X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кваліметрія

Завантажити презентацію

Кваліметрія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кваліметрія Наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів (Г. В. Єльникова) Теорія вимірювання властивостей речей, які визначаються через їх якість (В. Т. Циба)

Слайд 2

Факторно-критеріальна (кваліметрична) модель

Слайд 3

Структура об’єкта за дивізіональною структурою; за суб’єктами навчально-виховного процесу; за функціоналом чи напрямами діяльності; за структурою діяльності (мета, зміст, форми організації, методи, результат); за видами чи типами компетентностей (мотиваційна, організаційно-технологічна, рефлексивна, інформаційна, планово-прогностична, комунікативна, соціально-психологічна, когнітивна, креативна, морально-етична, загальнокультурна, продуктивна, життєва тощо);

Слайд 4

Структура об’єкта (прод.) за функціями управління (аналіз, планування, організація, контроль, регулювання, мотивація); за термінами (підготовча діяльність чи попередній етап, етап активних дій чи основний етап, підсумковий етап чи результати діяльності); декомпозиція місії (мета, завдання… – параметри, фактори, критерії…); з точки зору проблемно-орієнтованого аналізу (результати — процес — умови).

Слайд 5

Алгоритм застосування Визначення структури об’єкта оцінювання Визначення показників (параметрів, факторів, критеріїв) Визначення коефіцієнтів вагомості кожного показника та вибір шкали оцінювання Складання кваліметричної (факторно-критеріальної) моделі Оцінювання об’єкта за кваліметричною моделлю Розробка рекомендацій за результатами оцінювання

Слайд 6

Професійна компетентність педагога (фрагмент) Мотиваційна компетентність (мотивація до творчої діяльності; до досягнення успіху) Когнітивна компетентність (знання основ педагогічної інноватики) Прогностична компетентність (уміння прогнозувати; стратегічна спрямованість педагогічної діяльності) Інформаційна компетентність (володіння сучасними інф. технологіями) Соціально-психологічна компетентність (створення позитивного психологічного клімату) Організаційно-технологічна компетентність (здатність до аналізу результатів, самоаналізу) Методична компетентність (НДР, ППД) Креативна компетентність (критичне мислення, готовність до ін. діяльності, використання ін. технологій, спрямованість інновацій на розвиток творчих здібностей учнів, рівень організації ін діяльності)

Слайд 7

Аналітична діяльність керівника Аналіз (розчленування цілого на частини) – функція управління НЗ, спрямована на: вивчення закономірностей і тенденцій розвитку; вироблення рекомендацій з удосконалення або упорядкування системи

Слайд 8

Зовнішнє середовище-1 - стан економіки в регіоні; - рівень і джерела фінансування НЗ; - можливість здійснення економічної діяльності в НЗ; - рівень доходів населення в регіоні, де знаходиться НЗ; - характеристика органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх ставлення до проблем освіти в цілому і до конкретного НЗ; - наявність і характеристика соціокультурних інституцій (бібліотеки, музеї тощо) в мікрорайоні НЗ; - установи сфери освіти і конкретне мікросередовище закладу (спортивні та музичні школи, дошкільні та позашкільні заклади, ВНЗ тощо);

Слайд 9

Зовнішнє середовище-2 - наукові установи; - характеристики замовників освіти (батьків), їх освітньо-кваліфікаційний рівень, системи родинних цінностей, ціннісні пріоритети; - заклади освіти, які можуть бути конкурентами; - релігійні установи; - криміногенний стан в регіоні - етнічний склад населення; - демографічний стан в регіоні.

Слайд 10

Внутрішнє середовище - технології навчання, виховання та управління НЗ; - ресурси (матеріальні, людські, економічні); - засоби навчання та виховання; - мотиви діяльності працівників НЗ; - місія, мета і завдання НЗ; - зміст освіти у НЗ; - форми і методи навчання і виховання; - результати діяльності НЗ (якість освіти, здоров’я, розвиток, вихованість, профмайстерність педагогів, рівень управління???).

Слайд 11

Складові аналізу Макросередовище Галузь Споживач Постачальник Конкурент Навчальний заклад Успіхи Продукт Самооцінка Попередня стратегія Можливий вибір стратегії

Слайд 12

Аналіз макросередовища Демографічна складова Стиль життя Суспільні цінності Політична ситуація Технологічна відповідність Інтелектуальна привабливість Питання для аналізу: відповідаємо чи не відповідаємо вимогам (характеристикам) макросередовища?

Слайд 13

Аналіз галузі Зміна державних пріоритетів Рівень конкуренції Темпи технологічних змін Ступінь індивідуальності послуги Темпи появи нової продукції, послуг Тенденції замовлень освітніх послуг Вплив адміністрації Рівень невизначеності Зміна стилю життя, цінностей Питання для аналізу:які передбачувані зміни потребують змін у наших діях, які напрями технологічних змін треба враховувати, як зменшити вплив зовнішніх змін на стабільність закладу?

Слайд 14

Аналіз споживача Чисельність споживачів Інформованість про наші освітні послуги Оцінка споживачем наших послуг Доступність послуги, можливості споживачів Корисність послуги для споживача Особливість наших послуг Наявність бренда Вплив на рейтинг освітніх послуг змін стилю життя, цінностей Питання для аналізу: що зробити для посилення інформованості про наші послуги, як збільшити корисність наших послуг, як збільшити доступність і привабливість послуг

Слайд 15

Аналіз постачальників (стандарти, програми, підручники, кадри, фінанси...) Впливовість постачальників Наявність інших постачальників Наявність послуг, які можуть замінити відсутню послугу Залежність якості освіти від постачальника Зацікавленість постачальника саме у наших послугах Питання для аналізу: що використати повністю, що замінити аналогами, які нові поставки замовити

Слайд 16

Аналіз конкурентів Кількість конкурентів Тенденція зміни попиту послуг Схожість продуктів Наявність домовленостей з конкурентами Наявність вертикальної інтеграції Наявність статусу лідера Найбільш сильні сторони конкурентів Недоліки конкурентів Питання для аналізу: як використати досвід конкурентів, як використати їх слабкості, як використати нові можливості раніше, як посилити загрози для конкурентів?

Слайд 17

Аналіз навчального закладу Матеріальні характеристики: приміщення, обладнання, комплектація, відповідність нормативам, естетична привабливість, розташування Фінансові характеристики: можливості додаткового бюджетного та позабюджетного фінансування

Слайд 18

Аналіз навчального закладу Кадрові характеристики: наявність, рівень кваліфікації, відповідність вимогам обраного варіанту освіти Організаційні характеристики: оптимальність структури, рівень управління (планування, інформаційного забезпечення, контролю, мотивації, аналізу), нормативність документації

Слайд 19

Аналіз навчального закладу Нематеріальні характеристики: інформація про ринок освітніх послуг; відносини з партнерами, керівництвом; клімат в колективі, рівень та характер мотивації працівників Питання для аналізу: достатньо, недостатньо, використовується, не використовується, краще, ніж інші, гірше?

Слайд 20

Аналіз успіхів Технологічні фактори Організаційні Маркетингові Кваліфікаційні Мотиваційні Інші Питання для аналізу: за рахунок яких факторів заклад досягає успіху?

Слайд 21

Аналіз продукту Асортимент Кількість Які якості цінує споживач Що у продукті цінуємо ми Чи створюємо сигнали цінностей Як обновлюємо свій продукт !Що ми вважаємо продуктом? Питання для аналізу: що змінити у продукті? Що замінити? Від чого відмовитись? Яких якостей не вистачає?

Слайд 22

Самооцінка Якість продукту Якість умов Репутація, імідж, маркетинг Стабільність Сучасні технології Рівень обслуговування Кваліфікація персоналу Результативність Питання для аналізу: за цими ж характеристиками оцінити конкурента і порівняти

Слайд 23

Модель управління якістю TQM (Total quality management) Пріоритет потреб споживача; Важливість лідерства (профкомпетентність керівника) Активність персоналу (участь в управлінні) Рівень організації НВП (нормативність, визначеність, керованість) Орієнтація на результат (задоволення потреб) Безперервне удосконалення Розвиток партнерства (соціадьне, зовнішнє середовище)

Слайд 24

Процедура самооцінки Формування груп для самооцінки Ознайомлення з документами (анкети, протоколи), інструктаж Опитування персоналу Виявлення пріоритетних напрямків удосконалення (1-2 галузі) Розробка проекту галузі Внесення змін в оперативні плани (річний план) Повторення процедури (цикл Демінга)

Слайд 25

Аналіз попередньої стратегії Стратегія низьких витрат (у нас дешевше) Лідерство на засадах особливостей (пропонуємо щось відмінне від інших) Концентрація на монопольних послугах Питання для аналізу: чи привела стратегія до успіху?

Слайд 26

Підходи до вибору стратегії Посилюємо сильні сторони (треба?) Позбавляємося слабих сторін (можливо?) Одночасне локальне покращення всіх напрямків (достатньо ресурсів?) Змінюємо місію Змінюємо ставлення (критерії оцінки) Суттєво нічого не змінюємо (стабілізація)

Слайд 27

SWOT-АНАЛІЗ (strengths, weaknesses, opportunities, threats) •Сильні місця: переваги порівняно з іншими в структурі школи, статусі, рівні педагогічного колективу, розташуванні, зв`язках з ВНЗ тощо •Слабкі місця: недоліки порівняно з іншими •Можливості : напрямки чи обставини, які дозволять організації швидко розвиватися (рівень педколективу, наявність компетентних консультантів, можливості фінансування, матеріально-технічна база, компетентна адміністрація тощо) •Загрози : тенденції, що приховують потенційну небезпеку (демографічні явища, плинність кваліфікованих кадрів, погіршення стану МТБ тощо)

Слайд 28

Бостонська матриця

Слайд 29

Бостонська матриця Зірки - високі перспективи розвитку, відсутність проблем, конкуренції Дійна корова (робочий кінь) – невисокі перспективи розвитку, але відсутність проблем, конкуренції Знак питання - високі перспективи розвитку, але багато проблем, велика конкуренція Собаки - низькі перспективи і багато проблем Використання: Визначення профілю навчання (мотиви населення, кадрові та фізичні можливості) Визначення стратегії (статус, зміст освіти, МТБ, специфіка сприйняття: творче виховне середовище, школа-родина тощо) Оцінка: зірки максимально підтримувати, дійну корову підтримувати час від часу, за знаком питання уважно стежити і контролювати, собак намагатися позбутися

Слайд 30

АВС-аналіз (activity-based costing) Визначення видів діяльності, яка аналізується Визначення об`єктів даної діяльності (вчителі, приміщення, обладнання тощо) Визначення вартості об`єкту та вартості отриманого від діяльності результату Формування висновку щодо доцільності діяльності Приимітка: може бути використано при аналізі ефективності нарад, семінарів, використання комп`ютерів, інтерактивних дошок у НВП, впровадженні інноваційних технологій, відкритті “особливих” класів, впровадженні певних систем самоврядування, проведенні ремонту школи, обладнанні нових кабінетів, музеїв, проведенні екскурсій, виховних заходів, ювілеїв школи тощо.

Слайд 31

Компетентнісний підхід в управлінні Модель учня Моделі процесів Моделі умов

Слайд 32

Модель учня-1 Людина світу Громадянин Вітчизни Житель конкретного населеного пункту Вихованець школи (гімназії, ліцею і т. ін.) Член дитячого, молодіжного співтовариства Творча індивідуальність Веде здоровий спосіб життя Культурно відпочиває

Слайд 33

Приклад Учень — мешканець населеного пункту: • знання історії та соціально-культурного потенціалу міста (села); • відчуття належності до культури міста (села); • вміння користуватись послугами довідкових служб; • знання форм соціального та правового захисту від небезпеки. Провідна ідея: виховання, збережених та розвиток духовної культури міста (села) в контексті національної культури. Основні напрямки роботи. 1. Аналіз природного, історичного, соціокультурного потенціалу міста (села). 2. Організація екскурсій містом (селом). 3. Відвідування музеїв, театрів тощо. 4. Участь у святах міста (села), вулиці, школи. 5. Проведення акцій з підтримання чистоти та благоустрою міста (села).

Слайд 34

Модель учня-2 (випускника) Готовність до безупинної освіти Начитаність, глибокі пізнання в окремих галузях науки і практики. Культура мови, обґрунтованість і доказовість суджень. Уміння використовувати теоретичні знання на практиці, у конкретних життєвих ситуаціях. Самостійність і регулярність навчальної діяльності. Використання додаткових джерел у розв’язанні пізнавальних задач  Професійно-трудова компетентність Наявність уявлень про свої інтереси і можливості щодо майбутньої професійно-трудової діяльності. Знання основних положень законодавства про працю, прав і обов’язків неповнолітніх у трудовій сфері. Володіння навичками самообслуговування. Дбайливе ставлення до продуктів людської діяльності. Володіння практичними навичками професійно-трудової діяльності 

Слайд 35

Суспільно-правова компетентність Знання основних положень Конституції України, чіткість уявлень про політичну структуру держави. Чіткість уявлень про права й обов’язки учнів у школі, їхня реалізація. Дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі і поза нею. Активна участь у житті класу й школи. Наявність досвіду організаторської діяльності, роботи у виборних органах учнівського самоврядування  Сімейно-побутова компетентність Прояв турботи, милосердя і терпимості у ставленні до рідних і близьких. Дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних аспектів статевих взаємин. Наявність чітких уявлень про різні аспекти подружнього життя. Виконання постійних господарсько-побутових функцій у сім’ї 

Слайд 36

Культурно-дозвілєва компетентність Наявність уявлень про можливості шкоди, району в проведенні дозвілля відповідно до особистісних потреб. Наявність улюблених занять у вільний час. Відвідування культурних центрів (бібліотеки, кіно, театр, музеї, виставки та ін.) Володіння навичками ведення діалогу, дискусій, обґрунтування своїх думок і життєвих позицій. Наявність досвіду досягнень у різних видах художньо-естетичної творчої діяльності Особистісно-етична зрілість Перевага гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей. Здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й інших людей з позицій моральності, почуття краси і міри. Дбайливе ставлення до живої природи, прагнення зберігати природу в повсякденній життєдіяльності й праці Організованість і відповідальність, терпимість до недоліків інших людей. Самоповага, самодисципліна, самокритичність

Слайд 37

Психолого-фізіологічна компетентність Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру, пізнавальних процесах, стану здоров’я. Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних і інфекційних захворювань, негативне ставлення до шкідливих звичок. Уміння організувати і дотримуватись режиму денного. Регулярність занять фізкультурою і спортом, правильне харчування. Наявність досвіду особистих досягнень у спортивній діяльності, щодо корекції свого фізичного стану, зовнішнього вигляду

Слайд 38

Модель-3 1. Навчальна (професійна) компетентність Рівень культури мислення (гнучкість, швидкість, аналітичність) Ступінь підготовки з навчальних дисциплін (рівень навчальних досягнень) Володіння загально навчальними навичками (читання, культура письма, мовлення тощо) 2. Інформаційна компетентність Уміння знаходити необхідну інформацію (робота з довідковою літературою, бібліографічні вміння, уміння класифікувати інформаційні джерела) Уміння працювати з сучасними інформаційними системами (комп’ютер, інтернет, мобільний зв’язок) Уміння узагальнювати інформацію (структурування, реферування, конспектування, систематизація) Уміння сприймати інформацію (виділення головного, аудіювання, абстрагування)

Слайд 39

3. Творча компетентність Здатність до творчої діяльності (створення нового продукту) Наявність особистих пізнавальних інтересів, сформованість пізнавальних мотивів Здатність до дослідницької діяльності, моделювання Критичність мислення 4. Соціальна компетентність Здатність адаптуватися до нових життєвих умов (нових умов навчання) Активна життєва позиція, соціальна зацікавленість (потреба відігравати певну соціальну роль, орієнтація на соціальний статус) Визначеність громадянської позиціїГотовність до професійного самовизначення Свідоме ставлення до законів, прав людини Готовність бути гарним сім’янином

Слайд 40

5. Мотиваційна компетентність Сформованість мотивації самовдосконалення Мотивація безперервної освіти Мотивація особистого успіху Мотивація спілкування, спільної діяльності 6. Морально-етична компетентність Патріотизм Побудова Я-концепції на засадах загальнолюдських цінностей Розуміння цінності життя людини Етична культура (совістливість, гуманність, почуття власної гідності) Здатність до співчуття

Слайд 41

7. Особистісна компетентність Цілеспрямованість Відповідальність Працелюбність Фізичне здоров’я та потреба у здоровому способі життя Інтелигентність Організованість Естетична культура Екологічна культура Заповзятливість (підприємливість)

Слайд 42

8. Комунікативна компетентність Володіння мовою (мовами) Уміння вступати в комунікацію, діалог, вести бесіду Уміння аргументувати свою точку зору, здатність до дискутування Уміння переконувати Культура спілкування (уміння слухати, підтримувати розмову, завершувати діалог)

Слайд 43

Модель процесу: базові предмети – пріоритетна компетентність − акцентовані компоненти (компетенції) Українська мова – комунікативна, соціокультурна Українська література – полікультурна, національного та громадського становлення, ціннісно-мотиваційна, читацька, критичного мислення, мовленнєва, профорієнтаційна Світова культура – полікультурна, духовно-етичної культури, ціннісно-мотиваційна, читацька, критичного мислення, мовленнєва Іноземні мови – комунікативна − мовна, мовленнєва, соціокультурна, компенсаторна, навчально-пізнавальна, профорієнтаційна Історія та правознавство − полікультурна та соціальна − життєво-стратегічний, особистісно-формуючий, громадсько-перспективний, творчо-пізнавальна Математика − саморозвитку, самоосвіти й самовиховання − загальнокультурна, загальноінтелектуальна, аналітикоузагальнююча, особистісно-організаційна, профорієнтаційна

Слайд 44

Інформатика – інформаційна − загальнокультурна, загальноінтелектуальна, критичного мислення, культури спілкування, профорієнтаційна Географія − саморозвитку та самоосвіти − екологічна, творчо-пізнавальна, особистісно-формуюча, особистісно-організаційна, профорієнтаційна Фізика − пізнавальна, загальноосвітня, загальноінтелектуальна Хімія − саморозвитку та самоосвіти − екологічна, особистісно-організаційна, ціннісно-мотиваційна Біологія – соціальна − екологічна, валеологічна, особистісно-формуюча, комплексно-рефлексивна Трудове навчання − продуктивної творчої праці − ціннісно-мотиваційна, особистісно-організаційна, особистісно-соціалізована, профорієнтаційна Фізична культура – полікультурна - валеологічна, життєво-стратегічна, особистісно-формуюча, особистісно-організаційна.

Слайд 45

Модель процесу: шляхи формування соціальної компетентності Спектр додаткових курсів: «Екологія душі», «Основи етики», Валеологія», «Історія рідного міста», «Міжнародне гуманітарне право», «Місцеве самоврядування», «Народознавство» «Історія рідного краю». «Основи православної культури; «Теорія та практика творів різних жанрів», «Економіка раціонального природокористування» Правдиве, тобто таке, що спирається на фактичний матеріал, викладання курсів «Історія Батьківщини», «Громадське суспільство» і т. ін.; патріотизм починається з правди про свою країну. Відмова від єдино можливої точки зору на долю батьківщини, формування власної думки, власної громадянської позиції учнів через організацію роботи факультативів, об’єднань за інтересами, дослідницьких пошукових груп, що поглиблено знайомляться з історією батьківщини. Проведення тематичних читань за періодами розвитку держави. Складання «Літопису славних справ». Використання в оформленні гімназії державних символів і атрибутів. Відродження традицій святкування державних свят.

Слайд 46

Щорічне проведення фестивалів національних культур за участю учнів, батьків, вчителів, представників громадськості, які спрямовані на придбання досвіду на міжнаціональному рівні і накопиченні матеріалів для подальшої роботи. Створення у школі атмосфери толерантності і ненасильства відносно проявів як релігійних почуттів, так і доатеїстичної позиції, що базується на знаннях історії духовних пошуків людства, видів духовності, глибоке проникнення в культурологічний контекст релігії (вивчення курсів «Історія православ’я», «Біблія і світова культура», «Релігієзнавство» та ін.). Постійний аналіз духовного розвитку учнів, урахування інтересів родини, пошук форм взаємодії в сучасних умовах наукового і релігійного світогляду. Формування вмінь користуватися своїми учнівськими правами, виконувати обов’язки як основи умінь користуватися громадськими правами, формування почуття власної гідності, самостійності. Організація ділових ігор, що формують практичні уміння «Людина і закон», «Твої громадянські права», використання методів колізії, включення гімназистів в імітаційне моделювання. Підтримка з боку дорослих поваги до результатів праці, в тому числі і розумової праці, до результатів праці інших людей як до однієї з провідних цінностей в родині і гімназії

Слайд 47

Моделі умов Нормативно-правові умови (законодавчі акти, статутні документи, положення, навчальні програми і плани) Кадрові умови (модель профкомпетентності учителя) Організаційно-педагогічні умови (розподіл функціональних обов’язків, розклад занять, режим роботи, структурні підрозділи тощо) Організаційно-методичні умови (модель НМР, структурні підрозділи) Матеріально-технічні та фінансово-економічні умови (план удосконалення МТБ, медичне обслуговування, харчування, ОП та ТБ, ЦО, бюджет) Соціально-психологічні умови (психологічна служба, соціальний захист, система мотивації)

Слайд 48

Стара та нова технологія управління Аналіз (+ зовнішнє середовище) Планування (+ компетентність) Організація (+моделювання) Контроль (+кваліметрія) Мотивація (+психологія)

Слайд 49

Дякую за увагу Григораш Віктор Валентинович vickhar@mail.ru 098-6979809

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука