X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гра найрозумніший Тур 1

Завантажити презентацію

Гра найрозумніший Тур 1

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

І. Фізика – наука про природу

Слайд 2

1. Сприйняття природи з метою одержання первинних даних для подальшого аналізу

Слайд 3

2. Аналіз даних, отриманих у результаті експериментів, формулювання законів природи, передбачення й обґрунтування нових явищ

Слайд 4

3. Характеристика, яка є спільною для багатьох матеріальних об’єктів у якісному відношенні, але може набувати індивідуального значення для кожного з них

Слайд 5

4. Дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем ученого, з метою глибшого вивчення цього явища

Слайд 6

5. Різниця між виміряним та істинним значенням вимірюваної величини

Слайд 7

6. Галузь фізики, яка вивчає природу звукових, механічних хвиль в газах, рідинах та твердих середовищах

Слайд 8

7. Розділ механіки, у якому вивчаються умови рівноваги матеріальних тіл під дією сил

Слайд 9

8. Міра або вимірювальний прилад, який призначений для відтворення, зберігання і передачі одиниць будь-якої величини

Слайд 10

9. Наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальним і незмінним фактом

Слайд 11

10. Форма матерії, що породжується рухомими електричними зарядами (струмами)

Слайд 12

11. Розділ фізики, що вивчає явища пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону та їхньою взаємодією з речовиною

Слайд 13

12. Наукове припущення, яке використовується для пояснення певних реальних явищ

Слайд 14

13. Ідеалізований об’єкт, який враховує невелику кількість основних властивостей досліджуваного тіла

Слайд 15

14. Взаємодія, яка є властивою всім тілам й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного

Слайд 16

15. Фізична величина, яка характеризує послідовну зміну явищ і станів матерії, їхню тривалість

Слайд 17

16. Будь-яке явище, що відбувається в даній точці простору в деякий момент часу

Слайд 18

17. Метод пізнання, змістом якого є сукупність заходів і закономірностей поєднання окремих частин предмета в одне ціле

Слайд 19

18. Метод пізнання, змістом якого є сукупність заходів і закономірностей розчленування предмета дослідження на складові частини

Слайд 20

19. Вид матерії, що характеризується масою та складається з елементарних частинок

Слайд 21

20. Вид матерії, посередник взаємодії між частинками речовини або віддаленими одне від одного макроскопічними тілами

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука