Джерело: Weimer & Vining, 1993 Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 30

Аміністративна здійсненність як критерій оцінки варіантів політики Контекст Політичний/Соціальний/Aдміністративний Підбір кадрів Кількість/Ставлення до роботи Навички управління Фінансові ресурси Фізичні ресурси Планування часу Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 31

Ефективність (витрати-вигоди) як критерій оцінки варіантів політики Структурування/Формулювання проблеми Уточнення цілей Визначення альтернативних варіантів Розробка даних для прогнозування Визначення цільових груп та бенефіціаріїв Оцінка вигід та витрат Внесення поправок до оцінки вигід та витрат Оцінка ризиків та вагань Відбір критеріїв для прийняття рішення Вироблення рекомендацій Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 32

Справедливість як критерій оцінки варіантів політики Чесний і справедливий розподіл товарів та послуг, витрат та вигід між членами суспільства Основні ознаки: громадянство, місце проживання, рівень доходів, класова , расова та національна приналежність, вік, стать Характеристики Tипи Горизонтальна Однакове ставлення до членів суспільства з однаковим статусом Вертикальна Розподіл товарів і послуг між чле- нами суспільства з різним статусом У ставленні до різних поколінь Впливає на долю майбутніх поколінь Джерело: Patton & Sawicki, 1993:217-18 Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 33

Зведення та оцінка варіантів політики Варіанти 1 2 3 4 Критерій Результативність Політ.доцільність Адміністративна здійсненність Eфективність Справедливість Висока Середня Середня Висока Низька Середня Висока Низька Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Слайд 34

Зведення та оцінка варіантів політики Критерій Результативність Політ. доцільність Адмінімтративна здійсненність Eфективність Справедливість Результативність у вирішенні проблем Відповідність пріоритетним завданням уряду Ставлення громадськості Вплив на платників податків Вплив на приватний сектор Cкладність та терміни впровадження Фінансовий вплив на уряд Законодавчі, галузеві обмеження чи об-я юрисдикції Економічні витрати-вигоди Екологічні витрати-вигоди Диспропорційний вплив на різні регіони та групи населення Семінар “Аналіз політики”, вересень, 2000

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика