X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Передумови економічного піднесення після революції 1905–1907 рр.

Завантажити презентацію

Передумови економічного піднесення після революції 1905–1907 рр.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Передумови економічного піднесення після революції 1905–1907 рр. Передвоєнне промислове піднесення та його соціальні наслідки. Стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа. Розвиток кооперативного руху. Трудова міграція українців у 1900–1913 рр. Зміни в повсякденному житті населення України.

Слайд 2

Передвоєнне промислове піднесення та його соціальні наслідки. Промислове економічне піднесення 1909–1913 pp. було зумовлене кількома чинниками. Серед них виділяють такі: врожайні роки, столипінська аграрна реформа, зростання попиту на сільськогосподарську техніку. Крім того, приплив вільних коштів у промисловість сприяв збільшенню основних капіталів приватних акціонерних комерційних банків і торгово-промислових підприємств, зростанню акціонерних това- риств. Чималий вплив на масштаби промислового піднесення мало і сут- тєве збільшення військових замовлень державної скарбниці. Активно розвивалися практично всі галузі промисловості. Так, видобуток вугілля в Донбасі зріс з одного у 1910 р. до 1,5 млрд пудів у 1913 р. (тобто на 66,5 %). На цей час у вугільній промисловості України функціонувало 1200 шахт, на яких працювали 1684 тис. робітників. Видобуток залізної руди майже подвоївся, а марганцевої руди збільшився в чотири рази. Виробництво чавуну виросло з 126 (1910) до 190 млн пудів. Розвивалося судно- та машинобудування. У 1913 р. в Україні налічувалося 450 машинобудівних і металообробних підприємств, на яких працювали 57 тис. робітників.

Слайд 3

Металургійний завод Новоросійської компанії в Юзівці. 1912 р.

Слайд 4

Катеринослав. Початок ХХ ст.

Слайд 5

Стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа Прагнучи розв’язати політичні та економічні протиріччя в розвитку Росії, що призвели до революції 1905–1907 рр., голова ради міністрів міністр внутрішніх справ П. Столипін (1862–1911) започаткував у 1906 р. проведення аграрної реформи. Внаслідок її здійснення селяни отримували право виходу з общини, земля передавалася з общинної у приватну власність, селянин дістав можливість заснувати окреме індивідуальне господарство – хутір (відруб). Держава скуповувала землю в поміщиків і продавала її селянам, надаючи останнім позику на 55 років. Якщо орної землі в місцях проживання не вистачало, уряд заохочував переселення селян на Далекий Схід, до Сибіру, Казахстану, Середньої Азії. В Україні, на відміну від Росії, реформа здійснювалася швидкими темпами. Якщо в цілому по країні землю у приватну власність закріпили 22 % селян, то в Україні на Правобережжі з общини вийшли 48 % селян, у степовій зоні – 42 %, на Лівобережжі – 17 %. Особисте приватне землеволодіння почало переважати у Чернігівській, Таврійській, Херсонській, Катери- нославській, Харківській губерніях

Слайд 6

Одеса. Початок ХХ ст.

Слайд 7

Розвиток кооперативного руху. Çароджений ще в 60-х роках ХІХ ст., кооперативний рух у Наддні-прянській Україні на початку нового століття бурхливо розвивався. Його масовому зростанню та високій популярності кооперативних форм діяльності серед широких верств населення сприяли політико- правові, соціальні та економічні чинники. Чималу роль у цьому процесі відіграла українська інтелігенція. Бажаючи проявити свої професійні й організаторські здібності, сільські вчителі, лікарі, агрономи, священики бралися до популяризації та організації кооперативних справ.

Слайд 8

Обкладинка довідкової книги для переселенців, 1909 р У цілому кооперація стала одним із найпомітніших суспільних процесів початку ХХ ст. Вона охопила значну частину виробників матеріальних благ. Цей рух, згуртувавши мільйони людей, також набув ознак загальнонаціональної об’єднавчої сили.

Слайд 9

Трудова міграція українців у 1900–1913 рр. На початку ХХ ст. не припинявся розпочатий ще з кінця XVIII ст. переселенський рух (трудова міграція) з українських земель. Людський потік з Наддніпрянської України спрямовувався на східні й південно-східні окраїни Російської імперії. Найвіддаленішими регіонами розселення трудових емігрантів були безлюдні терени Сибіру і Далекого Сходу. До Сибіру найбільше українців переселилося із Харківської губернії, яка посіла одне з провідних місць у переселенні не тільки в Україні, але й усій Росії. За 28 років (1885–1913) з Харківщини переселилося близько 200 тис. осіб.

Слайд 10

Зміни в повсякденному житті населення України. Швидкий промисловий розвиток початку ХХ ст. позначився й на повсякденному житті населення України. Особливо зміни відчувалися в містах. Значний приплив населення до них спровокував так зване квартирне питання – нестачу житла. Ця проблема спонукала до зростання обсягів і темпів житлового будівництва. Одним із провідних типів житла в містах став багатоквартирний багатоповерховий будинок. При цьому в забудові міст використовувалися різні стилі – еклектика, модерн, неокласицизм із застосуванням окремих елементів української народної архітектури. Окрім глобальних результатів технічного прогресу були й менші винаходи та вдосконалення, які покращували побут пересічних громадян. Усе частіше використовуються речі фабричного виробництва – шафи, стільці, ліжка, дитячі іграшки, друкарські та швейні машинки тощо, згодом з’являються перші плити для приготування їжі. Технічні новинки існували як у дорогому, так і в дешевшому варіанті, що сприяло їх придбанню менш заможною частиною населення.

Слайд 11

Школа ім. Міцкевича. Поштівка початку ХХ ст.

Слайд 12

Полтавська духовна семінарія. Поштівка початку ХХ ст.

Слайд 13

В умовах економічного піднесення швидко зростали міста, створювалися нові промислові та культурні центри. Збільшилася кількість порівняно великих і середніх міст, зросла загальна чисельність міських жителів. Висновок:

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Історія України