X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електронний посібник курсу Основи професійної етики та культура спілкування

Завантажити презентацію

Електронний посібник курсу Основи професійної етики та культура спілкування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електронний посібник курсу "Основи професійної етики та культура спілкування" для учнів з професії кравець (кількість - 12 годин) НЕМЕШ НАТАЛІЯ ЯНІВНА заступник директора з навчально-виробничої роботи, за фахом – інженер-конструктор, педагог із 21-річним стажем, викладач спеціальних дисциплін швейного напрямку natasha@uvku.uz.ua

Слайд 2

Слайд 3

Поняття про психологію як науку Психологія (від грецького ψυχή (psyché)  душа, дух; λόγος (logos) — вчення, наука)  наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах. Грецька буква Псі символ психології

Слайд 4

Впродовж тисячоліть люди мислили психічні явища як прояв нематеріальної істоти — душі, яка керує тілом.

Слайд 5

Эббингауз Ваннер Карнеги Філософи світу

Слайд 6

Основні психологічні процеси, психічний стан та властивості людини Психічні процеси — це складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси мають свій специфічний зміст (пізнавальні, емоційні, вольові) і розкриваються через розвиток цього змісту.

Слайд 7

Коротка характеристика основних психічних процесів Багато явищ психічного світу людини можна розглядати як процеси, тобто явища, які змінюються у часі та проходять у своєму розвитку певні стадії. До таких психічних процесів можна віднести пам'ять, увагу, мислення, уяву, почуття, емоції. Кожний з цих процесів має відмінності, які можна проаналізувати з точки зору диференційної психології. Психічні процеси людини відображають риси її особистості. Вони не залишаються тільки процесами, що відбуваються самопливом, а перетворюються на свідомо регульовані дії або операції, якими особистість як би оволодіває і які вона спрямовує на вирішення поставлених перед нею в житті завдань.

Слайд 8

За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується людина і які вона може реалізувати в певних умовах. Однак ці потреби в самоактуалізації задовольняються лише за умов задоволення інших потреб і передусім фізіологічних. Більшості ж людей не вдається досягти задоволення навіть нижчих потреб. Ієрархію потреб згідно з Маслоу, складають: фізіологічні потреби; потреби в безпеці; потреби в любові й прихильності; потреби у визнанні та оцінці; потреби в самоактуалізації – реалізації здібностей і талантів. Самоактуалізації досягає лише невелика кількість людей, котрі являють собою особистості. Маслоу називає такі їхні особливості, як невимушеність у поведінці, ділову спрямованість, вибірковість, глибину та демократичність у стосунках, незалежність, творчі прояви та ін. Психологічна характеристика особистості

Слайд 9

ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum - устрій, узгодженість) - сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її діяльності і спілкуванні.

Слайд 10

Реакція людей різного темпераменту на зім’яту шляпу (Х.Бідструп)

Слайд 11

Слайд 12

По горизонталі 1. Уміння поводитися в різній обстановці так,щоб задовольняти естетичний та етичний вимоги. 3. Здатність жертвувати особистими інтересами на користь іншим. 4. Підкреслений вияв ввічливості. 7. Модель поведінки або стиль життя, що полягає в копіюваний манер, смаків поведінки вищого суспільства. 8. Здатність приймати щось не схвалюючи це. 9. Ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності. 11. Вміння обходитись у своїх діях без чужої допомоги. 12. Вміння тривало добиватися мети, не знижуючи енергії в боротьбі з труднощами. По вертикалі 2. Дотримання прийнятний у суспільстві правил пристойності, чемності, шанобливості. 5. Уміння керувати своїми емоційними реакціями. 6. Точність, акуратність працівників у виконанні функціональних обов’язків. 10. Вияв внутрішньої переконаності людини, її усталеного погляду на те чи інше питання. 13. Необдуманий, не виправданий прояв волі, який полягає в тому, що людина наполягає на своєму недоцільному бажанні.

Слайд 13

Слайд 14

Функції та види спілкування

Слайд 15

Слайд 16

Запобігання та подолання конфліктів Конфлікт (від лат. cоnflictus) у самому загальному виді визначається як зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якогось приводу, або протилежні цілі чи засоби їхнього досягнення в даних обставинах, чи незбігання інтересів, бажань, потягів опонентів і т.п.

Слайд 17

Слайд 18

Поняття про колектив Колектив - це сукупність людей, які виконують певні професійні функції та об’єднані спільною метою діяльності. З психологічного погляду колектив - це органічне поєднання формальних та неформальних, офіційних та неофіційних міжособистісних стосунків. Працівників, пов’язаних між собою тільки формальними офіційними стосунками, називають трудовою групою.

Слайд 19

У кожному формальному колективі є групи людей, пов’язаних дружніми стосунками, спільністю поглядів, взаємними симпатіями тощо. Їх називають первинною групою. Такі групи мають своїх лідерів, які об’єднують людей навколо спільних переконань, позицій, поведінки.

Слайд 20

Психологічний клімат - це сукупність внутрішніх умов, створених у процесі розвитку і життєдіяльності групи, колективу Соціально-психологічний клімат - це якісна характеристика міжособистісних стосунків, що виявляється як сукупність психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвиткові особистості в групі.

Слайд 21

Фактори що впливають на процес обслуговування Уміння установити психологічний контакт із клієнтом - це професійна якість працівників сфери побуту. Знання психології обслуговування допоможе персоналу: - зрозуміти поводження клієнтів для вибору найкращого варіанта їхнього обслуговування; - пізнати свій внутрішній світ з метою свідомого регулювання власного поводження.

Слайд 22

1. Заслужи довіру. 2. Будь бездоганним професіоналом. 3. Стань господарем становища 4. Пробуди увагу клієнта. 5. Умій ставити запитання. 6. Розговори клієнта, а сам уважно слухай.

Слайд 23

Поняття про етику Е тика (лат. ethica, від грец. ήυος — звичай) Наука, що вивчає мораль. Норми поведінки, сукупність моральних правил певної суспільної чи професійної групи . Є важливим фактором свідомого підтримання правопорядку в суспільстві.

Слайд 24

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнення, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей.

Слайд 25

Поняття про естетику Есте тика (грец. αισθητικός — чуттєво пізнавальний, від aisthēta — відчутні речі та aisthanesthai — пізнавати) — наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства,буття).

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Культура