X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Умножение четырех и деление на четыре»

Завантажити презентацію

«Умножение четырех и деление на четыре»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок математики в 3 классе «Умножение четырех и деление на четыре» Учитель Самойленко Людмила Анатольевна, старший учитель, ДУВК № 114

Слайд 2

«ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН ВДОХНОВИТЬ ЧЕЛОВЕК» (Шота Амонашвили) "РЕБЕНОК - НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ СРЕДЬ БУДНИЧНО СЕРЫХ ЛЮДЕЙ» (М. Волошин) "ШКОЛА - ЭТО ОГРОМНЫЙ САД. ДЕТИ - ЭТО ЦВЕТЫ. УЧИТЕЛЬ - ЭТО САДОВНИК, ВНОСЯЩИЙ СЕМЕНА ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ ПОТОМ ВЫРАСТАЮТ И ДАЮТ СВОИ ПЛОДЫ".

Слайд 3

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти

Слайд 4

Метою освітньої галузі “Математика” є формування предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для самореалізації учнів у швидкозмінному світі. Для досягнення зазначеної мети передбачається формування: цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом; вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин; інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; уміння навчатися. В освітній галузі виділяються такі змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти

Слайд 5

Ведущие характеристики выпускника начальной школы: Способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; Умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; Наличие представлений о собственном знании и незнании. Физиологические и интеллектуальные особенности учащихся

Слайд 6

Тема Цели и задачи Содержание урока Средства обучения Методы Результативность Рефлексия

Слайд 7

Урок изучения нового материала на основе раннее изученного. Основа для изучения тем «Умножение на 5,6,7,8,9» Ученик – активный участник учебного процесса

Слайд 8

Цель: составить таблицы умножения четырёх и на четыре, рассматривать соответствующие случаи деления, решать простые и составные задачи на сравнение; развивать способность рассуждать, анализировать, делать выводы; воспитывать интерес к математике, экономное отношение к расходованию времени Этапы урока: Орг.момент Актуализация знаний; Изучение нового материала; Закрепление, обобщение полученных знаний; Углубление знаний и умений по изученной теме; Оценивание деятельности учащихся; Информирование о домашнем задании, инструктаж по его выполнению; Подведение итогов.

Слайд 9

Оборудование (средства): Учебник; Мультимедийный проектор; Карточки; Листы индивидуальной работы Формы работы: Вступительное слово учителя; Устный опрос; Проблемное задание; «Я думаю так»; Математический диктант; Творческая работа; Устное сообщение , подготовленное учащимся; Физкультминутка; «Математика в литературе»; Самостоятельтая работа; Решение задач по краткой записи; «Микрофон» ; Математическая игра «Магические квадраты».

Слайд 10

Музыка Интеграция (межпредметные связи) Литература История Живопись мультипликация Информатика МАТЕМАТИКА

Слайд 11

Тема Цели и задачи Содержание урока Средства обучения Методы Результативность Рефлексия

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика