X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Творчість Леонардо да Вінчі

Завантажити презентацію

Творчість Леонардо да Вінчі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблемне навчання О.Л.Попова

Слайд 2

Сутність технології проблемного навчання Проблемне навчання – це така організація процесу навчання, в основі якої лежить створення викладачем самостійної пошукової діяльності школярів із розв'язанням навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та особисто значущі якості. О.Л.Попова

Слайд 3

Проблематизація навчального матеріалу Активність дитини (знання повинні засвоюватись із задоволенням) Зв’язок навчання з життям дитини, грою, працею Умови успішності навчання О.Л.Попова

Слайд 4

Цілі та завдання проблемного навчання Набуття знань, умінь, навичок Засвоєння способів самостійної діяльності Розвиток пізнавальних і творчих здібностей О.Л.Попова

Слайд 5

Проблемна ситуація Це ситуація, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомогою тих знань і способів діяльності, якими володіють учні, вирішити протиріччя, що виникли. О.Л.Попова

Слайд 6

Способи створення проблемної ситуації Зіткнення школяра з явищами, фактами, які вимагають теоретичного пояснення. Спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань. Спонукання до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вважають вірними, і обґрунтування вибору. Спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій. Спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки тощо. О.Л.Попова

Слайд 7

Проблема Такий різновид питання , відповідь на яке не міститься в накопичених учнями знаннях і способах діяльності, тому вимагає відповідних практичних дій, відмінних від простого інформаційного пошуку. Проблема повинна: містити в собі пізнавальне утруднення (тобто невідому галузь знань, яку необхідно пізнати); бути пов'язаною з емоціями суб'єкта (новизна, незадоволеність тими знаннями , що має; диво); передбачати можливість висувати гіпотези; відбивати специфіку науки навчальної дисципліни. О.Л.Попова

Слайд 8

Функції проблемного навчання на різних етапах уроку Формування інтересу до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізнавальної діяльності. Спонукання до самостійності в процесі оволодіння змістом навчання на етапі осмислення та засвоєння. Спонукання до використання знань, оволодіння способами діяльності, використання їх у нових ситуаціях на етапі закріплення засвоєного. Виявлення рівнів засвоєння змісту освіти, активності, самостійності як певної цілісності на етапі контролю навчально-пізнавальної діяльності. О.Л.Попова

Слайд 9

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Організаційний вчитель перевіряє підготовку учнів до заняття; учитель сприяє організації уваги учнів привітання, побажання хорошого настрою Актуалізація опорних знань учитель сприяє відтворенню знань, вмінь, життєвого досвіду учнів; учитель перевіряє готовність учнів до сприйняття нового матеріалу робота з текстом підручника; мозковий штурм ”; диктант; короткі перевірочні роботи; фронтальна бесіда О.Л.Попова

Слайд 10

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Зіткнення учнів із проблемою й висловлення первинних гіпотез пропонується проблемна ситуація; учням пропонуються суперечливі факти, теорії, точки зору; учні шукають способи розв'язання проблеми шляхом здогадки або висунення гіпотез спостереження ; досліди; пошук фактів; аналіз даних; асоціативний ряд Визначення теми й мети уроку учні за допомогою вчителя формулюють навчальну проблему та через неї тему й мету уроку фронтальна бесіда Робота над гіпотезами, висловленими учнями збір та аналіз даних, необхідних для розв'язання проблеми; актуалізація життєвого досвіду; висунення ідей (учитель надає диференційовану допомогу) робота з різними джерелами інформації; проведення досліджень; вивчення таблиць, графіків; перегляд відеосюжетів О.Л.Попова

Слайд 11

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Обговорення гіпотез. Загальний висновок Учні визначають причинно-наслідкові зв'язки, формулюють гіпотезу; учні за допомогою вчителя або самостійно формулюють висновки щодо проблемного питання, запропонованого на початку уроку “мозковий штурм ”; побудова структурно-логічних сжем; спілкування “питання-відповідь” Підсумок уроку підбиття підсумків уроку; Коментування відповідей та роботи учнів бесіда: -що нового ви дізналися про причинно-наслідкові звязки, які пояснюють це явище? -яке значення мають отримані знання? Де вони можуть бути використані? Домашнє завдання вчитель сприяє розумінню учнями цілей, змісту й способів виконання д/з О.Л.Попова

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Образотворче мистецство