X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Література масова та елітна"

Завантажити презентацію

"Література масова та елітна"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Постмодернізм. Література масова та елітна

Слайд 2

Масова та елітна література Масова література(або тривіальна) — один з двох потоків сучасного літературного процесу (іншим є елітарна література). Масова література — розважальна й дидактична белетристика(розповідна художня проза — романи, повісті, оповідання, новели), яка друкується великими накладами і є складовою «індустрії культури». Використовуючи стереотипи масової свідомості й популістську стратегію завоювання публіки, а також примітизувати художні відкриття «високої» літератури, такі твори передбачають спрощене, комфортне читання. Їхні типові ознаки — пригодницький або звульгаризований романтичний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку і часто щасливий фінал — «хеппіенд». До масової літератури належать бульварні, лубочні, любовні, детективні, кримінальні романи (бойовики), жанри коміксу, трилеру, фантастичні романи, фентезі.

Слайд 3

Масова література Представники в Україні Сергій Ухачевський ("Лицедії"), Андрій Коктюха (Шлюбні ігрища жаб", "Повернення сентиментального гангстера", "Мама, донька, бандюган") та ін.

Слайд 4

Елітна література Елітарна література — один з двох потоків сучасного літературного процесу (іншим є масова література). Елітарна література (з франц. найкраще, добірне) - розрахована на читача, який має певний рівень внутрішньої культури та освіти, орієнтується в літературному процесі, володіє літературознавчою термінологією. У цих творах порушуються філософські та загальнолюдські проблеми. Елітарні твори вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності. Часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори потребують активного, освіченого і розвиненого читача, який би у процесі знайомства з текстом залучався до «співавторства».

Слайд 5

Постмодернізм Постмодернізм (лат. post — після, за і франц. modernisme — сучасний) — напрям, який прийшов на зміну модернізму. Постмодернізм з'явився на Заході у другій половині XX століття і став визначальним напрямом в естетиці. Постмодерні зм — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття 20 століття приходить на зміну модернізму. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.

Слайд 6

Визначальні риси постмодернізму: - культ незалежної особистості; - потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого; - прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій; - бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу; - використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя; - зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо); - суміш багатьох традиційних жанрових різновидів; - сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох; - запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях; - як правило, у постмодерністському творі присутній образ оповідача; - іронічність та пародійність.

Слайд 7

Постмодернізм в архітектурі

Слайд 8

Слайд 9

Постмодернізм у українській літературі Постмодернізм у сучасній українській літературі виявляється в творчості Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Л. Дереша, О. Ульяненка, С. Процюка, В. Медведя, О. Забужко , В. Винничука та інших.

Слайд 10

Про постмодернізм Герой літератури постмодернізму — людина, яка почувається «дуже незатишно у холодному всесвіті» є розгублена, усамітнена, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого. Які досягнення в розвитку новітніх засобів масових комунікацій сприяли виникненню постмодернізму? Постмодернізм багато чим зобов'язаний своїм виникненням розвитку новітніх засобів масових комунікацій — телебаченню, відеотехніці, інформатиці та комп'ютерній техніці. Виникнувши насамперед як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, і на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю — відеокліпами, комп'ютерними іграми, диснеївськими атракціонами.

Слайд 11

Сучасні часописи та альманахи

Слайд 12

Альманах — на початку XIV–XV ст. це календарні таблиці з астрономічними вирахуваннями, а пізніше в XVI ст. календарі на довший протяг часу, врешті, збірки літературних творів (віршів, оповідань, повістей тощо). Різновид серіального видання, тривала збірка літературно-художніх і/або науково-популярних творів, об'єднаних за якою-небудь ознакою (тематичною, жанровою, ідейно-художньою тощо).

Слайд 13

Часо пис — друковане періодичне видання у вигляді книжки. Назва будь-якого періодичного видання: газети, журналу тощо. Часто вживається як синонім до слова «журнал».

Слайд 14

Назва Статус Спрямування «Вітчизна» Літературно-художнійтагромадсько-політичниймісячникСпілкиписьменниківУкраїни Найстарішийпровіднийчасописукраїнськихписьменників.Створенийусічні1933 р. вХарковіпідназвою«Радянськалітература».Друкуєлітературнукритику,публіцистику. «Хроніка-2000» Український культурологічний альманах Завдання—відновитиісторичнуСправедливість.Головнийредактор —ЮрійБуряк.Виходить4 рази нарік. «Київ» Літературно-художній та громадсько-політичний збірник Новий, часом несподіваний погляд на нашу історію та видатні постаті націє - й державотворення. Зберіг щомісячний вихід, кольорові художні сторінки, усі жанри. «Сучасність» Література, наука,мистецтво,суспільнежиття.Часописнезалежноїдумки Є містком між українськими представниками літературної творчості в Україні та поза її межами, пробуджує наукову й творчу думку в Україні та висвітлює діяльність культурних сил діаспори. «Слово і час» Журналтеорії,історіїйкритикилітератури Друкує статті й розвідки з питань теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов’янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики.

Слайд 15

Назва Статус Спрямування «Дніпро» Щомісячнийлітературно-художнійтагромадсько-політичнийілюстрованийжурнал Надзавданнядіяльності видання — пошук і пропагування творчості українських здібних письменників — творців сучасної української літератури. Почав виходити 1927 р. в Харкові під назвою «Молодняк». Головними редакторами були: П.Усенко, А. Малишко, М. Руденко, О. Підсуха, Д. Ткач, І.Стативка, Ю. Мушкетик, В. Бровченко, В. Коломієць, з 1984 р. — М. Луків. «Нова проза» Альманах сучасної української літератури Ценовасучаснапроза, проза,щотворитьсяновимпоколінням, «Гарячадесятка»найінтригуючихтекстівсучасноїУкраїни:Андрухович«12обручів»,Іздрик«Воццек»,Прохасько«Непрості»,Жадан«Порно», Бондар «Мас-скульт», Кононенко «Імітація» таін.

Слайд 16

Назва Статус Спрямування «Березіль» Недержавнийлітературно-художнійтасуспільно-політичнийчасопис Єдинийукраїномовнийжурнал такогоспрямуваннянаСлобожанщині.Видаєтьсяз1956 р. (до 1991 р.виходивпідназвою«Прапор»).Співзасновники:СпілкаписьменниківУкраїнитатрудовийколективредакції.Основнірозділи:публіцистика,художнялітература, критика, сатира,гумор.Початковамета:популяризаціякращихзразківкрасного словалітераторівіжурналістівСлобожанщинийУкраїни. «Берегиня» Всеукраїнський Народознавчий Часопис Народознавчийквартальник, що висвітлює історію, звичаї, традиції українського народу. Журнал взяв на себе сміливість репрезентувати найголовніші напрямки народознавчих студій: звичаї й обряди, вірування і світогляд, повсякденні форми моралі та філософії, звичаєве право тощо.

Слайд 17

Назва Статус Спрямування Сучасна Українська Драматургія Альманах Друкують твори як відомих, так і авторів-початківців, яких об’єднує Всеукраїнський благодійний фонд «Гільдія драматургів України». Завдання — відродити українську сучасну драматургію. «Всесвіт» Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Це найстаріший український літературний журнал, який видається від січня 1925 р., заснований видатними українськими письменниками Василем Елланом-Блакитним та Миколою Хвильовим і художньо редагований Олександром Довженком. За 80 років свого існування часопис надрукував більше півтисячі романів, тисячі поетичних добірок, повістей і драматургічних творів, тисячі статей, розвідок, есе, репортажів, інтерв’ю авторів із 105 країн світу в перекладах із 84-х мов світу.

Слайд 18

Назва Статус Спрямування ЛітАкцент Альманах Видання,покликанебутипровідникомусвітісучасногописьменства.Фаховийпогляднапроблемирозвиткусучасноїлітератури(українськоїтасвітової),критичнівідгукинакнижковіновинки, атакожсеріяінтерв’юзпопулярнимиписьменниками. «Літературна Україна» Газета письменників України Єдина й найдавніша газета, відома своєю високою громадянською позицією й відстоюванням національних ідеалів. Довкола видання гуртується національна творча еліта. Заснована 1927 р. в Києві. Протягом 1941–1942 рр. виходила в Харкові, Луганську, Уфі, Москві й називалася «Література і мистецтво». Із 1945 р. — знову «Літературна газета», а з 1962 р. — «Літературна Україна». Обов’язки головного редактора газети виконували Б. Коваленко, І.Ле, П.Усенко, І. Кочерга, Л. Новиченко, А.Хижняк, Д.цмо-каленко, П. Загребельний, І. Зуб, В.Виноградський, А. Хорунжий, П.Перебийніс, Б. Рогоза, В. Плющ. На її сторінках друкують інформацію про творчу діяльність письменства України, нові літературні твори, критичні статті та рецензії.

Слайд 19

Сучасні літературні організації, угруповання, товариства, школи (відгалуження української літератури)

Слайд 20

Назва Учасники «Вісімдесятники» ВасильГерасим'юк,ІгорРимарук,ІванМалкович, ОксанаЗабужко, ОксанаПахльовська,ІванКозаченко. НаціональнаспілкаписьменниківУкраїни(НСПУ,оновленав 1991 р. (Із'їзд), 1996p. (IIз'їзд), 2001p. (IIIз'їзд) Понад1,5 тис.членів. До 2001 р. -очолювавЮ. Мушкетик, з2001 р. - В.Яворівський. Асоціаціяукраїнськихписьменників(АУП),з1997 р. Понад100письменників, президент -ЮрійПокальчук,згодом- ТарасФедюк. «Бу-Ба-Бу» (Бурлеск, Балаган,Буфонада),з1985 р., м.Львів ЮрійАндрухович,ВікторНеборак,ОлександрІрванець. «Новадегенерація»,з1992p., м.Івано-Франківськ ІванАндрусяк,ІванЦипердюк, СтепанПроцюк.

Слайд 21

Назва Учасники «Пропала грамота»,з1991 р., м.Київ ВікторНедоступ, СеменЛибонь, ЮркоПозаяк. «Західнийвітер»,з1992 р. м.Тернопіль ВіталійГайда, БорисЩавурський, Василь Махно,ГордійБезкоровайний. «ЛуГоСад»,з1986 р., м.Львів ІванЛучук,ТІазарГончар, РоманСадловський. «Червонафіра»,з1991 р., м.Харків СергійЖадан, РостиславМельників,ІванПилипчуктаін.

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура