X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виразки

Завантажити презентацію

Виразки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Терези ШЕЯ НОРМА ВИРАЗКА ЗАХИСНІ ФАКТОРИ Слизово-бікарбонатний бар’єр; Достатній кровоток; Регенерація епітелію; Імунний захист; Простагландини АГРЕСИВНІ ФАКТОРИ Соляна кислота і пепсин; Порушення моторики; Helicobacter pylori; Лікарські засоби

Слайд 2

ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ “Медикаментна ваготомія” призводить до нетривалого позитивного ефекту і часто супроводжується побічними ефектами; Стійкість НР до дії антибіотиків; Сучасні соціально-економічні умови не дозволяють більшості хворим на виразкову хворобу отримувати довготривале консервативне лікування у повному обсязі;

Слайд 3

“На сьогоднішній момент резекція шлунка може по праву вважатися не тільки методом вибору для лікування виразкової хвороби, але власне по ній та її результатах слід оцінювати другі методи лікування і другі типи операцій” С.С. Юдин

Слайд 4

Характер ускладнень виразкової хвороби

Слайд 5

ПОЄДНАНІ УСКЛАДНЕННЯ (СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У 45%)

Слайд 6

Розподіл хворих за віком і локалізацією виразки

Слайд 7

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Динамічний ЕФГДС-контроль; Іонобалонотензіокінезіографія; Морфометрія; Імуноморфологія; Дослідження згортальної, протизгортальної, фібринолітичної ланок та місцевого гемостазу; Дослідження мікробного обсіювання (мікробного числа у периульцерозній зоні, черевній порожнині); Оцінка індексу поліморбідності та ризику операції (за критеріями Larsen, Golldmann, 1995).

Слайд 8

Ми повинні вникати в сутність патологічного процесу для того, щоб знати більш точну картину хвороби і, таким чином давати хірургічному лікуванню нову орієнтацію Rene Fointaine

Слайд 9

Показання до органощадних резекцій шлунка

Слайд 10

Вибір обєму операції в умовах поліморбідності КЛАС ОПЕРАЦІЙНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ (ОАР) І клас ОАР 0-5 ІІ клас ОАР 6-12 ІІІ клас ОАР 13-25 ІV клас ОАР >26 Органозберігаючі операції Резекції шлунка Умовно-радикальні, паліативні та органозберігаючі операції

Слайд 11

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК ОПЕРАЦІЇ Об’єм операції (кількість оперованих) Паліативні та умовно-радикальні операції Органозберігаючі та органощадні операції Резекція шлунка Клас операційно-анестезіологічного ризику, кількість оперованих (ускладнення у %) І клас 0-5 Балів 0,3% 1,6% 3,0% ІІ клас 6-12 балів 1,0% 6,5% 10,0% ІІІ клас 13-25 балів 3,0% 15,0% 30,0% ІV клас >26 балів 19,0% 44,0% 75,0%

Слайд 12

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВИРАЗОК ЗА JOHNSON

Слайд 13

ХАРАКТЕР УСКЛАДНЕНЬ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ВИРАЗКИ УСКЛАДНЕННЯ Пенетрація Кровотеча Рецидив після вшивання Пенетрація + кровотеча Пенетрація + стеноз Пенетрація + стеноз + + кровотеча ВСЬОГО І ТИП 65 12 3 33 - - 113 ІІ ТИП 6 3 1 5 7 6 28 ІІІ ТИП 7 6 1 6 7 8 35 ВСЬОГО 78 21 5 44 14 14 176

Слайд 14

Диспластичні зміни слизової шлунка залежно від типів виразок Дисплазія відсутня 31,3% 25,0% 20,0% 28,0% І тип ІІ тип ІІІ тип Всього Помірно виражена 51,8% 53,6% 20,0% 45,7% дисплазія Важка 17,0% 21,4% 60,0% 26,3% дисплазія СТУПІНЬ ДИСПЛАЗІЇ

Слайд 15

ДИСПЛАЗІЯ І ХЕЛІКОБАКТЕРНА ІНВАЗІЯ СТУПІНЬ ОБСІЮВАННЯ НР І ст ІІ ст ІІІ ст ДИСПЛАЗІЯ Помірно виражена дисплазія 34 % 37 % 39 % Важка дисплазія 54 % 29 % 17 %

Слайд 16

Морфологічно-морфометричне дослідження слизової шлунка показали: шлункові виразки I-III типів в 72% випадках супроводжуються диспластичними змінами слизової оболонки шлунка. Із них, у 45,7% хворих була виявлена помірна виражена дисплазія і у 26,3% - важка дисплазія слизової оболонки шлунка. При власне шлунковій і поєднаній локалізації виразок шлунка і дванадцятипалої кишки у 81,7 % і 75% спостерігається помірно виражена дисплазія, що носить зворотній характер при умові усунення виразкового дефекту. В той час як при препілоричних виразок у 72% присутня важка дисплазія з незворотнім характером, що є поганою прогностичною ознакою малігнізації ураженого органу. Помірно виражена дисплазія при виразках шлунка має місце при збереженому структурному та локальному імунному гомеостазах досліджуваного органу на фоні 76% бактеріального обсіюваннями ІІ і ІІІ ступенів і при значних резервах адаптації. Важка дисплазія пов’язана з істотними склеротично-дистрофічними змінами та порушеннями локального імунного гомеостазу ураженого шлунка при виснаженні адаптаційних і компенсаторних резервів при бактеріальному обсіюванні І ступеня у 54%.

Слайд 17

Характер оперативних втручань при І типі

Слайд 18

Прицільна резекція ішемізованого сегменту шлунка за Л.Я.Ковальчуком

Слайд 19

Надпілорична резекція за Макі-Шалімовим

Слайд 20

А.С. №930764/035178

Слайд 21

Власне шлункова виразка

Слайд 22

Поєднання шлункової виразки з дуоденостазом (ап№180350)

Слайд 23

Характер оперативних втручань при II типі

Слайд 24

ВИСІЧЕННЯ ВИРАЗКИ ДПК+ДП+СКР+СПВ

Слайд 25

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОБЄМУ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ІІІ ТИПІ ШЛУНКОВИХ ВИРАЗОК ІІІ тип хронічні і гострі ускладнення препілоричної виразки шлунка Відсутня дисплазія Помірно-виражена і важка дисплазія Субтотальна резекція шлунка за Більрот-ІІ Резекція шлунка за Більрот-І

Слайд 26

Показання до органозберігаючих операцій на шлунку та ДПК

Слайд 27

Хірургія пілородуоденальних стенозів Пілородуоденальні стенози – в 10 - 59 % хворих потребують хірургічного втручання. Ранні стадії стенозування – компенсація і субкомпенсація – органозберігаючі операції. Пізні стадії стенозування – тип операції дискутується від органозбегігаючих до резекційних.

Слайд 28

Проведені нами клініко-експериментальні дослідження показали, що морфофунціональні зміни стінки шлунка в умовах пілородуоденального стенозу мають певну етапність. Процеси декомпенсації скоротливої функції стінки спочатку виникають у тілі шлунка і передують аналогічним змінам в його антральному відділі. А тому видалення дилятованого сегменту тіла шлунка, що характеризується деструктивними та склеротичними змінами шлункової стінки в мовах декомпенсації попереджує розвиток післяопераційних моторно-евакуаторних порушень в ранніх і пізніх стадіях.

Слайд 29

Зміна товщини м’язового шару тіла та антрального відділу шлунка при змоделюваному декомпенсованому пілородуоденостенозі (А.С.№95041813)

Слайд 30

Резекцію дилятованого сегменту шлунку, ліквідація дуоденостенозу з дуоденопластикою і СПВ виконуємо у хворих з декомпенсованим стенозом при умові гіпомоторики ( тонус > 70 мм вод.ст.) без резервів його скоротливої функції або в стадії вираженої гіпотонії тіла шлунка (тонус < 70 мм. вод.ст.) при наявності резервної здатності антрума. Резекцію шлунка виконуємо в стадії вираженої гіпотонії тіла шлунка (тонус < 70 мм. вод.ст.) при відсутності резервів скоротливої здатності антрума.

Слайд 31

Етапи операції Патент України від 28.04.1998року за № 19102 А

Слайд 32

Підвищення питомої ваги органощадних і органозберігаючих операційних втручань при пілородуоденальних стенозах до 85 % дозволило у віддалені строки отримати відмінні і добрі результати лікування у 93,7% порівняно з 76,6 % з резекційними методами.

Слайд 33

Дуоденопластика

Слайд 34

Дуоденопластика при пенетрації виразки в головку підшлункової залози

Слайд 35

Дуоденопластика при пенетрації виразки в гепатодуоденальну зв’язку

Слайд 36

ХАРАКТЕР ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ

Слайд 37

РЕЗУЛЬТАТИ Збереження пілороантрального відділу шлунка при операціях, виконаних з приводу виразкової хвороби шлунка і виконання органозберігаючих операцій із збереженням воротаря при дуоденальних виразках знизило частоту середніх форм функціональних та органічних розладів з 32,1% до 4,5%, а тяжких форм з 8,3% до 3,3% і дозволило зменшити частоту прямих післяопераційних ускладнень в 4 рази, а рівень післяопераційної летальності з 3,4% до 0,9 %.

Слайд 38

Ми впевнені , що успіхи в застосуванні нових методів лікування хворих на ускладнену виразкову хворобу можливі лише за умови злагоджених дій дільничних лікарів, гастроентерологів поліклініки та стаціонарів. Цих злагоджених дій сьогодні майже нема, і це – головна причина невдач в застосуванні нових прийнятих практично у всьому світі , методів лікування хворих на ускладнену виразкову хворобу. Ми впевнені, що самі клініцисти гастроентерологи невзмозі прослідкувати за віддаленими наслідками лікування хворого в стаціонарі, а терапевти в поліклініках не вважають за необхідне в потрібний час викликати хворого для обстеження і можливого амбулаторного лікування. А самі хворі з’являються до лікаря лише тоді, коли хвороба дошкуляє їм так, що потрібна лікарська допомога. Для цього і було свого часу створено диспансерну форму обслуговування таких груп хворих.

Слайд 39

Наші погляди на проблеми зводяться до того, що поки в системі допомоги хворим із виразковою хворобою не буде застосовано диспансерні форми, жодні зусилля хірургів, гастроентерологів, терапевтів, дільничних лікарів поліклініки не вирішать цю не тільки медичну, але й соціальну проблему.

Слайд 40

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ Нами розроблена класифікація зростаючих ступенів ризику основного захворювання стосовно виразкової хвороби. Ступені ризику основного хірургічного захворювання 1. Хронічне неускладнене захворювання із сприятливим прогнозом; 1.1. Виразкова деформація цибулини дванадцятипалої кишки без явищі стенозування з вираженим больовим синдромом. 2. Хронічні неускладнені захворювання з невизначеним прогнозом: 2.1. Неускладнені виразки з частими (3-4) рецидивами в рік, незалежно від тривалості виразкового анамнезу; 2.2. Неускладнені виразки, що не заживають протягом 6-8 тижнів при консервативному лікуванні; 2.3. Неускладнені виразки з щорічними рецидивами захворювання впродовж 3-5 років. 3. Гострі неускладнені захворювання з імовірно поганим прогнозом: 3.1. Гострі активні неускладнені виразки з різко вираженим больовим синдромом.

Слайд 41

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ (продовження) 4. Хронічні ускладнені захворювання з імовірно поганим прогнозом: 4.1. Пенетруючі кальозні виразки; 4.2. Виразкові пілородуоденальні стенози; 4.3. Виразки з кровотечею в анамнезі; 4.4. Рецидив виразки після перенесеного раніше ушивання пер-форативного отвору. 5. Гострі ускладнені захворювання з безумовно поганим прогнозом: 5.1. Проривні виразки; 5.2. Гострі профузні гастродуоденальні кровотечі виразкової етіології, що продовжуються не дивлячись на проведення інтенсивної гемостатической терапії. 6. Злоякісні новоутворення: 6.1. Малігнізація виразки. 7. Хронічні або гострі ускладнені захворювання у стадії декомпенсації, що підлягають попереднім інтенсивним реанімаційним заходам: 7.1. Декомпенсованний виразковий стеноз вихідного відділу шлунку з явищами хлорипривної тетанії і різким виснаженням з порушенням водно-електролітного обміну; 7.2. Печінково-ниркова недостатність на грунті несвоєчасно-діагностованої перфорації виразки з гострим розлитим перитонітом.

Слайд 42

ХРОНІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ІЗ ВІРОГІДНО НЕСПРИЯТЛИВИМ ПРОГНОЗОМ 1. Рецидив виразки після зашиванння проривного отвору; 2. Субкомпенсований стеноз виходу із шлунка; 3. Перший-третій тип виразок шлунка (за Джонсоном); 4. Виразка шлунка і 12-палої кишки із рецидивними кровотечами в анамнезі; 5. Пенетруючі кальозні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки в поєднанні із стенозом і кровотечами в анамнезі; 6. Неускладнена виразка із трьома-чотирма рецидивами в рік протягом останніх 3-5 років.

Слайд 43

Диспансерні групи

Слайд 44

ДЕ ПРОВОДИТИ РЕАБІЛІТАЦІЮ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ? І варіант – хірургічний стаціонар санаторій-профілакторій сімейний лікар ІІ варіант – хірургічний стаціонар гастроентерологічне відділення сімейний лікар ІІІ варіант – хірургічний стаціонар гастроентерологічне відділення санаторій-профілакторій сімейний лікар

Слайд 45

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ за даними ВОЗ фізичні (сила, енергія, біль, дискомфорт, сон, відпочинок, стомленість); психологічні (позитвні емоції, концентрація думки, зовнішній вигляд, негативні переживання); рівень самостійності (працездатність, залежність від ліків та лікування); суспільна активність (особисті взаємовідносини, суспільна цінність суб’єкта, сексуальна активність) оточуюче середовище (благополуччя, безпека, доступність та якість медичного та соціального забезпечення); духовність (релігія, особисті переконання)

Слайд 46

“Легко йти правильно за тим, хто правильно йде попереду” Я. Коменський

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина