X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Михайло Кравчук - математик широкого масштабу

Завантажити презентацію

Михайло Кравчук - математик широкого масштабу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Видатний український математики Кравчук Михайло Пилипович 120 років з дня народження Руденко Ольга Петрівна

Слайд 2

Народився майбутній вчений 27 вересня 1892 р. в селі Човницях на Волині в сім’ї землеміра. 1901 р. він разом з батьками перебирається до Луцька, де в 1910 р. закінчує з золотою медаллю гімназію. Ще цього самого року він вступає на фізико-математичний факультет університету Святого Володимира в Києві. Чотири роки пізніше М. Кравчук закінчує університет з дипломом І ступеня. Професор Д. Граве вважає його одним з найталановитіших своїх учнів і просить залишити при університеті як професорського стипендіата для підготовки до наукової та викладацької роботи... Руденко Ольга Петрівна

Слайд 3

Взимку 1915/16 р. М. Кравчук переїжджає до Москви. Там він перебуває протягом 7 місяців, багато працює у бібліотеках, налагоджує контакти з московськими математиками, відвідує наукові семінари, зокрема, семінар з теорії функцій, керівником якого був професор Д. Ф. Єгоров, слухає цикл лекцій приват-доцента М.М. Лузіна з теорії еліптичних функцій, лекції проф. Б.К. Молодзеєвського “Алгебраїчні криві” та інших. “Жива математична думка в Москві обертається виключно в галузі найзагальніших питань теорії функцій, свідомо відмежовуючись від питань класичного аналізу”,— писав М. Кравчук у 1916 році (Київ. міськ. архів, ф. 16, оп. 465, од. 1909). Успішно склавши магістерські іспити, М. Кравчук 5 вересня 1917 р. прочитав свою першу (так звану випробну) лекцію з предмету чистої математики “Про функції, що справджують теорему додавання”, а 19 вересня того ж року — першу лекцію з питань теорії множин і одержав звання приват-доцента. М.П.Кравчук у студентські роки Руденко Ольга Петрівна

Слайд 4

Національно-культурне й державне відродження України після повалення царату не пройшло повз увагу молодого вченого. Він викладає математичні дисципліни в І і ІІ українських гімназіях у Києві, Українському народному університеті. Він стає, між іншим, членом комісії математичної термінології при Інституті української наукової мови УАН. 1919 року М. Кравчук публікує курс лекцій з геометрії, що він їх прочитав в Українському народному університеті. Цього ж року опубліковано перший переклад українською мовою широковідомого підручника з геометрії Кисельова, здійснений М. Кравчуком... У другій половині 20-х років підкомісія математичної секції природничого відділу Інституту української наукової мови під головуванням М. Кравчука створить тритомний математичний словник. Сторінка з праці М. П. Кравчука Руденко Ольга Петрівна

Слайд 5

Захоплені слова про улюбленого вчителя М. Кравчука залишила у своєму щоденнику з осені 1917 року учениця випускного класу 1-ої української гімназії Вероніка Черняхівська, в майбутньому обдарована поетеса й перекладачка (і така сама жертва більшовицьких катівень, як і її вчитель…): сьогодні після лекції я підійшла до Михайла Пилиповича і спитала щось про тригонометрію. Він сказав, що я знайду в підручнику “ дуже цікаві задачі”, але подивився своїми темними м’якими очима так гарно, усміхнувся якоюсь блискучою усмішкою, що, звичайно, я простила йому і тригонометрію, і його улюблені і логарифми … Черняхівська Вероніка Олександрівна Руденко Ольга Петрівна

Слайд 6

Дрінфельд Гершон Іхельович Цікаво згадує учень М. Кравчука, пізніше — співавтор, професор Г. І. Дрінфельд: “Характер роботи семінарів підвищеного типу був не однаковим. Наприклад, М.П. Кравчук додержувався принципу сформульованого ним словами “треба тримати руку на пульсі науки”. Тому семінар М.П. Кравчука був досить людний і доповідали, як правило, студенти. Приклади — автору цих спогадів доручено було докладно розповісти про всі праці Стеклова з теорії замкненості. А двом учасникам семінару було доручено доповіді про праці Канторовича в галузі конформних відтворень” (ж. “У світі математики”, т. 4, в. 2, 1998). Руденко Ольга Петрівна

Слайд 7

У важку смугу економічної розрухи й суспільно-політичного хаосу на межі 20-х років М. Кравчук з молодою дружиною Есфірою (одружились вони 1918 р.) виїздить на село. У 1919-1921 рр. він був викладачем і директором школи в с. Саварці (на Богуславщині). Новий учитель докорінно змінює старі методи навчання, викликає в учнів великий інтерес до математики, збуджує в них потяг до самостійної творчості. М.П.Кравчук з родиною, 1935 рік Руденко Ольга Петрівна

Слайд 8

Одна за одною з’являються друковані праці М. Кравчука. Ряд глибоких результатів з теорії білінійних форм та лінійних перетворень завершується докторською дисертацією «Про квадратичні форми та лінійні перетворення», яку вчений блискуче захищає 1924 р. Далі М. Кравчук займається питанням узагальненої інтерполяції. Доповідь про свої висновки він зачитав на ІІ Міжнародному математичному конгресі в Торонто в 1924 р. Чотири роки пізніше український вчений їде на Міжнародний математичний конгрес в Італію. По дорозі виступає на засіданні Математичного товариства в Парижі. У 1929 році кандидатуру Кравчука висувають у дійсні члени Всеукраїнської академії наук. Кандидатом до ВУАН його висунуло понад сто організацій. Руденко Ольга Петрівна

Слайд 9

“Я пропоную громадським організаціям звернути особливу увагу на кандидатуру доктора математики професора Михайла Кравчука, одного з найталановитіших моїх учнів, автора кілька десятків не раз відзначуваних та премійованих праць... Ще студентом він відзначався дослідами з обсягу алгебри, продовживши важливі праці деяких німецьких математиків, що мають можливе застосування в геометрії, механіці та математичній фізиці”, – писав у своїй рекомендації відомий учений і вчитель Кравчука Д. Граве. Граве Дмитрий Александрович Руденко Ольга Петрівна

Слайд 10

Читаємо в “Матеріалах обрання нових академіків ВУАН”: “… Побіжний огляд деяких праць М. Кравчука виявляє його видатний математичний талант, велику ерудицію та широкі наукові інтереси. Він розв’язує задачі, що їх не раз не могли подужати видатні фахівці, він своїми дослідами не лише розв’язує, але й ставить проблеми та з’ясовує перспективи дальшої роботи для себе та для своїх учнів. Особливо це стосується тих двох царин, де він найбільше працює тепер: лінійних диференціальних рівнянь та математичної статистики. Оригінальні приступи до задач та щасливі повороти думки, зіставлення далеких і, здавалось би, ніяк не зв’язаних обсягів, видатна здібність до взагальнень — все це дало М. Кравчукові великі математичні набутки й обіцяє ще дати не менші. Професор Кравчук є один із визначніших математиків України; його наукові праці здобули загальне визнання в наукових колах у СРСР та за кордоном, де він виступав на міжнародних математичних з’їздах” 29 червня 1929 р. на засіданні Ради Академії М. Кравчука одностайно обрано дійсним членом ВУАН. Руденко Ольга Петрівна

Слайд 11

Цей і наступні вісім років найплідніщі у творчості математика... Михайло Кравчук – автор понад 180 наукових робіт, в тому числі більше десятка монографій з різних галузей математики. Його наукові результати дістали міжнародне визнання. Його методи особливо використовуються тепер у зв’язку з розвитком кібернетики, зокрема при програмуванні багатьох складних явищ і процесів. Український учений одержав фундаментальні результати в теорії ймовірностей, пов’язані з біномінальним розподілом. Саме він увів многочлени цього розподілу, відомі тепер у світовій літературі як многочлени Кравчука. М. Кравчук одержав багато нових результатів в області інтерполяції та механічних квадратур, зокрема повністю розв’язав питання про визначення механічної квадратури її коефіцієнтами та коефіцієнтами квадратур нижчих порядків... Американець російського походження Джон Атанасов при створенні першого комп’ютера користався з наукового доробку українського вченого. Руденко Ольга Петрівна

Слайд 12

У 1937 році для професора Михайла Кравчука настала година випробування. У республіканській пресі з’являються погромні статті проти нього. Деякі з них підписує і його колишній вчитель Д. Граве. Кравчуку влаштовують ганебні псевдосудилища і у стінах Інституту математики, Політехнічного інституту, університету. До трибун зі словами осуду рвуться його вчорашні колеги, учні, аспіранти і студенти. М. Кравчука звинувачують у націоналізмі, шпигунстві, антирадянщині. Руденко Ольга Петрівна

Слайд 13

Не було сумніву, що Кравчук певний кандидат на Колиму. Незабаром він і вирушив до Владивостока 10-тисячнокілометровим сухопуттям під вартою з сотнями подібних йому «націоналістів», а далі в трюмі суховантажного судна морем – на Колиму... Руденко Ольга Петрівна

Слайд 14

Але і там він працював. Є свідчення співкаторжника М. Кравчука по табору суворої колимської зими 1941—42 років, М. Попова, що. академік, хоч і підупалий здоров’ям, мусив працювати відбійником у золотокопальні, а у короткі вільні хвилини в бараці сидів при каганці й писав якісь формули на клаптиках паперу, і щовечора здавав списані папірці табірному начальству — лише з такою умовою йому дозволили відводити душу у вільному світі чистої науки Згадує співв’язень М. Попов, що нібито М. Кравчук “на Колимі розв’язав основну задачу, над якою так довго бився…, передав охороні”, а де ті папери тепер — невідомо… Руденко Ольга Петрівна

Слайд 15

Три каторжних зими й три літа відбув він там, а 9 березня 1942 р. залишився на віки вічні у колимській мерзлоті. Академік Михайло Кравчук свою різносторонню наукову діяльність розглядав як справу патріотичну, як справу громадянську. Йому належиться за це не тільки шана, але вічна пам’ять. У київському авіаційному інституті Руденко Ольга Петрівна

Слайд 16

15.09.1956 року – був реабілітовано, а лише 20.03.1992 року загальними зборами АН України поновлений у складі дійсних членів Академії наук України Руденко Ольга Петрівна

Слайд 17

Моя любов – Україна і математика Руденко Ольга Петрівна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика