X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи диференціального та інтегрального числення. Диференціальні рівняння.

Завантажити презентацію

Основи диференціального та інтегрального числення. Диференціальні рівняння.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основи диференціального та інтегрального числення. Диференціальні рівняння.

Слайд 2

План лекції Похідна функції. Диференціал функції. Основи інтегрального числення. Диференціальні рівняння Загальний та частковий розв'язок диференціяльного рівняння Диференціальні рівняння з розділеними змінними і зі змінними, які можна розділити. Диференціальні рівняння другого порядку. Моделювання фізико-хімічних та біологічних процесів лінійними однорідними диференціальними рівняннями

Слайд 3

Похідна функції. Похідною функції y=f(x) по аргументу х називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли останній прямує до нуля. Похідна функції y=f(x) позначається через : у , у (х), f , f (x).

Слайд 4

Похідна від похідної називається похідною другого порядку, або другою похідною. Позначається таким чином : y , y(2) , f (x), f(2)(x) . Подібним чином вводиться поняття похідної n-ного порядку.

Слайд 5

Таблиця формул диференціювання елементарних функцій.

Слайд 6

Продовження таблиці основних формул диференціювання елементарних функцій.

Слайд 7

Слайд 8

Знаходження похідної функції, використовуючи табличні похідні та похідну добутку, суми і частки.

Слайд 9

Визначення інтервалів монотонності та екстремумів функції.

Слайд 10

Похідні складних функцій. Нехай у є функція від u : y=f(u), де u є функція від аргументу х : u= (x); тоді ми можемо записати y=f( (x)). Якщо для відповідних значень х і u існують похідні, то існує і похідна від у по х . причому має місце рівність : y =f(u)u =f[( (x)] (x).

Слайд 11

Слайд 12

Знаходження числового значення функції.

Слайд 13

Основи інтегрального числення. Невизначений інтеграл

Слайд 14

Невизначений інтеграл

Слайд 15

Властивості невизначеного інтеграла 1. Похідна від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральній функції: [∫f(x)dx]'=f(x). 2. Диференціала від невизначеного інтеграла дорівнює під інтегральному виразу: d [∫f(x)dx]=f(x)dx

Слайд 16

Властивості невизначеного інтеграла 3. Інтеграл від диференціала первісної дорівнює цій первісній: ∫d[F(x)+c]=Fx)+c 4. Сталий множник можна виносити за знак інтеграла: ∫kf(x)dx=k∫f(x)dx.

Слайд 17

Властивості невизначеного інтеграла 5. Інтеграл від алгебраїчної суми функцій дорівнює алгебраїчній сумі інтегралів від кожного доданку зокрема: ∫[f1(x)±f2(x)]dx=∫f1(x)dx±∫f2(x)dx

Слайд 18

Основні формули інтегрування:

Слайд 19

Основні формули інтегрування:

Слайд 20

Методи інтегрування Розрізняють три найпростіших методи інтегрування: безпосереднє інтегрування інтегрування методом заміни змінної інтегрування частинами.

Слайд 21

Метод безпосереднього інтегрування Безпосереднім - називається інтегрування при якому шляхом алгебраїчних перетворень і застосування властивостей невизначеного інтеграла зводять підінтегральні вирази до основних формул інтегрування, тобто до табличного вигляду.

Слайд 22

Метод інтегрування заміни змінної Інтегрування методом заміни змінної полягає в переході від заданої змінної інтегрування до іншої змінної, для того, щоб звести під інтегральний вираз до одного з табличних. Вибір заміни змінної в кожному конкретному випадку залежить від підінтегрального виразу .

Слайд 23

Слайд 24

Метод інтегрування за частинами

Слайд 25

Слайд 26

Визначений інтеграл.

Слайд 27

Основні властивості визначеного інтеграла

Слайд 28

Слайд 29

Методи обчислення визначеного інтеграла.

Слайд 30

Слайд 31

Визначення диференціального рівняння

Слайд 32

Порядок диференціального рівняння

Слайд 33

Загальний та частковий розв'язок диференціяльного рівняння Загальним розв'язком диференціального рівняння називається функція, яка після підстановки у диференціальне рівняння перетворює його в тотожність.

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Диференціальні рівняння з розділеними змінними і зі змінними, які можна розділити.

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Диференціальні рівняння другого порядку. Диференціальні рівняння другого порядку, які допускають зниження порядку.

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

Слайд 47

Слайд 48

Можуть реалізовуватися такі випадки:

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Моделювання фізико-хімічних та біологічних процесів лінійними однорідними диференціальними рівняннями

Слайд 52

Слайд 53

Закон поглинання іонізуючого випромінювання середовищем.

Слайд 54

Слайд 55

Закон розмноження бактерій.

Слайд 56

Закон розчинення лікарської речовини з таблетки.

Слайд 57

Хімічні реакції першого порядку: А продукт реакції.

Слайд 58

Хімічні реакції другого порядку: А+В продукт реакції.

Слайд 59

Слайд 60

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика