X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
галина пантківська

Завантажити презентацію

галина пантківська

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Піонтківська Галина Станіславівна Підготувала: студентка 0031 групи Чорна Яна

Слайд 2

1.Біографія Народилася 2 січня 1954 року в місті Орджонікідзеобаді (Таджикістан) в сім*ї військовослужбовця і вчителя. У 1964 році разом з батьками переїхала в Україну і в 1971 році закінчила Борівську середню школу Фастівського району Київської області. З 1972 року була зарахована на посаду бухгалтера Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, де працювала до 1979 року. Працюючи на посаді бухгалтера, де отримала кваліфікацію «Вчителя української мови та літератури і звання вчителя середньої школи». З 1979 року працювала на посаді старшого методиста заочного відділення дефектологічного факультету КДПІ імені О.М.Горького, паралельно навчалася і здобула другу вищу дефектологічну освіту в названому інституті за спеціальністю «Дефектологія» та отримала кваліфікацію «Логопеда дошкільних та шкільних закладів» (1981-1984рр.), а згодом з 1987 року - на посаді асистента кафедри олігофренопедагогіки і психопатології.

Слайд 3

У 1988 році вступила до цільової аспірантури, за спеціальністю Спеціальна педагогіка, В1994 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Шляхи підвищення ефективності навчання правопису учнів молодших класів допоміжної школи» на спеціалізованій Від 15 березня 1994 року Галині Станіславівні Піонтківській присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У цьому ж році повернулася на посаду асистента кафедри олігофренопедагогіки, відповідно до направлення Міністерства освіти України після закінчення аспірантури. У 1992 році була переведена на посаду старшого викладача цієї ж кафедри, а в 1997 році на посаду доцента, де і працює до теперішнього часу. З 1993-1999 роки працювала на посаді заступника декана дефектологічного факультету КДПІ імені О.М.Горького. З 1999 року по 2009 рік була секретарем Вченої ради Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Слайд 4

Під час роботи на кафедрі психокорекційної педагогіки Г.С.Піонтківська викладала декілька провідних фахових курсів, зокрема: «Методика викладання української мови в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю» для студентів 3 і 4 курсів, «Історія корекційної педагогіки» (3 курс), «Вступ до спеціальності «Дефектологія і педагогічна деонтологія»» (1 курс), «Організація психологічної роботи в спеціальних закладах» (5 курс), «Корекційна психопедагогіка з методикою викладання» (5 курс), спецкурс «Розвиток мовленнєвої діяльності розумово відсталих учнів» (5 курс). Галина Станіславівна є активним учасником Міжнародних і Всеукраїнських наукових сесій, конференцій різних рівнів, науково-практичних семінарів. Її доповіді, виступи вирізняються змістовністю, інноваційними підходами до сьогоденних проблем навчання та виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Слайд 5

Піонтківська Галина Станіславівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, автор навчальних посібників, методичних рекомендацій, програм з педагогічної практики, Типових та робочих навчальних програм з основних дисциплін «Методика викладання української мови в корекційній школі», «Історія корекційної педагогіки», «Вступ до спеціальності «Дефектологія» та педагогічна деонтологія», «Організація психологічної служби в загальноосвітніх закладах для дітей з порушеннями інтелекту» та ін. Г.С. Піонтківською розроблено навчально-методичні матеріали до курсів «Методика викладання української мови в корекційній школі», «Історія корекційної педагогіки», «Вступ до спеціальності «Дефектологія» та педагогічна деонтологія», «Організація психологічної служби» у Навчально-методичному комплексі.

Слайд 6

Галина Станіславівна Піонтківська плідно працює над такими науковими проблемами: - «Корекційна і практична спрямованість навчання української мови в корекційній школі». - «Особливості розвитку мовлення учнів з інтелектуальною недостатністю». - «Особливості вивчення граматики і правопису в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю». «Особливості методики викладання української мови в корекційній школі». За свої досягнення у науковій діяльності, у активному суспільно- політичному житті університету була нагороджена такими відзнаками: - Грошовими преміями як переможець у соцзмаганнях. - Почесними грамотами і подяками НПУ імені М.П.Драгоманова. - Почесною відзнакою Міністерства освіти України «Відмінник народної освіти України». - Почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України «Софія Русова». - Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Слайд 7

2.Основні наукові праці Піонтківська Г.С. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.– 14с. (у співавторстві) Піонтківська Г.С. Внесок Івана Колесника у розбудову української дефектології. Науково-методичний журнал «Дефектологія» 2012 р. № 1 (61). – С. 43. Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки у розвиток історії вітчизняної корекційної освіти: навчальний посібник/ за редакцією І. П. Колесника, Г. С. Піонтківської. – К.: НПУ імені М. П. Драгоианова, 2014. – 306 с. Піонтківська Г.С. Педагогічна практика: магістри спец. Корекційна освіта 801010501 (Олігофренопедагогіка) НПУ імені М.П.Драгоманова 2016 (у співавторстві) І. Г. Єременко Індивідуальний і диференційований підхід до учнів, корекційно-розвиваюча спрямованість навчання, урок як основна форма організації навчання, структуру та типи уроків / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С.

Слайд 8

Система роботи з формування у розумово відсталих учнів молодших класів навичок грамотного письма / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів молодших класів / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. Ульянова Т. К. Методика вивчення теми «Слово» (слова - назви предметів, дії і ознаки предметів) / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С. Ульянова Т. К. Методика вивчення частин мови «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. Ульянова Т. К. Розвиток писемного мовлення учнів допоміжної школи / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. Передмова / Галина Станіславівна Піонтківська / Психокорекційна педагогіка. Навчальний посібник: Хрестоматія / За ред. В. М. Синьова. – В 2-х томах. Том 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.   - С.

Слайд 9

3.Наукова праця Стаття на тему «Засоби формування орфографічної навички у розумово відсталих учнів 2-4 – х класів

Слайд 10

3.1 Відомості про статтю У статті розкриваються засоби формування орфографічної навички у розумово відсталих учнів 2-4-х класів. На основі аналізу дидактикометодичних принципів загальної і спеціальної методики навчання мови,враховуючи особливості пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей нами було сформульовано ряд принципових вимог, зокрема: реалізація основних завдань навчання грамоти у взаємодії з цілеспрямованим подоланням в учнів виявлених прогалин готовності до оволодіння грамотним письмом; спрямованість корекційної роботи з удосконалення в учнів фонетико-фонематичної підготовки до вивчення орфографічного матеріалу на всіх роках навчання; забезпечення під час проговорювання активного розвитку в учнів умінь проводити спостереження над звуками, словами, їх морфемними елементами і лексичним значенням з наступним узагальненням в слові і правилі; спеціальне педагогічне керівництво діяльністю учнів з використанням засвоєних правил правопису, зокрема, шляхом використання в процесі запису слів розмірковуючого пояснення (коментування).

Слайд 11

Статтю можна поділити на такі частини Вивчення цієї теми інших дослідників. Вони зазначали що,одним із продуктивних шляхів активізації навчання розумово відсталих учнів української мови є формування в них умінь використовувати вивчені правила на практиці.

Слайд 12

2. Продуктивні засоби активізації навчання учнів з інтелектуальними порушеннями української мови. Проговорювання і коментування ; Навчання слів за правилом ; Систематичні вправи в проговорюванні слів у процесі запису,з метою самоконтролю;

Слайд 13

У зміст кожного правила входять такі компоненти: вид орфограми, спосіб пояснення її написання; запас слів, необхідних для перевірки даного написання; оволодіння принципом зміни форми слова. В результаті з’ясувалося, що ця робота у допоміжній школі передбачає такі етапи: 1. Ознайомлення учнів із правилом. 2. Аналіз правила і аргументування кожного із його приписів конкретним прикладом. 3. Вправи у використанні нового правилу до конкретної групи слів, співвіднесених як слова, які перевіряються і перевірочні. 4. Закріплення навички перевірки написання слова даним правилом, розпізнавання орфограми і підведення її під правило.

Слайд 14

4. Значну увагу необхідно приділяти розвитку умінь знаходити в тексті слова на вивчене правило, а щоб закріпити зорове сприймання таких слів, учням необхідно пропонувати підкреслювати в них орфограму після її пояснення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України