X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
життя

Завантажити презентацію

життя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра економіки підприємства НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему: “ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І НАПЯРМИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ” (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Хорольського району) Студентки 1 групи 1 курсу очної форми навчання Спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” ОКР “Магістр” Пилипенко А.В. Науковий керівник: к.е.н., доцент Сосновська О.О. ПОЛТАВА – 2014

Слайд 2

Таблиця 1 Динаміка показників складу і структури товарної продукції СВК “Андріївський” Хорольського району, 2009-2013 рр.

Слайд 3

Таблиця 2 Динаміка показників ефективності господарської діяльності СВК “Андріївський” Хорольського району, 2009-2013 рр., тис. грн Показники Роки 2013 р. до 2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 Валовий дохід від реалізації продукції 16938 19392 20398 24777,2 42483,1 250,8 у т.ч. на 100 га сільськогосподарських угідь 360,1 417,9 444,1 547,3 947,1 263,0 на 1 середньорічного працівника 56,6 64,6 81,3 104,5 224,8 396,8 на 1000 грн основних виробничих засобів 487,9 534,3 552,7 662,2 1157,3 237,2 Чистий дохід від реалізації продукції 14115 16156 16993 20466 35091 248,6 у т.ч. на 100 га сільськогосподарських угідь 300,1 348,2 370,0 452,0 782,3 260,7 на 1 середньорічного працівника 47,2 53,9 67,7 86,4 185,7 393,3 на 1000 грн основних виробничих засобів 406,6 445,2 460,4 547,0 955,9 235,1 Собівартість реалізованої продукції 13227 19984 19041 26856 26900 203,4 Валовий прибуток від реалізації продукції 888 -3828 -2048 -6390 8191 922,4 у т.ч. на 100 га сільськогосподарських угідь 18,9 -82,5 -44,6 -141,1 182,6 967,3 на 1 середньорічного працівника 3,0 -12,8 -8,2 -27,0 43,3 1459,3 на 1000 грн основних виробничих засобів 25,6 -105,5 -55,5 -170,8 223,1 872,3 Чистий прибуток 2224 885 335 -1331 7160 321,9 у т.ч. на 100 га сільськогосподарських угідь 47,3 19,1 7,3 -29,4 159,6 337,6 на 1 середньорічного працівника 7,4 3,0 1,3 -5,6 37,9 509,3 на 1000 грн основних виробничих засобів 64,1 24,4 9,1 -35,6 195,0 304,4 Рівень рентабельності, % 16,8 4,4 1,8 -5,0 26,6 х

Слайд 4

Таблиця 4 Динаміка показників рівня рентабельності 1 ц продукції у СВК “Андріївський” Хорольського району, 2009-2013 рр., % Види продукції Роки Відхилення 2013 р. від 2009 р., +,- 2009 2010 2011 2012 2013 СВК “Андріївський” Зернові та зернобобові 21,4 12,5 17,5 51,5 1,4 -20,0 Озима пшениця 10,9 -3,2 -1,8 27,3 0,8 -10,1 Кукурудза на зерно 58,4 36,2 63,1 80,7 1,7 -56,7 Ячмінь ярий -6,2 16,6 5,1 43,5 43,5 49,7 Соняшник 57,6 129,5 186,2 184,4 164,3 106,7 Соя 42,8 43,2 58,8 70,1   х Приріст живої маси великої рогатої худоби -30,7 -42,2 -38,1 -44,1 -50,6 -20,0 Свиней -1,5 -34,3 -38,4 -34,1 -24,6 -23,1 Молоко 0,4 42,0 51,0 31,1 39,4 39,0

Слайд 5

Таблиця 5 Напрями використання чистого прибутку СВК “Андріївський” Хорольського району, 2009-2013 рр. Напрями розподілу прибутку Роки Відхи-лення 2013 р. від 2009 р., +,- 2009 2010 2011 2012 2013 Чистий прибуток - всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Фонд інвестування 59,8 52,6 56,4 61,5 63,4 3,6 Фонд фінансування соціальних витрат 16,1 19,6 18,4 16,4 14,5 -1,6 Фонд стимулювання персоналу 12,5 14,3 12,5 12,1 12,3 -0,1 Фінансовий резерв 11,6 13,5 12,7 10 9,8 -1,9

Слайд 6

Таблиця 7 Порівняльна характеристика існуючого і запропонованого добових кормових раціонів для корів у СВК “Андріївський”, 2015 р. Назва корму Фактично, 2013 р. За планом, 2015 р. Відхилення (+,-) 2015 р. від 2013 р. Комбікорм, кг 1,39 0,44 -0,95 Кукурудзяна дерть, кг 2,83 0,88 -1,95 Соняшникова макуха, кг – 1,08 1,08 Еспарцетне сіно, кг 2,1 2,1 – Ячмінна солома, кг 5,5 5,5 – Кукурудзяний силос, кг 2,6 – -2,6 Кукурудзяно-соєвий силос, кг 18,5 21,2 2,7 Кормовий буряк, кг 5,0 5,0 – Вартість, грн 29,42 23,49 -5,93

Слайд 7

Таблиця 8 Ефективність заходів з оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур у СВК “Андріївський”, 2015 р. Групи і види культур Фактична площа, 2013 р. Оптимальна площа, план на 2015 р. Урожа-йність, ц/га Ціна реалі- зації, грн/ц Собівар-тість 1 ц, грн/ц Валовий прибуток, тис. грн Відхи-лення плану від факту, +,- Площа, га Струк-тура, % Площа, га Струк-тура, % Фак-тично, 2013 р. За планом, 2015 р. Зернобобові - всього 2500,0 74,2 2201,0 65,3 х х х 4082,9 3334,5 -748,4 у тому числі                     озима пшениця 703,0 20,9 652,0 19,4 45,1 108,4 95,4 413,4 383,4 -30,0 Жито 40,0  - - -  32,1 98,4 87,6 13,9 - -13,9 Гречка  - -  265,0  - 15,6 175,5 102,5 - 301,6 301,6 Овес  - - 16,0 0,5 35,1 143,5 98,5 - 25,3 25,3 ячмінь  - - 48,0 1,4 37,5 145,1 97,4 - 85,9 85,9 кукурудза на зерно 1757,0 52,2 1220,0 36,2 90,5 142,4 119,4 3655,6 2538,3 -1117,3 Технічні–всього 869,0 25,8 1155,8 34,3 х х х 723,4 1645,1 921,7 у тому числі                     соняшник 869,0 25,8 524,0 15,6 30,0 145,2 117,5 723,4 436,2 -287,2 ріпак  - - 184,2 5,5 32,5 184,6 126,5 - 348,1 348,1 соя  - - 157,5 4,7 25,4 172,6 136,1 - 145,9 145,9 цукрові буряки  - - 290,1 8,6 420,5 17,4 11,5 - 714,8 714,8 Овочі відкритого грунту  - - 12,2 0,4 12,2 150,1 84,6 - 9,7 9,7 Всього 3369,0 100,0 3369,0 100,0 х х х 4806,4 4989,4 183,1

Слайд 8

Таблиця 8 Резерви збільшення обсягів виробництва зерна озимої пшениці за рахунок впровадження нових сортів у сільськогосподарських підприємствах Полтавського району, 2015 р. Сорт озимої пшениці Площа, яка засіяна насінням  традицій-   них сортів, га Площа, яка засіяна насінням нових сортів, га Урожайність, ц/га Резерви збільшення обсягів виробни-цтва продукції на площі з традиційними сортами на площі з новим сортом з 1 га, ц з усієї площі  у натуральному виразі, ц  ВСК “Злагода” Казіо 429,6 145 37,3 39,5 2,2 319 Арена ПР 145 40 2,7 391,5 Босфора 139,6 39 1,7 237,32 Всього 429,6 429,6 х х х 947,82 ПП “ім. Калашника” Казіо 550 180 35,0 39,5 4,5 810 Арена ПР 190 40 5 950 Босфора 180 39 4 720 Всього 550 550 х х х 2480

Слайд 9

Таблиця 10 Оцінка витрат та доходів СВК “Андріївський” району залежно від періодів реалізації зерна та соняшнику, 2015 р. Показники Сума витрат (доходів), тис. грн зерно соняшник Витрати на зберігання на елеваторі 325,5 57,3 Сума втрат протягом тривалого зберігання (ураження продукції шкідниками, проростання тощо) 374,5 34,1 Середня ціна реалізації, грн./ц: протягом 1, 2 кварталів протягом 3, 4 кварталів 122,4 97,7 147,5 96,5 Обсяг виробництва, призначений для реалізації, ц 43508 7050 Валовий дохід від реалізації продукції: протягом 1, 2 кварталів протягом 3, 4 кварталів 4999,9 4250,7 982,6 680,3 Економічний ефект від реалізації продукції протягом 3, 4 кварталів 749,2 302,3

Слайд 10

Рис. 1. Проектована схема взаємозв’язків у рамках маркетингово-логістичної асоціації зі збуту продукції в Хорольському районі, 2015 р.

Слайд 11

Таблиця 11 Узагальнення резервів покращення фінансових результатів господарської діяльності СВК “Андріївський”, 2015 р., тис. грн Види резервів Сума економічного ефекту, 2015 р. Резерви підвищення результативності розвитку галузі тваринництва (оптимізація кормового раціону, використання кормозмішувача Solomix-1200, часткова заміна в раціоні соєвого шроту на кормову добавку Оптіген, часткова заміна поголів’я корів голштинською породою) 2357,8 Оптимізація посівної площі 183,1 Реалізація зерна і насіння соняшнику в оптимальні терміни протягом 1,2 кварталів року 1051,5 Створення регіональної логістично-маркетингової асоціації та інформаційно-консультативного центру в Хорольському районі 9,4 Загальний економічний ефект 3601,8

Слайд 12

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика