X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Місцеве самоврядування"

Завантажити презентацію

"Місцеве самоврядування"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Місцеве самоврядування Презентація учнів 11-А класу Бондаренко Н., Антонов А., Ступіна С., Удовенко Л.

Слайд 2

Основне питання Що таке місцеве самоврядування? Яким є місцеве самоврядування в Україні?

Слайд 3

Визначення Місце ве самоврядува ння — право та спроможність органів місцевого самоврядування в здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Слайд 4

Формами місцевого самоврядування також є збори громадян, референдуми або будь-які інші форми прямої участі громадян.

Слайд 5

Органи місцевого самоврядування Органи місцевого самоврядування — «виборні та інші органи територіальних громад наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Слайд 6

Теорія місцевого самоврядування Теорія місцевого самоврядування концентрувалася навколо формування правового ставлення громади до держави. Вся наука про самоврядування веде свій початок від спроби розв’язати проблему: Чи має громада окрему, відмінну від держави, Владу?

Слайд 7

Концепції Природне право Теорія природних прав вільної громади Господарська теорія Громадська теорія  Державна теорія 

Слайд 8

Моделі

Слайд 9

Міжнародні правові акти Європейська хартія місцевого самоврядування; Всесвітня Декларація місцевого самоврядування

Слайд 10

Місцеве самоврядування в Україні

Слайд 11

Місце ве самоврядува ння в Україні — це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування — це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб'єктами — територіальними колективами і сформованими ними органами, має особливий об'єкт — питання місцевого значення, та здійснюється на основі використання окремого виду публічної власності — комунальної (муніципальної).

Слайд 12

Правова основа Правовою основою місцевого самоврядування в Україні є Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"., закони і підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються на їх основі, а також акти органів місцевого самоврядування, що приймаються в рамках їх компетенції

Слайд 13

Принципи Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Слайд 14

Повноваження Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад стосуються наступних сфер діяльності: соціально-економічного і культурного розвиткув галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; у галузі будівництва; освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; в галузі зовнішньоекономічної діяльності; в галузі оборонної роботи; щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.

Слайд 15

Місцеві вибори Місцеві вибори в Україні — спосіб формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та органів влади Автономної Республіки Крим. 

Слайд 16

Самоврядування в період Київської Русі Коріння місцевого самоврядування виходить з територіальної сусідської общини слов'ян. Така община влаштовувала свої справи самостійно, в межах наявних матеріальних ресурсів. З часів Київської Русі набуває розвитку громадівське самоврядування. В його основу покладено виробничу та територіальну ознаки, тобто громади які самоврядовувались, формувались на виробничій або територіальній основіТериторіальне громадівське самоврядування розвивається на основі звичаєвого права, а його елементи виявляються у вічах. 

Слайд 17

Магдебурзьке право З ХІІІ ст. в українських містах починає запроваджуватися Магдебурзьке (німецьке) право.  Суть Магдебурзького права полягала у вивільненні міського населення від юрисдикції урядової адміністрації та наданні місту самоуправління на корпоративній основі. Міщани становили громаду із власним судом і управою. На чолі управи ставали виборні бурмістри і райці, на чолі суду — війт і лавники. Їхній юрисдикції підлягали не тільки міщани, а й цехові ремісники та приписані до міста селяни.

Слайд 18

Слайд 19

Місцеве самоврядування в XVIII-XIX ст.ст.  У 1764–1783 рр. було ліквідовано Гетьманщину й автономний устрій України, а з ним і Магдебурзьке право в її містах. У 1785 р., відповідно до виданої імператрицею Катериною ІІ «Жалованой грамоты городам», на Лівобережній та Слобідській Україні створюються нові органи станового місцевого самоврядування — міські думи. Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром II у 1864 р. земська реформа. В Європейській частині Російської імперії, включаючи Лівобережну та Слобідську Україну, засновувалися земські установи як органи місцевого самоврядування.

Слайд 20

Самоврядування в УНР Після утворення Центральної Ради Михайло Грушевський у виданій в 1917 р. брошурі «Вільна Україна» запропонував на першому етапі побудови незалежної Української держави організувати місцеву владу на основі українських комітетів у волостях і містах. Комітети мали утворюватися за принципами формування самої Центральної Ради і не втрачати свого значення в міру розвитку й «організації на нових підставах органів міської й земської самоуправи».

Слайд 21

Висновок

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика