X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Відділ секторальної економіки Київ - 2012 © НІСД

Слайд 2

Ключові засади розвитку системи державного управління в аграрній сфері закладено у низці законодавчих актів Закони України: «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17.10.1990 р. № 400-XII; «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001- 2004 рр.» вiд 18.01.2001 р. № 2238-III; «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.» вiд 18.10.2005 р. № 2982-IV. «Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р.» від 19.09.2007 р. № 1158

Слайд 3

Державна підтримка аграрного сектору України здійснюється за наступними напрямами: Цінове регулювання; Субсидії і дотації на виробництво та придбання ресурсів; Фінансово-кредитна підтримка; Податкове стимулювання; Спеціалізована підтримка за окремими напрямами та програмами.

Слайд 4

Проблеми державної підтримки аграрного сектору України: Зменшення фінансування заходів прямої підтримки аграрного сектору; Неефективне використання коштів Аграрним фондом при здійсненні ним цінового регулювання на аграрному ринку; Низький рівень обізнаності селян щодо можливостей одержання ними державної допомоги; Низький рівень використання державою непрямих заходів підтримки аграрного сектору.

Слайд 5

Внаслідок відсутності виваженої системи державного управління в аграрній сфері накопичується комплекс проблем: низька ефективність сільськогосподарського виробництва; загострення продовольчої проблеми; виснаження ґрунтів, погіршення екології агротериторій; структурні диспропорції виробництва сільськогосподарської продукції; зниження рівня зайнятості на селі та відсутність якісних робочих місць; відставання доходів сільського населення від доходів міських жителів та зростання трудової міграції; зменшення чисельності сільського населення; погіршення соціальної інфраструктури на селі.

Слайд 6

Нормативно-правові акти, що регламентують розвиток сільськогосподарської кооперації Закони України: «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV; «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР; «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII ; «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-III Указ Президента України: «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах» від 19.12.2000 р. № 1348/2000 «Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р.» від 19.09.2007 р. № 1158

Слайд 7

Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських кооперативів, одиниць* *Джерело: За даними Державної служби статистики України та оперативною звітністю Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій

Слайд 8

Рис. 2. Структура сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів * * Джерело: Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – №12. – С. 106.

Слайд 9

Закарпатська Сумська Чернігівська Волинська Рівненська Черкаська Житомирська Львівська Тернопільська Хмельницька Миколаївська Херсонська Запорізька Вінницька Одеська Чернівецька Кіровоградська Дніпропетровська Полтавська АР Крим Донецька Луганська Харківська Івано-Франківська Київська

Слайд 10

Основні чинники, що стримують розвиток аграрних кластерів в Україні недосконалість законодавчої бази функціонування кластерів; брак довіри між органами державної влади і бізнесом, а також між окремими компаніями; слабкість діючих агарних кластерів через низький рівень конкуренції на внутрішньому ринку; ризик втрати права на одержання аграрним підприємством пільг та дотацій при будь-яких організаційних чи виробничих змінах (у т. ч. при входженні до кластеру); «відірваність» науки та освіти від аграрного виробництва; брак іноземних інвестицій та венчурного капіталу; відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та потенційні кластери.

Слайд 11

Стратегічні напрями сучасної державної аграрної політики в Україні Удосконалення державної системи управління земельними відносинами та сільськогосподарським землекористуванням Активізація державної підтримки сільськогосподарського виробництва Підтримка сталого розвитку сільських територій Відродження кооперативного руху на селі Розвиток аграрних кластерів

Слайд 12

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! www.niss.gov.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика