X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економічні засади екологічної політики

Завантажити презентацію

Економічні засади екологічної політики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Економічні засади екологічної політики д.е.н., проф. Хлобистов Євген Володимирович НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУ “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ” ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 2

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Актуальність розглянемо загальні економічні інструменти формування та реалізації екологічної політики та особливості та стратегічні підходи до фінансового забезпечення природоохоронних заходів ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 3

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Економічні інструменти Економічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін. заходів та напрямів адміністрування в сфері ОНПС та РВПР, спрямованих на ефективне поєднання стимулювання та примусу щодо дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення екологічної безпеки держави. ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 4

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Стратегічні завдання Стратегічні завдання щодо посилення дієвості економічних інструментів реалізації національної екологічної політики (у відповідності до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року №2818-VI) полягають у: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 5

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Стратегічні завдання підвищенні економічної результативності інструментів природокористування як регуляторів екологічної діяльності товаровиробників й споживачів та більш ефективного впровадження принципу "забруднювач та користувач платять повну ціну ; удосконаленні економічного й фінансового механізмів екологічного регулювання для забезпечення стимулювання виробників до запровадження системи екологічного менеджменту, застосування екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, випуску продукції, що в процесі власного життєвого циклу є мінімально шкідливою для навколишнього середовища; ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 6

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Стратегічні завдання впровадженні регуляторів природокористування стимулююче-компенсаційного характеру; створенні фінансового механізму залучення приватного капіталу в природоохоронну діяльність, формуванні відповідних інвестиційних, податкових, кредитних умов для її реалізації; удосконаленні нормативно-правової бази щодо державної підтримки природоохоронної діяльності, включаючи застосування ринкових механізмів у цій сфері; зміцненні впливу економічних інструментів екологічного регулювання на процеси вдосконалення вітчизняної системи природокористування, державного управління у сфері охорони і сталого відтворення природних ресурсів, оздоровлення стану навколишнього природного середовища. ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 7

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" Основні заходи щодо посилення дієвості економічних інструментів підвищення ставок зборів за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства; удосконалення нормативної бази платності за споживання природних благ на основі об’єктивних рентних оцінок продуктивності ресурсних джерел і диференціації відповідних платежів за якісними і просторовими ознаками, а також механізми регулювання рентними доходами у сфері природокористування; трансформацію системи нормування платежів за забруднення навколишнього природного середовища, зміну порядку стягнення екологічного податку, передбачивши визначення його розміру пропорційно обсягам викидів забруднювачів відповідно до принципу залежності від середніх граничних витрат товаровиробників на зменшення забруднення. Запровадження коефіцієнтів коригування суми екологічного податку залежно від зростання або зниження концентрації токсичних речовин в оподатковуваній продукції (встановлення прогресивного або регресивного екологічного оподаткування);   ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 8

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" реформування системи видачі дозволів на забруднення; законодавче визначення обов’язкової щорічної ( автоматичної ) індексації ставок платежів за забруднення з поправкою на інфляцію тощо; удосконалення нормативно-розрахункової бази і порядку сплати податку на екологічно шкідливу продукцію з урахуванням існуючих недоліків та відповідно до принципу «платить забруднювач»; реформування методики відшкодування заподіяної шкоди і обчислення штрафів відповідно до їх економічної суті як запобіжного інструменту щодо нераціонального природокористування; розширення бази оподаткування забруднюючих речовин і екологічно небезпечної продукції, враховуючи досвід країн – членів ЄС/ОЕСР; активізацію механізмів стимулювання господарюючих суб’єктів до впровадження екологоконструктивних заходів. Введення понижувальних коефіцієнтів на платежі за забруднення для підприємств, які проводять ресурсозберігаючі заходи та впроваджують екологобезпечні існуючі технології; ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 9

Основні заходи щодо посилення дієвості економічних інструментів запровадження цільового зворотного фінансування зібраних коштів саме товаровиробникам-забруднювачам для підтримання конкретних екологічних програм (законодавче визначення адресності екологічних надходжень); активізацію процесу формування системи стимулювання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища шляхом: створення системи пільгового рефінансування комерційних банків у разі надання ними пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів з розроблення і впровадження високотехнологічного устаткування та іншої інноваційної продукції; розширення практики пільгового кредитування природоохоронних техніко-технологічних заходів під заставу майна суб'єктів господарської діяльності. ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Слайд 10

Дякую за увагу! ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України" ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України"

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика