X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Російський визвольний і польський національно-визвольний рухи в Україні

Завантажити презентацію

Російський визвольний і польський національно-визвольний рухи в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Російський визвольний і польський національно-визвольний рухи в Україні

Слайд 2

Мета уроку охарактеризувати діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830–1831 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Слайд 3

Опозиція до царського режиму порушення царем обіцянок, даних добровольцям, що захищали імперію від Наполеона; перебування російських полків у Європі, де не було деспотичного самодержавства, кріпацтва, чиновницького свавілля; поширення ідей Французької революції – свободи, рівності і братерства. ОПОЗИЦІЯ (від латин. oppositio — протиставлення) — опір, протидія, протиставлення одних поглядів, однієї політики іншим поглядам, іншій політиці; угруповання, яке протистоїть політиці офіційної влади. Поява – після Закордонного походу російської армії 1813-1814 рр.

Слайд 4

«Аракчеєвщина» Мета політики: боротьба з опозицією. Діяльність: боротьба проти просвітницьких і революційних настроїв інтелігенції; сприяв пригнобленню селянства. РЕАКЦІЯ (фр. reaction, від латин. re… — проти і actio — дія). В історії — активний опір суспільному прогресові з боку віджилих або переможених суспільних верств, політичний режим, установлений для збереження та зміцнення старих суспільних порядків і придушення прогресивних сил. Портрет Олексія Аракчеєва роботи Джорджа Доу. Військова галерея Зимового Палацу, Державний Ермітаж (Санкт-Петербург)

Слайд 5

Масонство в Україні Масонство - релігійно-етичний Рух, що виник у країнах Європи у XVIII столітті головним чином серед аристократії та буржуазії. ГОЛОВНА ІДЕЯ Масонська символіка Основне гасло – «Свобода, Рівність, Братерство» Термін «масон», або «франкмасон», походить від французького «вільний каменяр», «муляр»

Слайд 6

Найдавніші організації (ложі) масонів в Україні «Понт Евксінський» Одеса ------------------------------- Засновник - О.Лонжерон «Любов до істини» Полтава --------------------------------------------- Члени - І. Котлярев ський, С. Кочубей, В. Лу- кашевич, С. Петровський, Г. Тарновський та ін. «Малоросійське таємне товариство» Полтава, Чернігів та інші міста ----------------------------- Засновник - В. Лука- шевич, члени - С.Кочубей, П.Капніст, О. Ве- личко, І. Котляревсь кий та ін. «Об'єднання слов'ян» ,Київ ----------------------------------------------------------- Засновники - В. Роснишевський, П. Олизар, П. Харлинський «Три царства природи» Одеса_ --------------------------------------------------------- Члени - Кирило й Петро Розумовські 1817 р. 1818 - 1819 рр. 1821 - 1822 рр. 1817 р. 1818 - 1822 рр.

Слайд 7

Малоросійське товариство «Катехізис автономіста» (програмний документ) Автор – Василь Лукашевич Основні ідеї: піднесення освітнього, культурного і політичного рівня народу; скасування кріпацтва; обмеження влади царського самодержавства; домагання державної незалежності України. Польське патріотичне товариство Південне товариство декабристів Імператор Микола I на Сенатській площі 14 грудня 1825 р.

Слайд 8

Значення масонського руху в діяльності не було яскраво вираженого антиурядового змісту; вирізнялася національним спрямуванням масонська ложа «Любов до істини»; великого поширення в Україні масонство не набуло. Знак полтавської масонської ложі «Любов до істини». Місяць у верхньому куті знака – символ Христа та істини; всевидяче око символізує розумовий і духовний розвиток. Циркуль біля основи знака – символ вищого розуму і нагадування про зобов’язання перед ложею вести обдумане життя відповідно до принципу істинної любові (сердечко) 1 серпня 1822 р. цар заборонив усі масонські ложі

Слайд 9

Декабристський рух в Україні Будинок у Києві, де збиралися декабристи Пам’ятний знак у Києві на місці будинку, де на таємному з’їзді Південного товариства декабристів було прийнято «Руську правду»

Слайд 10

Північне товариство м. Петербург Керівник - Микита Муравйов і Кіндрат Рилєєв. “Конституція”: (ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ) Росія – конституційна монархія з федеративним устроєм; Законодавча влада – Народне віче, виконавча – імператор; Ідея часткового відновлення прав українців на власну державність. Микита Муравйов – автор “Конституції”

Слайд 11

Структура декабристського руху в Україні Масонська ложа „Малоросійське товариство” (1818-1820 рр.) Масонська ложа „Любов до істини” (1818-1821 рр.) „Союз благоденства” (1818-1821 рр.) Південне товариство декабристів (1821-1825рр.) Управи Тульчинська (1821-1825 рр.) Кам’янська (1822-1825 рр.) Васильківська (1823-1826 рр.) Товариство об′єднаних слов′ян (1823- 1825 рр.). Із вересня 1823 р. – Слов′янська управа Польське пат- ріотичне това- риство (1821- 1825 рр.) Зв'язки

Слайд 12

«Союз благоденства» очолювала Корінна управа, якій підпорядковувалися місцеві управи; в Україні вони були в Тульчині і Полтаві; особливо активно діяла Тульчинська управа, яку очолював полковник Павло Пестель. 1821 р. – розпад організації Мета діяльності: Повалення самодержавства шляхом воєнного перевороту

Слайд 13

Південне товариство М Положення “Руської правди” Політичний устрій Республіка Законодавча влада Виконавча влада Народне віче Державна Дума Мета діяльності: Підготовка військового перевороту для повалення самодержавства

Слайд 14

Товариство об’єднаних слов’ян м. Новоград-Волинський 1823 р. – дата утворення Засновники: брати Андрій і Петро Борисови Діяльність: боротьба проти самодержавства і кріпацтва; визволення слов’янських народів і створення їх федеративного союзу; Україна в планах товариства не фігурувала як член федерації народів; з часом Товариство об’єднаних слов’ян злилося з Південним. Петро Іванович Борисов

Слайд 15

14 грудня 1825 року – повстання в Петербурзі на Сенатській площі Поштовх до повстання: раптова смерть царя Олександра І; викриття змови. Повстання декабристів Поразка виступу Виступ декабристів відбувся в день коронації нового російського імператора Миколи І

Слайд 16

Повстання Чернігівського полку ( 29 грудня 1825 – 3 січня 1826 рр.) розпочалося в с. Триліси; захоплено Васильків; перед повсталими солдатами зачитана революційна прокламація «Православний катехізис» — документ, складений у формі коротких запитань і відповідей; спроба спрямувати спрямувати полк на Волинь, щоб там об’єднати сили з новоград-волинською управою (Товариством об’єднаних слов’ян); оточення і розгром повстанців. З прокламації: “ … царі викрали народну волю, а замість виконання волі Божої лише тиранять власний народ».

Слайд 17

Розправа з повстанцями Страчені Сергій Муравйов-Апостол Михайло Бестужев-Рюмін інші учасники повстання — були заслані в Сибір на каторгу; офіцерів, які підтримали повстання, позбавили чинів і дворянства; деякі з них були розжалувані в рядові й відправлені на Кавказ; полк розформували, багатьох солдатів покарали шпіцрутенами й відправили на Кавказ. Пам'ятник на місці страти декабристів

Слайд 18

Причини поразки декабристів

Слайд 19

Таємні гуртки і групи Гурток в Харківському університеті Діяльність: 1826 – 1827 рр.; обговорювали політичну обстановку в імперії; поширювали твори антицарського спрямування; розгром поліцією. Гімназія вищих наук у Ніжині Діяльність: Іван Орлай – директор гімназії, який був головним ініціатором поширення волелюбних ідей; в 1830 р. звільнили з посад вільнодумних професорів, п’ять з яких було заслано. Іван Орлай, директор Ніжинської гімназії вищих наук. Під його керівництвом гімназія стала одним із центрів суспільного руху проти деспотизму в Україні

Слайд 20

Польське повстання 1830–1831 рр. Особливість: Українці масово не підтримали повстання. Причини: керівники повстання не захотіли дати кріпакам волю; поляки ставили за мету відновити Річ Посполиту в кордонах 1772 р. відродження державності Польщі Гасло: «За нашу і вашу свободу». Марцін Залевський. Взяття арсеналу. Польське повстання 1830–1831 рр.

Слайд 21

Наслідки повстання царизм почав рішуче викорінювати польський вплив на Правобережній Україні початок масового зросійщення Правобережної України; в Кременці закрили польський ліцей; 60 тис. польських шляхтичів в Україні були позбавлені дворянства. Документ про відкриття Університету Св. Володимира. Перший університет у Наддніпрянській Україні виховав сотні патріотів, які залишили слід у науці, освіті й культурі.

Слайд 22

Наслідок польського повстання для України 1834 рік м. Київ відкрито університет імені Св. Володимира Мета: викорінення польських впливів; поширення російської культури. Міністр освіти Сергій Уваров: «Поширювати російську освіту і російську національність на спольщених землях Західної Росії».

Слайд 23

Висновки Суспільно-політичний рух в Україні на початку ХІХ ст. відчував на собі вплив європейських революційних ідей. У 20–30-х роках ХІХ ст. Україна стала ареною російського і польського суспільно-політичних рухів. Російські революціонери-декабристи прагнули до оновлення Російської держави, знищення самодержавства і кріпацтва. Життя підказувало українцям, що їхнє національне і соціальне визволення неможливе без власної організації.  Несподіваними для України були наслідки польського повстання 1830–1831 рр. Поразка поляків спричинила ослаблення польських впливів на Правобережжі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України